PCCSE Prisma Certified Cloud Security Engineer Exam

Opis

Egzamin Prisma Certified Cloud Security Engineer jest formalnym egzaminem certyfikacyjnym weryfikującym wiedzę, umiejętności i zdolności wymagane przy wdrażaniu i administrowaniu pełnym zestawem funkcjonalności rozwiązania Prisma Cloud.

Przebieg egzaminu

Egzamin zdawany w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: od 80 do 90 minut, podany czas uwzględnia czas niezbędny na: zapoznanie się i zaakceptowanie Palo Alto Networks Exam Security Policy (NDA), pytania egzaminacyjne, wypełnienie ankiety (czas na udzielenie odpowiedz na pytania egzaminacyjne od 70 do 80 minut)

Pytania typu test wyboru:

 • pytania wielokrotnego wyboru
 • scenariusze ze schematami
 • pytania z dopasowaniem prawidłowej odpowiedzi

Przybliżona liczba pytań:  od 75 do 85

Egzamin zdawany za pośrednictwem centrów testowych Pearson VUE w fizycznych lokalizacjach. Lub może on być zdawany w wersji online z dowolnego miejsca za pośrednictwem usługi Pearson VUE Online Proctoring https://home.pearsonvue.com/paloaltonetworks/onvue

Przed przystąpieniem do pierwszego egzaminu Palo Alto Networks należy w pierwszej kolejności uzyskać swój własny indywidualny numer Certified Professional ID number https://wsr.pearsonvue.com/testtaker/profile/create/SignUp.htm?clientCode=PALOALTO&locale=en_US który jest niezbędny przy rejestracji na konkretną sesję egzaminacyjną w centrach Pearson VUE.

UWAGA:

W celu zapewnienia najwyższy poziom bezpieczeństwa i uwierzytelniania, wszystkie raporty wyników Palo Alto Networks dostarczane w centrum testowym Pearson VUE obowiązkowo zawierają zdjęcie kandydata. Administratorzy centrum egzaminacyjnego są zobowiązani do zrobienia zdjęcia każdemu kandydatowi przed egzaminem. Kandydaci, którzy nie chcą, aby im zrobiono zdjęcie, muszą skontaktować się z certification@paloaltonetworks.com  na 14 dni roboczych przed egzaminem.

W przypadku niepowodzenia podczas egzaminu:

 • Otrzymasz raport punktacji, który sugeruje obszary tematyczne, na których musisz się skoncentrować przed ponownym podejściem do egzaminu,
 • Palo Alto Networks wymaga od kandydata, któremu nie uda się zdać dowolnego egzaminu przy pierwszej próbie, aby odczekał minimum 5 dni roboczych przed drugim podejściem. Kandydat, któremu nie powiedzie się również przy drugiej próbie, musi odczekać minimum 15 dni roboczych przed ponownym podejściem do egzaminu. Każdy kandydat, który trzykrotnie nie zaliczy egzaminu przed kolejną próbą musi obowiązkowo skontaktować się z certification@paloaltonetworks.com

Wymagania

Pozytywny wynik egzaminu.

Cena

175 USD

Zagadnienia

Informacje wymienione poniżej to tematy poruszane na egzaminie PCCSE wraz z informacją o średniej ważonej jaka cześć egzamin poświęcona jest każdemu z poszczególnych tematów:

 • Install and Upgrade 8%
 • Visibility, Security, Compliance, and Data Security 33%
 • Cloud Workload Protection Platform 18%
 • Web Application and API Security (WAAS) 8%
 • Dev SecOps Security (Shift Left) 13%
 • Prisma Cloud Administration 20%

Dokładne informacje na temat domen wiedzy i zagadnień weryfikowanych podczas egzaminu PCCSE: https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/assets/pdf/datasheets/education/pccse-blueprint.pdf

Dodatkowe informacje

Jak się przygotować?

Najlepszym sposobem przygotowania się do egzaminu PCCSE jest w pierwszej kolejności zdobycie wiedzy i doświadczenia z zakresu kontenerów i konteneryzacji, architektury chmury i przetwarzaniu w chmurze. Przykładowe szkolenia, które mogą być pomocne:

LFS458 Kubernetes Administration

DCK-102 Docker administration

KBS-105 Docker Intro + Kubernetes & Helm Admin with CKA & CKAD exam.prep

Google Cloud Architect Bootcamp

Azure Administrator Bootcamp

W dalszej kolejności przygotowanie do certyfikacji PCCSE powinno skupić się ściśle na samym rozwiązaniu Prisma Cloud. Poniżej zalecane i rekomendowane zasoby pomocne przy przygotowaniach.

Wysoce rekomendowane:

Upewnienie się, że wszystkie przedstawione zagadnienia egzaminacyjne są kandydatowi bardzo dobrze znane zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej:

https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/assets/pdf/datasheets/education/pccse-blueprint.pdf

Zapoznanie się z przewodnikiem PCCSE Study Guide

https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/assets/pdf/datasheets/education/pccse-study-guide.pdf

Przećwiczenie przykładowych pytań egzaminacyjnych:  Practice Exam for PCCSE https://beacon.paloaltonetworks.com/sl/180945d1

Sugerowane:

Bezpośrednia drogą przygotowująca do egzaminu PCCSE jest udział w autoryzowanych szkoleniach Palo Alto Networks:

Wprowadzających:

EDU-150 Prisma Cloud Monitoring and Securing

EDU-151 Prisma Cloud: Onboarding and Operationalizing

I właściwego przygotowującego bezpośrednio od egzaminu:

EDU-318 Prisma Access SASE Security: Design and Operation

Dodatkowe:

Palo Alto Networks oferuje również szereg dodatkowych materiałów i form edukacji pozwalających na jeszcze lepsze przygotowanie się do egzaminu PCCSE są to:

– najczęściej zadawane pytania FAQ https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/assets/pdf/datasheets/education/pccse-faq.pdf

– baza wiedzy Palo Alto Networks Knowledge Base https://knowledgebase.paloaltonetworks.com/

– Certification Handbook https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/assets/pdf/datasheets/education/handbook.pdf

– zestaw dodatkowych szkoleń w wersji digital learning https://beacon.paloaltonetworks.com/student/catalog/list?category_ids=19945-digital-learning

Webinar

Introducing PCCET

PCNSE Deep Dive

PCCSE Blueprint Overview

Let’s examine the PCSAE Blueprint

Want to know more about Online Proctoring?

Social media

LinkedIn Palo Alto Networks education

LIVE community education