Google Cloud Certified Professional Cloud Security Engineer Exam

Opis

Przebieg egzaminu: 

Czas trwania egzaminu: 2 godziny 

Opłata rejestracyjna: 200 USD (plus podatek VAT jeżeli dotyczy) 

Dostępne języki: angielski. 

Forma egzaminu: test wielokrotnego wyboru zdawany osobiście w centrum egzaminacyjnym  

Wymagania wstępne: brak 

Wymagane  doświadczenie: powyżej 3 lat  doświadczenia w branży w tym więcej niż 1 rok w projektowaniu i zarządzaniu rozwiązań z użyciem GCP. 

Cena

200 USD

Zagadnienia

Przewodnik po egzaminie: 

Przewodnik po egzaminie zawiera pełną listę zagadnień, które mogą pojawić się na egzaminie. Zapoznaj się z nią,  aby upewnić się, że wiedza i umiejętności które posiadasz odpowiadają wymaganiom egzaminacyjnym. 

https://cloud.google.com/certification/guides/cloud-security-engineer/

Dodatkowe informacje

Szkolenia: 

Security in Google Cloud Platform: 

https://google.qwiklabs.com/courses/840&utm_source=cloud-dot-google&utm_medium=website 

Ćwiczenia: 

Egzamin ten ma na celu sprawdzenie umiejętności technicznych związanych z pełnieniem konkretnego stanowiska. Przed egzaminem warto jest jak najwięcej ćwiczyć. W tym celu skorzystaj z praktycznych laboratoriów dostępnych na Qwiklabs oraz wykorzystaj darmowy okres próbny na  GCP aby poszerzyć  wiedzę i praktyczne umiejętności. 

https://cloud.google.com/free/docs/gcp-free-tier?hl=pl 

https://cloud.google.com/free/?hl=pl 

https://google.qwiklabs.com/quests/40?utm_source=gcp&utm_medium=website&utm_campaign=certse 

Dodatkowe zasoby: 

Praktyczne laboratoria: 

https://google.qwiklabs.com/quests/31?utm_source=gcp&utm_medium=website&utm_campaign=certne 

Rzeczowe dyskusje na temat pojęć i kluczowych elementów GCP: 

https://cloud.google.com/docs/?hl=pl 

https://cloud.google.com/docs/tutorials?hl=pl 

Zaplanuj swój egzamin: 

Znajdź najbliższe centrum egzaminacyjne. https://www.webassessor.com/googlecloud/