EX200 Red Hat Certified System Administrator

Opis

Egzamin opiera się na wersji 7 systemu Red Hat Enterprise Linux. Praktyczny egzamin RHCSA (EX 200) sprawdza wiedzę i umiejętności administracji systemem w różnych środowiskach i scenariuszach wdrożeniowych.

Przebieg egzaminu:

Egzamin praktyczny – Jeden moduł – 2.5h

Zadania egzaminacyjne są w języku angielskim.

Egzamin jest egzaminem praktycznym sprawdzającym praktyczną wiedzę i umiejętności.

Do dyspozycji egzaminowanego jest komputer na którym wykonywane będą zadania. Na komputerze zainstalowany jest system Red Hat Enterprise Linux w odpowiedniej dla danego egzaminu wersji. Zadania egzaminacyjne których jest kilkanaście wykonywane są na maszynie wirtualnej. Do dyspozycji jest wszystko co jest dostępne w typowej instalacji systemu, można także doinstalować dowolne potrzebne narzędzia i dokumentację (o ile występuje w standardowej dystrybucji Red Hat).

Ocena egzaminu następuje w ciągu 3 dni roboczych (3 US business days) a jego wyniki przesyłane są bezpośrednio kandydatom na podane przez nich podczas rejestracji na egzaminie adresy email.

W przypadku pozytywnego zdania egzaminu, mailem otrzymywany jest plik PDF z certyfikatem.

Informacje związane z egzaminem

Egzamin zdawany na wersji RHEL7 ważny jest przez okres 3 lat. Jego ważność ulega przedłużeniu po zdaniu egzaminu wyższego.

W przypadku posiadania certyfikatu z wersji RHEL6 jego ważność jest określona jako 60 dni po wyjściu RHEL 8.

Ważność certyfikatów można sprawdzić online na stronie: https://www.redhat.com/wapps/training/certification/verify.html , wymagany jest do tego numer Red Hat Certificate Number znajdujący się na certyfikacie (nowy format to XXX-XXX-XXX).

W przypadku posiadania już jakiegokolwiek certyfikatu firmy Red Hat, dobrze jest wziąć z sobą na egzamin jego numer aby mieć pewność, że nowy certyfikat będzie przypisany do tego samego konta.

Do przystąpienia do egzaminu potrzebne są:

  • oficjalny dokument ze zdjęciem
  • numer certyfikatu Red Hat (jeśli taki posiadamy)

Szczegóły polityki certyfikacji można przeczytać na https://www.redhat.com/training/policy/recert.html

Gdzie

Egzamin zdawany za pośrednictwem autoryzowanych partnerów szkoleniowych firmy Red Hat

Wymagania

Pozytywny wynik egzaminu, co oznaczą wynik minimum na poziomie 70%

Cena

515 EUR

Zagadnienia

Pełną listę zagadnień egzaminacyjnych można znaleźć na

http://www.redhat.com/en/resources/red-hat-certified-system-administrator-ex200-exam-objectives

Przed egzaminem warto zrobić sobie takie krótkie sprawdzenie swoich umiejętności. Można to zrobić na stronie:

https://www.redhat.com/wapps/assessment/tx/begin?asmt=sysadmin&partner=compendium&lang=en

Dodatkowe informacje

Jak się przygotować:

Sugerowane

Red Hat documentation

http://docs.redhat.com/docs/en-US/index.html

Wysoce rekomendowane
Udział w następujących szkoleniach:

lub

Uwaga: Kurs Rapid Track jest kursem przeznaczonym dla osób które już posiadają odpowiednią wiedzę i chcą ją sobie usystematyzować przed egzaminem.

Można także wybrać od razu kursy razem z egzaminem np.: