Course

Certified Internet Webmaster

CIW Certified Internet Webmaster najbardziej popularny program certyfikacyjny dotyczącym technologii Web na świecie.

Ilość certyfikatów: 14

0 learners taking this course


Zapoczątkowany w 1997 r., program certyfikacji CIW (Certified Internet Webmaster) stał się najbardziej popularnym programem edukacyjnym dotyczącym technologii Web na świecie. Kursy i certyfikaty CIW zostały zaprojektowane przy wykorzystaniu wiodących standardów technologicznych, a nie jednego specjalistycznego oprogramowania lub producenta sprzętu.

Certyfikaty CIW zaświadczają nie tylko, że osoba je posiadająca rozumie technologie, a także potwierdzają one również posiadanie innych cennych umiejętności takich jak zarządzanie projektami czy praca zespołowa.