Course

Google Cloud

Google i jego zestaw usług chmurowych Google Cloud Platform (GCP): IaaS, PaaS i SaaS jest jednym z liderów rynku publicznych usług chmurowych. Jest też również autorem jednej z najbardziej rozpoznawalnych ścieżek certyfikacyjnych dedykowanej specjalistom chmurowym, Google Cloud Certified: Associate Cloud Engineer (ACE), Professional Cloud Architect (PCA), Professional Data Engineer (PDE), Professional Cloud Developer (PCD), Professional Cloud Network Engineer (PCNE), Professional Cloud Security Engineer (PCSE)

Ilość certyfikatów: 7

0 learners taking this course

Google Cloud  jest zestawem usług w chmurze, które działają w tej samej infrastrukturze, z której Google korzysta wewnętrznie w swoich produktach dla użytkowników końcowych, takich jak wyszukiwarka Google czy YouTube. W skład Google Cloud  wchodzi dziesiątki usług typu IaaS, PaaS i SaaS zapewniających szereg funkcjonalności jak: bazy danych, przechowywanie danych, analityka danych, Big Data, uczenie maszynowe itd.

Firma Google w ramach GCP posiada również swoją autorską ścieżkę certyfikacyjną poziomu Professional podzieloną na poszczególne specjalizacje:

  • Cloud Architect
  • Data Engineer
  • Cloud Developer
  • Cloud DevOps Engineer (beta)
  • Cloud Network Engineer
  • Cloud Security Engineer
  • Collaboration Engineer

oraz w przypadku poziomu Associate

  • Cloud Engineer