Course

A4Q

Alliance 4 Qualification (A4Q) jest niezależnym stowarzyszeniem edukacyjnym, którego misją jest tworzenie wiodących programów edukacyjnych i schematów certyfikacyjnych. Wśród dostępnych aktualnie programów certyfikacyjnych możemy wymienić: CST Certified Selenium Tester, CDT Certified Design Thinking, CAST Certified AI and Software Tester.

Ilość certyfikatów: 1

0 learners taking this course

Alliance 4 Qualification (A4Q) jest niezależnym stowarzyszeniem edukacyjnym, którego misją jest tworzenie wiodących programów edukacyjnych i schematów certyfikacyjnych realizowanych w niezależnych środowiskach egzaminacyjnych. A4Q zostało założone jako wspólna inicjatywa szeregu organizacji, aby budować programy edukacyjne niezależne od konkretnego dostawcy egzaminów lub konkretnego dostawcy szkoleń, z długoterminowym nastawieniem się na wparcie idei uczenia się przez całe życie. A4Q to nowe, niezależne miejsce, które ma wzmocnić jakość w zakresie szkoleń i certyfikacji. Więcej informacji na https://www.alliance4qualification.info/about#A4Qlongtext