1D0-610 CIW Web Foundations Associate

Opis

Egzamin CIW Web Foundations Associate jest kompleksowym egzaminem weryfikującym wiedzę i umiejętności z trzech obszarów: zastosowania sieci Internet i narzędzi z nim związanych w codziennej pracy, podstawowych umiejętności tworzenia stron www w oparciu o HTML5 i CSS3 oraz podstaw działa i bezpieczeństwa sieci komputerowych. Egzamin 1D0-610 jest zamiennikiem dla trzech niezależnych egzaminów 1D0-61A, 1D0-61B i 1D0-61C

Przebieg egzaminu:

Egzamin dostępny w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 90 minut

Pytania typu test wyboru:

 • jedna prawidłowa odpowiedź
 • wiele prawidłowych odpowiedzi
 • odpowiedzi do ręcznego uzupełnienia

Przybliżona liczba pytań: 90

Kandydaci przed otrzymaniem certyfikatu muszą zaakceptować umowę opisująca prawa i obowiązki związane z przystąpieniem do programu certyfikującego CIW – CIW Certification Agreement. Z jego treścią można się zapoznać w CIW Candidate Information Center https://i7lp.integral7.com/durango/do/login?ownername=certpart&channel=CIW

Kandydaci, którzy nie zdadzą egzaminu za pierwszym razem muszą przed ponownym podejściem (drugim) odczekać minimum 24 godziny a przed trzecim i kolejnymi podejściami minimum 30 dni kalendarzowych. Można przystąpić do egzaminu tyle razy, ile się chce, jednak oczywiście każde podejście jest płatne. CIW nie oferuje żadnych zniżek dla egzaminów poprawkowych.

Uwaga: w przypadku uzyskania pozytywnego rezultatu na egzaminie nie ma możliwości jego poprawiania (np. w celu uzyskania lepszej punktacji), chyba, że byłaby dostępna nowsza wersja danego egzaminu (zaktualizowane zagadnienia egzaminacyjne, tym samym zmienione ID danego egzaminu: 1D0-610)

Pełen przewodnik dla zdających egzamin CIW (zasady, ceny) jest dostępny pod tym adresem http://www.ciwcertified.com/certifications/exam_info/taking_exam.php

Gdzie

Egzamin zdawany za pośrednictwem centrów testowych Pearson VUE lub w ramach dedykowanych sesji szkoleniowych realizowanych w autoryzowanych ośrodkach szkoleniowych CIW https://www.compendium.pl/szkolenia/ciw posiadających status CTC Online (CIW Test Center Online)

Wymagania

Pozytywny wynik egzaminu, co oznaczą wynik minimum na poziomie 63,33%

Cena

150 USD

Zagadnienia

Egzamin 1D0-610 CIW Web Foundations Associate został zaprojektowany do sprawdzania wiedzy i umiejętności kandydatów z następujących obszarów:

 • Identify job roles in the Information Technology (IT) industry, including the responsibilities, tasks and skills they require.
 • Identify the infrastructure required to access the Internet, including hardware and software components.
 • Define important Internet communications protocols and their roles in delivering basic Internet services.
 • Identify the basic principles of the Domain Name System (DNS).
 • Identify the functions of Web browsers, and use them to access the World Wide Web and other computer resources.
 • Use e-mail clients to send simple messages and files to other Internet users.
 • Define and use additional networking and Internet services.
 • Demonstrate ways to communicate effectively using Internet technology.
 • Identify and configure user customization features in Web browsers, including preferences, caching, cookies.
 • Identify security issues related to Internet clients (e.g., Web browsers, e-mail, instant messaging)
 • in the workplace, including certificates, malware, illicit servers, viruses.
 • Use different types of Web search engines effectively.
 • Identify and use principles of Personal Information Management (PIM), including common applications.
 • Efficiently transmit text and binary files using popular Internet services.
 • Identify security-related ethical and legal issues faced by IT professionals.
 • Relate project management concepts and terms to the IT profession.
 • Recognize essential database concepts.
 • Conduct a Webcast and related services.
 • Distinguish between proprietary and open-source development models.
 • Define essential social networking and Web 2.0 concepts.
 • Manage career opportunities in the IT industry.
 • Represent technical issues to a non-technical audience.
 • Demonstrate knowledge required to create a Web page.
 • Add images and graphical formatting to HTML files, and create and edit images and audio.
 • Identify and use design and color principles for Web pages.
 • Create a basic HTML form that accepts user input.
 • Define Extensible Markup Language (XML), and identify its features and appropriate use.
 • Identify essential Web site navigation issues, and ensure page/site accessibility.
 • Define and apply essential aspects of the Cascading Style Sheets (CSS) standard, including CSS versions 1, 2 and 3.
 • Use the most current version of Hypertext Markup Language (HTML5) to create Web pages.
 • Identify technologies for enhancing the user’s Web experience, including programming languages, multimedia technologies.
 • Use GUI-based HTML editing software to create Web pages.
 • Test and analyze Web site performance issues.
 • Identify steps in the Web site planning and development process.
 • Identify essential issues in developing and maintaining a Web site, including project management, testing, legal issues.
 • Plan and deliver oral presentations of your Web site, during and after site development.
 • Define electronic commerce (e-commerce) and related technologies and concepts necessary to develop a secure, useful interface (i.e., storefront).
 • Demonstrate knowledge of languages commonly used to provide database connectivity to Web sites.
 • Identify the benefits and drawbacks of running your own Web server versus using a service provider.
 • Identify common strategies for managing an end user’s experience and improving site creativity.
 • Consider copyright and ethical issues when creating Web pages.
 • Design Web pages to industry standards.
 • Demonstrate knowledge of basic data communications components, and demonstrate technical knowledge of the Internet.
 • Identify the role of networking hardware, and configure common hardware for operation.
 • Identify the relationship between IP addresses and domain names, including assignment of IP
 • addresses within a subnet.
 • Identify the functions and components of servers commonly used on the Internet.
 • Identify common Internet security and availability issues, including user-level and enterprise-level concerns.
 • Identify common performance issues affecting Internet clients, including analysis, diagnosis.
 • Perform basic hardware and system maintenance for network-aware systems.
 • Manage fundamental elements of modern network-based client operating systems.
 • Configure and troubleshoot wireless networks.
 • Demonstrate understanding of virtualization.
 • Explain concepts involving personal privacy protection on the Internet.

Dodatkowe informacje

Jak się przygotować:

Bezpośrednia drogą przygotowująca do egzaminu jest udział w autoryzowanych szkoleniach:

Internet Business Associate

Site Development Associate

Network Technology Associate

oraz materiały szkoleniowe otrzymywane podczas tego szkolenia w formie papierowej lub elektronicznej wraz z dodatkowymi ćwiczeniami i materiałami udostępnianymi przez CIW w wersji online http://www.ciwcertified.com/About_CIW/ciw_online.php