EX183 Red Hat Certified Enterprise Application Developer

Opis

Egzamin EX183 Red Hat Certified Enterprise Application Developer jest egzaminem praktycznym sprawdzającym podstawową wiedzę z zakresu głównych interfejsów programowania aplikacji API w JEE, które są wymagane do implementacji nowoczesnej i bezstanowej logiki biznesowej.

Przebieg egzaminu:

Egzamin praktyczny – Jeden moduł – 2,5 h

Zadania egzaminacyjne są w języku angielskim.

Egzamin jest egzaminem praktycznym sprawdzającym praktyczną wiedzę i umiejętności

Do dyspozycji egzaminowanego jest komputer, na którym wykonywane będą zadania. Na komputerze zainstalowany jest dedykowany system w odpowiedniej dla danego egzaminu wersji. Zadania egzaminacyjne których jest kilkanaście wykonywane są na maszynie wirtualnej. Do dyspozycji jest wszystko, co jest dostępne w typowej instalacji systemu, można także doinstalować dowolne potrzebne narzędzia i dokumentację (o ile występuje w standardowej dystrybucji Red Hat).

Ocena egzaminu następuje w ciągu 3 dni roboczych (3 US business days) a jego wyniki przesyłane są bezpośrednio kandydatom na podane przez nich podczas rejestracji na egzaminie adresy email.

W przypadku pozytywnego zdania egzaminu, mailem otrzymywany jest plik PDF z certyfikatem.

Informacje związane z egzaminem

Pozytywny wynik egzamin jest tożsamy z uzyskaniem certyfikacji RHCEAD, która jest ważna przez okres 3 lat.

Ważność certyfikatów można sprawdzić online na stronie: https://www.redhat.com/wapps/training/certification/verify.html , wymagany jest do tego numer Red Hat Certificate Number znajdujący się na certyfikacie (nowy format to XXX-XXX-XXX).

W przypadku posiadania już jakiegokolwiek certyfikatu firmy Red Hat, dobrze jest wziąć z sobą na egzamin jego numer aby mieć pewność, że nowy certyfikat będzie przypisany do tego samego konta.

Do przystąpienia do egzaminu potrzebne są:

  • oficjalny dokument ze zdjęciem
  • numer certyfikatu Red Hat (jeśli taki posiadamy)

Szczegóły polityki certyfikacji można przeczytać na https://www.redhat.com/training/policy/recert.html

Gdzie

Egzamin zdawany za pośrednictwem autoryzowanych partnerów szkoleniowych firmy Red Hat http://www.compendium.pl/info/800/regulamin-egzaminow-red-hat

Wymagania

Pozytywny wynik egzaminu, co oznaczą wynik minimum na poziomie 70%

Cena

425 EUR

Zagadnienia

Egzamin koncentruje się na stosowaniu minimalnego zbioru interfejsów API JEE, które mają zastosowanie we wszystkich nowoczesnych środowiskach programowania aplikacji Java JEE:

  • Użycie JAX-RS do realizacji prostych usług internetowych REST
  • Użycie JAAS do zabezpieczania dostępu do usług.
  • Użycie bezstanowego EJB do zapewniania logiki biznesowej.
  • Użycie CDI w celu integracji komponentów.
  • Użycie JMS do wysyłania i odbierania wiadomości.
  • Użycie Bean Validation w celu zapewnienia właściwego formatu danych i ich spójności.
  • Użycie JPA do tworzenia, odczytywania, aktualizowania i usuwania trwałych obiektów i ich relacji.

Pełna lista zagadnień egzaminacyjnych oraz informacja, jaka aktualnie wersja oprogramowania obowiązuje podczas egzaminu jest dostępna tutaj https://www.redhat.com/en/services/training/ex183-red-hat-certified-enterprise-application-developer-exam

Przed egzaminem warto zrobić sobie takie krótkie sprawdzenie swoich umiejętności. Można to zrobić na stronie:

https://www.redhat.com/rhtapps/assessment/?partner=compendium_centrum

Dodatkowe informacje

Jak się przygotować:

Sugerowane

Red Hat documentation

https://access.redhat.com/documentation/en/

Wysoce rekomendowane
Udział w szkoleniu:

JB183 Red Hat Application Development I: Programming in Java EE