156-315.80 Check Point Certified Security Expert R80

Opis

Egzamin 156-315.80 Check Point Certified Security Expert weryfikuje wiedzę oraz umiejętności niezbędne do budowania, modyfikowania wdrażania i rozwiązywania problemów z systemami bezpieczeństwa Check Point pracującymi na systemie operacyjnym GAiA.

Przebieg egzaminu:

Egzamin dostępny w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 90 minut

Uwaga, dla osób, których język angielski nie jest językiem ojczystym przysługuje dodatkowe 15 min do czasu trwania egzaminu. Jeżeli chcemy skorzystać z tej opcji należy ją wskazać podczas rejestracji na egzamin.

Pytania egzaminacyjne w formie testu, zbudowane w oparciu w wybór prawidłowej odpowiedzi:

 • z wielu propozycji należy wskazać najlepszą odpowiedź, która może być kombinacją wymagającą zaznaczenia kilku propozycji
 • opis scenariusza, do którego też należy wskazać najbardziej pasującą odpowiedz

Egzamin składa się z 100 pytań

 • 80% pytań na podstawie zawartości autoryzowanych szkoleń
 • 20% pytań dotyczących realnych doświadczeń praktycznych z systemów produkcyjnych
 • Wymagane doświadczenie praktyczne

Przed przystąpieniem do pierwszego egzaminu Check Point należy w pierwszej kolejności uzyskać swój własny indywidualny numer Certified Professional ID number https://www1.pearsonvue.com/testtaker/profile/create/SignUp/CHECKPOINT (ma on postać CP00000nnnnn) który jest niezbędny przy rejestracji na konkretną sesję egzaminacyjną w centrach Pearson VUE

Równocześnie Check Point ID będzie umieszczony na każdym ze zdobytych certyfikatów i wynikach egzaminacyjnych kandydata.

Przed przystąpieniem do egzaminu również wymagane jest wcześniejsze założenie indywidualnego konta w Check Point User Center. Wszystkie zdobywane tytuły będą automatycznie podpinane do tego właśnie konta i choćby dzięki temu nadawane będą uprawnienia dostępu do bazy wiedzy SecureKnowledge

Uwaga, jeżeli podejście do egzaminu zakończy się niepowodzeniem Check Point reguluje termin kolejnego możliwego podejścia w następujący sposób:

– kolejne podejście po pierwszym niepowodzeniu wymaga odczekania 24 godzin

– każde następne podejście po kolejnym niepowodzeniu wymaga odczekania już 30 dni

W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie nie można go zdawać ponownie, chyba że pojawi się jego nowsza wersja.

 

Wymagania

Pozytywny wynik egzaminu, co oznaczą wynik minimum na poziomie 70%

Cena

250 USD

Zagadnienia

Egzamin 156-315.80 został zaprojektowany do sprawdzania wiedzy i umiejętności kandydatów z następujących obszarów:

 • Check Point Technology Overview
 • Deployment Platforms and Security Policies
 • Monitoring Traffic and Connections
 • Network Address Translations
 • User Management and Authentication
 • Using SmartUpdate
 • Implementing Identity Awareness
 • Configuring VPN tunnels
 • Resolving security administration issues

Dodatkowe informacje

Jak się przygotować:

Przeprowadzane ankiety wśród osób kończących certyfikowany egzamin sukcesem sugerują, że kandydat powinien mieć od jednego do dwóch lat doświadczania produkcyjnego z rozwiązaniami Check Point przed podjęciem próby certyfikacji CCSE. Ale ponieważ w dzisiejszych czasach liczy się pośpiech Check Point sugeruje podejście do egzaminu certyfikacyjnego CCSE po 12 miesiącach od zrealizowanego szkolenia autoryzowanego w których dodatkowo kandydaci pracują na środowisku produkcyjnym. Oczywiście ostatecznie zależy to indywidualnych preferencji.

Sugerowane

Jak w przypadku wszystkich egzaminów i certyfikacji Check Point bezpośrednia drogą przygotowująca do egzaminu jest udział w autoryzowanym szkoleniu. Niemniej udział w szkoleniu nie jest krokiem wymagany a jedynie jest sugerowanym.

Szkolenie przygotowujące do egzaminu 156-315.80 to:

Check Point Certified Security Expert (CCSE)

oraz materiały szkoleniowe otrzymywane podczas tego szkolenia w formie elektronicznej.

Wysoce rekomendowane

Upewnienie się, że wszystkie przedstawione zagadnienia egzaminacyjne są Ci bardzo dobrze znane zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej.

Dodatkowe zasoby pozwalające na lepsze przygotowanie się do egzaminu 156-315.80

Check Point dostarcza również szereg dodatkowych zasobów pozwalających lepiej przygotować się do egzaminów i certyfikacji, są to: