COA Certified OpenStack Administrator Exam

Opis

Egzamin Certified OpenStack Administrator (COA) jest oparty na zadaniach praktycznych weryfikujących podstawowe umiejętności administratorów OpenStack, którzy legitymizują się przynajmniej 6 miesięcznym doświadczeniem praktycznym z codziennej pracy i zarządzaniem chmurą OpenStack.

Przebieg egzaminu:

Egzamin w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 3 godziny

Aktualny egzamin COA bazuje na wersji OpenStack Rocky

 

 

 

 

Forma pytań:

COA jest egzaminem opartym na zadaniach praktycznych, kandydaci muszą wykonywać zadania lub rozwiązywać problemy za pomocą interfejsu linii poleceń i Horizon dashboard. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przebiegu egzaminu, kandydaci w trakcie egzaminu są zdalnie monitorowani przez Proctora poprzez streaming audio, wideo i funkcję udostępniania pulpitu. Udostępnię ekran pozwala Proctorowi na podgląd pulpitu kandydatów (nawet w przypadku stosowania wielu monitorów). Zapis sesji audio, wideo i udostępnianego pulpity są zapisywane i przechowywane przez ograniczony okres czasu na potrzeby ewentualnego dodatkowego przeglądu egzaminu (np. reklamacja).

Wynik egzaminu:

Po zakończeniu, egzaminy są oceniane automatycznie, a raport z wynikami zostaje udostępniony w przeciągu trzech (3) dni roboczych. Jeśli kandydat otrzymał wynik 76 % lub wyższy oznacza, że obowiązujący wymóg dotyczące certyfikacji zostały spełniony i tym samym kandydat otrzymuje powiadomienie o pomyślnie zakończonej Certyfikacji wraz z szczegółowym raportem wyników. Kandydat otrzymuje również certyfikat i logo/graficzny badge na własny użytek.

Powtórzenie egzaminu:

Jest dostępne jedno darmowe powtórzenie egzaminu do każdego zakupionego egzaminu w przypadku, gdy kandydat podczas pierwszego podejścia nie osiągnął wymaganego wynik ale też nie został wykluczony z innych powodów np. odpisywanie podczas egzaminu. Podejście powtórkowe musi zostać zrealizowane nie później niż 12 miesięcy od daty zakupu egzaminu.

Gdzie

Egzamin zdawany za pośrednictwem partnera egzaminacyjnego Innovative Exams www.examslocal.com

Egzamin jest realizowany w formule online z dowolnego miejsca i komputera, z punktu widzenia technicznego aby podejść do egzaminu należy spełnić odpowiednie wymagania sprzętowe i posiadać wspierane oprogramowanie https://www.examslocal.com/ScheduleExam/Home/CompatibilityCheck . Rejestrując się na egzamin ustalany jest jego dokładny termin. Egzamin mimo, że jest zdawany za pośrednictwem Internetu jest monitorowany tzn. w czasie trwania egzaminu za pośrednictwem kamery internetowej oraz mikrofonu, kandydat zdający egzamin jest cały czas obserwowany oraz słuchany tak aby upewnić się, że nie korzysta on w trakcie egzaminu z żadnej niedozwolonej pomocy, również monitorowany jest pulpit komputera kandydata.

Po zakupie egzaminu kandydat ma 12 miesięcy od daty jego zakupu na rejestrację na konkretny termin.

Zasady rejestracji na egzamin COA https://www.openstack.org/coa/terms-and-conditions/

Wymagania

Pozytywny wynik egzaminu.

Cena

400 USD

Zagadnienia

Poniżej znajdują się konkretne obszary (Domeny) oraz szczególne zadania, których kandydacie mogą się spodziewać podczas egzaminu:

You must understand how to use the available APIs to complete the COA tasks:

 • Use the Dashboard UI (Horizon)
 • Use the OpenStack CLI client

Identity management - 15%

 • Manage and create domains, projects, users, and roles
 • Understand the differences between the member and admin roles
 • Create roles for the environment
 • Create and manage policy files and user access rules
 • Create and manage RC files to authenticate with Keystone for command line use

Compute - 35%

 • Create and manage flavors
 • Create and manage compute instances (for example, launch, shutdown, terminate)
 • Generate and manage SSH keys for use when connecting to instances
 • Access an instance using an SSH key
 • Configure an instance with a floating IP address;use it to connect to the instance
 • Create instances with security groups
 • Manage Nova host consoles (VNC, NOVNC, spice)
 • Manage instance snapshots
 • Manage instance quotas

Object Storage - 5%

 • Use the command line client to upload and manage files to Swift containers
 • Manage permissions on a container in object storage

Block Storage - 10%

 • Manage flavors
 • Manage compute instance actions (e.g. launch, shutdown, terminate)
 • Manage Nova user keypairs
 • Launch a new instance
 • Shutdown an Instance
 • Terminate Instance
 • Configure an Instance with a Floating IP address
 • Manage project security group rules
 • Assign security group to Instance
 • Assign floating IP address to Instance
 • Detach floating IP address from Instance
 • Manage Nova host consoles (rdp, spice, tty)
 • Access an Instance using a keypair
 • Manage instance snapshots
 • Manage Nova compute servers
 • Manage quotas
 • Get Nova stats (hosts, services, tenants
 • Verify operation of the Compute service

Object Storage - 10%

 • Manage access to object storage
 • Manage expiring objects
 • Manage storage policies
 • Monitor space available for object store
 • Verify operation of Object Storage
 • Manage permissions on a container in object storage

Block Storage - 10%

 • Create and manage volumes
 • Attach volumes to instances
 • Create a new Block Storage volume and mount it to a Nova instance
 • Manage volume quotas
 • Backup and restore volumes
 • Manage volume snapshots (for example, create, list, recover)

Networking - 30%

 • Manage network resources (routers, networks, subnets)
 • Create external/public networks
 • Create project networks
 • Create project routers
 • Attach routers to public and project networks
 • Manage network services for a virtual environment
 • Manage network quotas
 • Manage network interfaces on compute instances
 • Create and manage project security groups and rules
 • Assign security group to instance
 • Create and manage floating IP addresses
 • Assign floating IP address to instance
 • Detach floating IP address from instance

Image management - 5%

 • Upload a new image to an OpenStack image repository
 • Manage images (for example, add, update, remove)
 • Understand the difference between public versus private images
 • Manage image metadata/properties
 • Manage image types and backends

 

Dodatkowe informacje

Jak się przygotować:
OpenStack Foundation www.openstack.org jako organizacja odpowiedzialna za stworzenie egzaminu COA założyło, że warunkiem koniecznym do podejścia do egzaminu będzie posiadanie przez kandydata co najmniej sześciomiesięczne praktyczne doświadczenie w zarządzaniu środowiskiem chmury OpenStack. Ma to szczególne znaczenie ze względu na fakt, że wszystkie zadania egzaminacyjne są oparte o praktyczne zadania, które należy wykonać. Tym samym:

Obowiązkowe

6 miesięczne doświadczenie praktyczne w pracy ze środowiskiem OpenStack oraz zapoznanie się i upewnienie, że wszystkie wymienione zagadnienia egzaminacyjne są nam dobrze znane.

Sygerowane

Certyfikacja COA jest uznawana i wspierana w ścieżkach szkoleniowych i certyfikacyjnych przez wielu producentów oferujących swoje komercyjne rozwiązania oparte na OpenStack jak i ich programy szkoleniowe http://www.openstack.org/marketplace/training/

W szczególności można się przygotować do egzaminu COA biorąc udział w szkoleniach Component Soft

OST-104 OpenStack Admin and COA exam prep

OST-204 Openstack Advanced Administration and Deployment

 

Dodatkowe zasoby pozwalające na lepsze przygotowanie się do egzaminu COA

COA Handbook (Review policies and terms of service) http://www.openstack.org/coa/handbook

Tips for taking the new OpenStack COA (Certified OpenStack Administrator) exam – October 2019 od Mirantis https://www.mirantis.com/blog/tips-for-the-new-coa/ 

10 porad jak lepiej przygotować się do egzaminu COA http://www.componentsoft.eu/the-coa-exam-10-tips-for-better-chances/