Google Cloud

Google i jego zestaw usług chmurowych Google Cloud Platform (GCP): IaaS, PaaS i SaaS jest jednym z liderów rynku publicznych usług chmurowych. Jest też również autorem jednej z najbardziej rozpoznawalnych ścieżek certyfikacyjnych dedykowanej specjalistom chmurowym, Google Cloud Certified: Associate Cloud Engineer (ACE), Professional Cloud Architect (PCA), Professional Data Engineer (PDE), Professional Cloud Developer (PCD), Professional Cloud Network Engineer (PCNE), Professional Cloud Security Engineer (PCSE)

Certyfikaty: 7 in , , , , , , , , , ,