Certified Selenium Tester – Foundation Level Exam

Opis

Certyfikowany egzamin Certified Selenium Tester – Foundation Level weryfikuje umiejętności, wiedzę i kompetencje do wykonywania obowiązków testera automatyzującego wykorzystującego w swojej pracy Selenium WebDriver.

Przebieg egzaminu:

Egzamin w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 1 godzina + 25% dodatkowego czasu w przypadku kandydatów nieangielskojęzycznych

Wynik: aby zdać egzamin należy uzyskać minimum 65%

Forma pytań egzaminacyjnych: egzamin ma formę testu wielokrotnego wyboru.

Gdzie

Egzamin zdawany za pośrednictwem centrów testowych Pearson VUE

Wymagania

Pozytywny wynik egzaminu co oznaczą wynik minimum na poziomie 65%.

Cena

175 EUR

Zagadnienia

Dogłębne zrozumienie tematyki poruszanej podczas szkolenia przygotowującego do egzaminu jak i przedstawionych poniżej zagadnień egzaminacyjnych jest zalecane przed przystąpieniem do egzaminu. Autoryzowane szkolenie A4Q i autoryzowane materiały szkoleniowe na podstawie których opracowywane są pytania egzaminacyjne, są najlepszym miejscem i materiałem przygotowującym do egzaminu. Zagadnienia egzaminacyjne:

Test Automation Basics

 • Test Automation Overview
 • Manual vs. Automated Tests
 • Success Factors
 • Risks and Benefits of Selenium WebDriver
 • Selenium WebDriver in Test Automation Architecture
 • Purpose for Metrics Collection in Automation
 • The Selenium Toolset

Internet Technologies for Test Automation of Web Applications

 • Understanding HTML and XML
  • Understanding HTML
  • Understanding XML
 • XPath and Searching HTML Documents
 • CSS Locators

Using Selenium WebDriver

 • Logging and Reporting Mechanisms
 • Navigate to Different URLs
  • Starting a test automation session
  • Navigating and refreshing pages
  • Closing the browser
 • Change the Window Context
 • Capture Screenshots of Web Pages
 • Locate GUI Elements
  • Introduction
  • HTML Methods
  • XPath Methods
  • CSS Selector Methods
  • Locating Via Expected Conditions
 • Get the state of GUI elements
 • Interact with UI elements using WebDriver commands
  • Introduction
  • Manipulating Text Fields
  • Clicking on WebElements
  • Manipulating Checkboxes
  • Manipulating Dropdown Controls
  • Working with Modal Dialogs
 • Interact with user prompts in web browsers using WebDriver commands

Preparing Maintainable Test Scripts

 • Maintainability of Test Scripts
 • Wait Mechanisms
 • Page Objects
 • Keyword Driven Testing

Dodatkowe informacje

Jak się przygotować:

Alliance 4 Qualification (A4Q) jako stowarzyszenie odpowiada za program i rozwój egzaminu CST Certified Selenium Tester. Nie stawia ono żadnych wstępnych wymagań przed przystąpieniem do tego egzaminu, jednak należy upewnić się, że wszystkie wymienione zagadnienia egzaminacyjne są nam bardzo dobrze znane.

Tym samym:

Obowiązkowe

Zapoznanie się i upewnienie, że wszystkie wymienione zagadnienia egzaminacyjne są nam dobrze znane.

Sugerowane

W szczególności można się przygotować do egzaminu CST biorąc udział w stacjonarnym autoryzowanym szkoleniu A4Q

Selenium Tester Foundation

Dodatkowe informacje

Dodatkowe zasoby pozwalające na lepsze przygotowanie się do egzaminu CST

Certified Selenium Tester – Syllabus