156-110-SA Check Point Certified Security Principles Associate

Opis

Egzamin 156-110-SA Check Point Certified Security Principles Associate weryfikuje wiedzę i znajomość najlepszych praktyk, technologii, standardów i norm z zakresu bezpieczeństwa sieci.

Przebieg egzaminu:

Egzamin dostępny w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 90 minut

Uwaga, dla osób, których język angielski nie jest językiem ojczystym przysługuje dodatkowe 15 min do czasu trwania egzaminu. Jeżeli chcemy skorzystać z tej opcji należy ją wskazać podczas rejestracji na egzamin.

Pytania egzaminacyjne w formie testu, zbudowane w oparciu w wybór prawidłowej odpowiedzi:

 • z wielu propozycji należy wskazać najlepszą odpowiedź, która może być kombinacją wymagającą zaznaczenia kilku propozycji
 • opis scenariusza, do którego też należy wskazać najbardziej pasującą odpowiedz

Egzamin składa się z 100 pytań

Przed przystąpieniem do pierwszego egzaminu Check Point należy w pierwszej kolejności uzyskać swój własny indywidualny numer Certified Professional ID number https://www1.pearsonvue.com/testtaker/profile/create/SignUp/CHECKPOINT (ma on postać CP00000nnnnn) który jest niezbędny przy rejestracji na konkretną sesję egzaminacyjną w centrach Pearson VUE

Równocześnie Check Point ID będzie umieszczony na każdym ze zdobytych certyfikatów i wynikach egzaminacyjnych kandydata.

Przed przystąpieniem do egzaminu również wymagane jest wcześniejsze założenie indywidualnego konta w Check Point User Center. Wszystkie zdobywane tytuły będą automatycznie podpinane do tego właśnie konta i choćby dzięki temu nadawane będą uprawnienia dostępu do bazy wiedzy SecureKnowledge

Uwaga, jeżeli podejście do egzaminu zakończy się niepowodzeniem Check Point reguluje termin kolejnego możliwego podejścia w następujący sposób:

 • kolejne podejście po pierwszym niepowodzeniu wymaga odczekania 24 godzin
 • każde następne podejście po kolejnym niepowodzeniu wymaga odczekania już 30 dni

W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie nie można go zdawać ponownie, chyba że pojawi się jego nowsza wersja.

Wymagania

Pozytywny wynik egzaminu, co oznaczą wynik minimum na poziomie 70%

Cena

350 USD

Zagadnienia

Egzamin 156-110-SA został zaprojektowany do sprawdzania wiedzy i umiejętności kandydatów z następujących obszarów:

 • An introduction to network security principles
  • Security Triad
  • Principles of secure design
  • Risk management
 • What are best practices
  • Security policies
  • Business continuity planning
  • Disaster recovery planning
  • Operational security
  • Access control
  • Security education
 • Which security technologies are best for your environment
  • Security architecture
  • Base lining and penetration testing
  •  Cryptography
  • Intrusion detection
  • Access control technologies
 • How to implement security in your network
  • Intranets, Extranets, and Remote Users
  • Enterprise Networks
  • Remote Offices, Small Offices, and Home Users (broadband)
 • Security Standards

Dodatkowe informacje

Jak się przygotować:

Praktycznie jedynym elementem, na który musimy zwrócić uwagę przez ostateczną decyzją o rezerwowaniu terminu egzaminu 156-110-SA jest to czy mamy opanowane wszystkie zagadnienia egzaminacyjne.

Sugerowane

Jak w przypadku wszystkich egzaminów i certyfikacji Check Point bezpośrednia drogą przygotowująca do egzaminu jest udział w autoryzowanym szkoleniu. Niemniej udział w szkoleniu nie jest krokiem wymagany a jedynie jest sugerowanym.

Szkolenie przygotowujące do egzaminu 156-110-SA to:

Principles of Network Security

oraz materiały szkoleniowe otrzymywane podczas tego szkolenia w formie elektronicznej.

Wysoce rekomendowane

Upewnienie się, że wszystkie przedstawione zagadnienia egzaminacyjne są Ci bardzo dobrze znane zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Poza zagadnieniami egzaminacyjnymi publikowanymi na naszej stronie zawsze aktualna lista zagadnień jest dostępna tutaj https://www.checkpoint.com/support-services/training-certification/check-point-certified-security-principles-associate-ccspa/

Dodatkowe zasoby pozwalające na lepsze przygotowanie się do egzaminu 156-110-SA

Check Point dostarcza również szereg dodatkowych zasobów pozwalających lepiej przygotować się do egzaminów i certyfikacji, są to:

 • materiały do samodzielnej nauki:
  • storna z pomocą techniczną Check Point Support i FAQ tam się znajdujące (darmowe poradniki, fora dyskusyjne, możliwość przeglądania pytań i odpowiedzi)
  • poradniki administratora
  • poradniki najlepszych praktyk
  • instrukcje typu Jak to zrobić? How-to
  • przewodniki video
 • egzaminy praktyczne “ćwiczeniowe”, specjalne egzaminy w wersji testowej pozwalające się sprawić przed przystąpieniem do finalnego egzaminu certyfikacyjne. Egzaminy te są dostępne w cenie 50 USD za jeden (każdy z egzaminów praktycznych składa się z 40 pytań). Obecnie są dostępne:
  • 156-601 – Administrator practice exam R77
  • 156-602 – Engineering practice exam R77
 • Dostęp do testowych (30 dniowych) produktów https://www.checkpoint.com/try-our-products/
 • Szczegółowe FAQ na temat procesu certyfikacji i realizacji egzaminów https://www.checkpoint.com/downloads/professional-services/training/check-point-certification-faq.pdf
 • Społeczność skupiona wokół rozwiązań Check Point: CheckMaster User Community