200-550 Zend Certified PHP Engineer

Opis

Egzamin prowadzący do uzyskania certyfikacji Zend Certified PHP Engineer obejmuje swoim zakresem zagadnienia wyznaczone przez grupę specjalistów (Grupa Doradcza) Zend Certification Advisory Boards

, które są przez nich uznane za niezbędne aby wykazać się umiejętnościami eksperta w PHP. Grupę Doradczą tworzą osoby, które należą do najbardziej znanych i szanowanych członków społeczności PHP i Zend Framework. Należy pamiętać, że Grupa Doradcza jest całkowicie neutralna i na jej decyzje i wybory nie mają wpływu cele biznesowe Zend Technologies Ltd.. W rzeczywistości, jedynym punktem, na który nalegał Zend było właśnie to, aby egzamin wykluczał wszelkie odwołania lub pytania dotyczące produktów Zend – wymogiem jest neutralność egzaminu.

Przebieg egzaminu

Egzamin zdawany w języku angielskim.

Egzamin bazujący na wersji PHP 5.5 składa się z około 70 pytań, na które trzeba odpowiedzieć w przeciągu 90 minut. Każde pytanie może by skonstruowane na jeden z trzech sposobów:

 • Jako pytanie wielokrotnego wyboru z tylko jedną prawidłową odpowiedzią
 • Jako pytanie wielokrotnego wyboru z wieloma poprawnymi odpowiedziami
 • W wolnej formie, dla którego odpowiedź musi być wpisana samodzielnie

Uwaga: W przypadku niepowodzenia (nie zdanie egzaminu) Zend oferuje zniżkę na poprawkowy egzamin, w tym celu należy się kontaktować za pośrednictwem email certification@zend.com.

Gdzie?

Egzamin 200-550 Zend Certified PHP Engineer może być zdawany za pośrednictwem centrów testowych Pearson VUE

Wymagania

Pozytywny wynik egzaminu.

Cena

195 USD

Zagadnienia

Egzamin ma na celu ocenę znajomość PHP z praktycznego punktu widzenia. I pomimo występujących kilku aspektów teoretycznych, większość pytań bazuje na zdolności do oceny i analizy fragmentu kodu. Zagadnienia, których znajomość jest wymagana podczas egzaminu:

PHP Basics

 • Syntax
 • Operators
 • Variables
 • Control Structures
 • Language Constructs and Functions
 • Namespaces
 • Extensions
 • Config
 • Performance/bytecode caching

Functions

 • Arguments
 • Variables
 • References
 • Returns
 • Variable Scope
 • Anonymous Functions, closures

Data Format & Types

 • XML Basics
 • SimpleXML
 • XML Extension
 • Webservices Basics
 • SOAP
 • JSON
 • DateTime
 • DOMDocument

Web Features

 • Sessions
 • Forms
 • GET and POST data
 • Cookies
 • HTTP Headers
 • HTTP Authentication
 • HTTP Status Codes

Object Oriented Programming

 • Instantiation
 • Modifiers/Inheritance
 • Interfaces
 • Exceptions
 • Autoload
 • Reflection
 • Type Hinting
 • Class Constants
 • Late Static Binding
 • Magic (_*) Methods
 • Instance Methods & Properties
 • SPL
 • Traits

Security

 • Configuration
 • Session Security
 • Cross-Site Scripting
 • Cross-Site Request Forgeries
 • SQL Injection
 • Remote Code Injection
 • Email Injection
 • Filter Input
 • Escape Output
 • Encryption, Hashing algorithms
 • File uploads
 • PHP Configuration
 • Password hashing API

I/O

 • Files
 • Reading
 • Writing
 • File System Functions
 • Streams
 • Contexts

Strings & Patterns

 • Quoting
 • Matching
 • Extracting
 • Searching
 • Replacing
 • Formatting
 • PCRE
 • NOWDOC
 • Encodings

Databases & SQL

 • SQL
 • Joins
 • Prepared Statements
 • Transactions
 • PDO

Arrays

 • Associative Arrays
 • Array Iteration
 • Array Functions
 • SPL, Objects as arrays
 • Casting

Dodatkowe informacje

Jak się przygotować?

Sugerowane:

Szkolenia przygotowujące do egzaminu 200-550 Zend Certified PHP Engineer:

PHP I: Foundations Training

PHP II: Higher Structures Training

Test Prep: Zend PHP 5.5 Certification Training

Quick Start: PHP for OO/Procedural Programmers

Building Security into your PHP Applications Training

Przy wyborze odpowiedniego szkolenia lub szkoleń w oparciu o aktualnie posiadane umiejętności będzie przydatny poniższy diagram http://static.zend.com/topics/PHP-Course-Selection-Guideline.pdf

Wysoce rekomendowane:

Upewnienie się, że wszystkie przestawione zagadnienia egzaminacyjne są kandydatowi bardzo dobrze znane zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej.

Dodatkowo mówiąc wprost, trzeba znać również inne technologie, które programista PHP używa w swojej codziennej pracy, w tym bazy danych czy wyrażenia regularne. O ile te ostatnie bazują na wyrażeniach regularnych Perl, to z zakresu baz danych wymagana wiedza koncentruje się na standardowym języku SQL, a nie konkretnej implementacji bazy danych. Jeśli nasza znajomość baz danych dotyczy wyłącznie MySQL, zdecydowanie rekomenduje się zapoznanie się dodatkowo ze standardowym SQL, ponieważ sam MySQL odbiega od niego w dość znaczący sposób.

Dlaczego standard SQL? Zdaniem Zend programista PHP powinien posiadać wiedzę o właściwym projektowaniu bazy danych tak, aby mógł on/ona pracować z więcej niż jednym rodzajem DBMS, a dzięki temu korzystający powiedzmy z bazy Oracle lub PostgreSQL nie czuje dyskomfortu – ale proszę pamiętać, że jest to przede wszystkim egzamin dotyczący PHP a nie LAMP.

Dodatkowe zasoby pozwalające na lepsze przygotowanie się do egzaminu 200-550 Zend Certified PHP Engineer