Course

OpenStack Foundation

OpenStack Foundation jest odpowiedzialna za promocję a tym samym za rozwój i popularyzację chmurowego systemu operacyjnego OpenStack Cloud. Jednym z elementów działalności fundacji jest opieka nad certyfikacją Certified OpenStack Administrator (COA)

Ilość certyfikatów: 1

0 learners taking this course

Fundacja OpenStack jest odpowiedzialna za promocję a tym samym za rozwój i popularyzację chmurowego systemu operacyjnego OpenStack Cloud. Fundacja zrzesza aktualnie ponad 60 000 indywidualnych członków z ponad 180 krajów z całego świata.

Podstawowym celem OpenStack Foundation jest wspieranie deweloperów, użytkowników i całego ekosystemu powiązanego z OpenStack poprzez tworzenie i udostępnienie ciągle aktualizowanych zasobów prezentujących przykłady stosowania technologii OpenStack zarówno przy budowaniu chmury publicznej jak i prywatnej oraz rozwiązania firm trzecich tworzących swoje produkty działające na platformie OpenStack. Fundacja organizuje również, szeregów konferencji i spotkań promujących OpenStack zarówno o zasięgu globalnym OpenStack Summit jak i lokalnym OpenStack Day