PCNSE Palo Alto Networks Certified Network Security Engineer Exam

Opis

Egzamin Palo Alto Networks Certified Network Security Engineer jest formalnym egzaminem certyfikacyjnym weryfikującym szczegółową znajomość kluczowych cechy i funkcji zapór sieciowych  Palo Alto Networks Next-Generation Firewalls (NGFW). Egzamin PCNSE bazuje zawsze na aktualnej wersji systemu PAN-OS®

Przebieg egzaminu

Egzamin zdawany w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 90 minut, podany czas uwzględnia czas niezbędny na: zapoznanie się i zaakceptowanie Palo Alto Networks Exam Security Policy (NDA), pytania egzaminacyjne, wypełnienie ankiety (czas na udzielenie odpowiedz na pytania egzaminacyjne to 80 minut)

Pytania typu test wyboru:

  • pytania wielokrotnego wyboru
  • scenariusze ze schematami
  • pytania z dopasowaniem prawidłowej odpowiedzi

Przybliżona liczba pytań:  65 – 75

Egzamin zdawany za pośrednictwem centrów testowych Pearson VUE w fizycznych lokalizacjach. Lub może on być zdawany w wersji online z dowolnego miejsca za pośrednictwem usługi Pearson VUE Online Proctoring https://home.pearsonvue.com/paloaltonetworks/onvue

Przed przystąpieniem do pierwszego egzaminu Palo Alto Networks należy w pierwszej kolejności uzyskać swój własny indywidualny numer Certified Professional ID number https://wsr.pearsonvue.com/testtaker/profile/create/SignUp.htm?clientCode=PALOALTO&locale=en_US który jest niezbędny przy rejestracji na konkretną sesję egzaminacyjną w centrach Pearson VUE.

UWAGA:

W celu zapewnienia najwyższy poziom bezpieczeństwa i uwierzytelniania, wszystkie raporty wyników Palo Alto Networks dostarczane w centrum testowym Pearson VUE obowiązkowo zawierają zdjęcie kandydata. Administratorzy centrum egzaminacyjnego są zobowiązani do zrobienia zdjęcia każdemu kandydatowi przed egzaminem. Kandydaci, którzy nie chcą, aby im zrobiono zdjęcie, muszą skontaktować się z [email protected]  na 14 dni roboczych przed egzaminem.

W przypadku niepowodzenia podczas egzaminu:

  • Otrzymasz raport punktacji, który sugeruje obszary tematyczne, na których musisz się skoncentrować przed ponownym podejściem do egzaminu,
  • Palo Alto Networks wymaga od kandydata, któremu nie uda się zdać dowolnego egzaminu przy pierwszej próbie, aby odczekał minimum 5 dni roboczych przed drugim podejściem. Kandydat, któremu nie powiedzie się również przy drugiej próbie, musi odczekać minimum 15 dni roboczych przed ponownym podejściem do egzaminu. Każdy kandydat, który trzykrotnie nie zaliczy egzaminu przed kolejną próbą musi obowiązkowo skontaktować się z [email protected]

Wymagania

Pozytywny wynik egzaminu.

Cena

175 USD

Zagadnienia

Informacje wymienione poniżej to tematy poruszane na egzaminie PCNSE wraz z informacją o średniej ważonej jaka cześć egzamin poświęcona jest każdemu z poszczególnych tematów:

  • Planning and Core Concepts 19%
  • Deploy and Configure 32%
  • Deploy and Configure Firewalls Using Panorama 13%
  • Manage and Operate 16%
  • Troubleshooting 20%

Dokładne informacje na temat domen wiedzy i zagadnień weryfikowanych podczas egzaminu PCNSE: https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/assets/pdf/datasheets/education/pcnse-blueprint.pdf

Dodatkowe informacje

Jak się przygotować?

Najlepszym sposobem przygotowania się do egzaminu PCNSE jest w pierwszej kolejności zdobycie dużego praktycznego doświadczenia w pracy z zaporami sieciowymi  Palo Alto Networks Next-Generation Firewalls (NGFW) zarówno w ich wersji sprzętowej jak i wirtualnej VM-Series oraz z GlobalProtect i systemem zarządzania Panorama. To doświadczenie powinno uwzględniać różnorodne  sytuacje: wdrożenia w dużych jak i małych organizacjach, wdrożenia rozwiązań dla centrach danych czy tych stosowanych przy przetwarzaniu brzegowym. Kandydat powinien posiadać również od 3 do 5 lat praktycznego ogólnego doświadczenia z pracy na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem IT lub sieciami.

Poniżej dodatkowo zalecane i rekomendowane zasoby pomocne przy przygotowaniach.

Wysoce rekomendowane:

Upewnienie się, że wszystkie przedstawione zagadnienia egzaminacyjne są kandydatowi bardzo dobrze znane zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej:

https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/assets/pdf/datasheets/education/pcnse-blueprint.pdf

Zapoznanie się z przewodnikiem Palo Alto Networks PCNSA Study Guide

https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/assets/pdf/datasheets/education/pcnse-study-guide.pdf

Przećwiczenie przykładowych pytań egzaminacyjnych:  Practice Exam for PCNSE https://www.paloaltonetworks.com/EDU-PCNSE-practice-exam

Sugerowane:

Bezpośrednia drogą przygotowująca do egzaminu PCNSE jest udział w autoryzowanych szkoleniach Palo Alto Networks:

EDU-210 Firewall Essentials: Configuration and Management

EDU-220 Panorama: Managing Firewalls at Scale

EDU-330 Firewall: Troubleshooting

Dodatkowe:

Palo Alto Networks oferuje również szereg dodatkowych materiałów i form edukacji pozwalających na jeszcze lepsze przygotowanie się do egzaminu PCNSE są to:

– najczęściej zadawane pytania FAQ https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/assets/pdf/datasheets/education/pcnsa-faq.pdf

– baza wiedzy Palo Alto Networks Knowledge Base https://knowledgebase.paloaltonetworks.com/

– Certification Handbook https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/assets/pdf/datasheets/education/handbook.pdf

Webinar

Introducing PCCET

PCNSE Deep Dive

PCCSE Blueprint Overview

Let’s examine the PCSAE Blueprint

Want to know more about Online Proctoring?

Social media

LinkedIn Palo Alto Networks education

LIVE community education