200-355 WIFUND

Opis

Egzamin 200-355 WIFUND sprawdza wiedzę kandydata z zakresu podstaw technologii radiowych (RF) i technologii 802.11 jak również umiejętności związane z instalowaniem, konfigurowaniem, monitorowaniem elementów infrastruktury bezprzewodowej oraz rozwiązywaniem podstawowych problemów występujących w sieciach bezprzewodowych.

Przebieg egzaminu:

Egzamin dostępny w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 90 minut

Uwaga, dla osób, których język angielski nie jest językiem ojczystym przysługuje dodatkowe 30 min do czasu trwania egzaminu. Jeżeli chcemy skorzystać z tej opcji należy ją wskazać podczas rejestracji na egzamin. Dodatkowo przed każdym egzaminem uczestnik otrzymuje 15 minut czas na zapoznanie się z systemem egzaminacyjny.

Egzamin jest w całości przeprowadzany na komputerze, a zadania praktyczne realizowane są w symulatorze.

Rodzaje pytania z jakimi spotkasz podczas egzaminu:

 • Pytania pojedynczego wyboru
 • Pytania wielokrotnego wyboru
 • Pytania drag-and-drop
 • Pytania typu “wpisz odpowiedź” (słowo, wartość)
 • Pytania symulacyjne, gdzie zadanie polega na odpowiednim skonfigurowania urządzenia
 • Pytania symulacyjne, gdzie zadanie polega na zweryfikowania działanie urządzenia sieci i na tej podstawie udzielenia odpowiedzi

Liczba pytań egzaminacyjnych: 60-70 pytań

Uwaga, na egzaminie nie możesz się cofać do wcześniejszych pytań i tym samym trudniejsze z nich zostawić sobie na koniec. Również rodzaj pytań jak ich kolejność jest podczas egzaminu losowa.

Na stronie Review type of exam questions znajduje się symulator systemu egzaminacyjnego za pomocą którego można się zapoznać ze wszystkimi rodzajami pytań.

Aktualne zasady obowiązujące podczas egzaminów Cisco https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/exams/policies.html

Gdzie

Egzamin zdawany za pośrednictwem centrów testowych Pearson VUE

Wymagania

Pozytywny wynik egzaminu. Cisco nie publikuje oficjalnego poziomu punktów, które gwarantują pozytywny wynik, ale należy się spodziewać, że będzie to wynik na poziomie około 800-850 punktów z 1000 możliwych. Po uruchomieniu egzaminu otrzymujemy konkretną informację o liczbie pytań egzaminacyjnych i wymaganym poziomie punktów przewidzianym w przypadku naszego podejścia. Cisco zachowuje swoje prawo do zmiany zasad punktacji jak i wymaganego wyniku w dowolnym momencie.

Cena

300 USD

Zagadnienia

Poniższe zagadnienia stanowią ogólne wytyczne dotyczące tematyki pytań która może zostać uwzględniona podczas egzaminu 200-355 WIFUND. Jednak należy również pamiętać, że inne tematy pokrewne mogą się także pojawić podczas egzaminu.

RF Fundamentals 13%

 • Describe the propagation of radio waves
  • Frequency, amplitude, phase, wavelength (characteristics)
  • Absorption, reflection, diffraction, scattering, refraction, fading, free space path loss, multipath
 • Interpret RF signal measurements
  • Signal strength (RSSI, Transmit power, receive sensitivity)
  • Differentiate interference vs. noise
  • Device capabilities (smartphones, laptops, tablets)
  • Define SNR
 • Explain the principles of RF mathematics
  • Compute dBm, mW, Law of 3s and 10s,
 • Describe Wi-Fi antenna characteristics
  • Ability to read a radiation pattern chart
  • Antenna types and uses
  • dBi, dBd, EIRP

802.11 Technology Fundamentals 13%

 • Describe basic Wi-Fi governance
  • Describe regional regulatory bodies (such as, FCC / ETSI/ NTT)
  • IEEE 802.11
  • Wi-Fi Alliance
 • Describe usable channel and power combination
  • Regional EIRP limitation examples
  • ISM, UNII frequency bands
  • Describe RRM fundamental(s)
 • Describe 802.11 fundamentals
  • Modulation techniques
  • Channel width
  • MIMO / MU-MIMO
   • MRC
   • Beam forming
   • Spatial streams
  • Wireless topologies
   • IBSS
   • BSS
   • ESS
  • Frame types
   • Management
   • Control
   • Data

Implementing a Wireless Network 16%

 • Describe the various Cisco wireless architectures
  • Cloud
  • Autonomous
  • Split MAC
   • FlexConnect
   • Centralized
   • Converged
  • Describe physical infrastructure connections
   • Wired infrastructures (AP, WLC, access/trunk ports, LAG)
  • Describe AP and WLC management access connections
   • Management connections (Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, console)
   • IP addressing: IPv4 / IPv6
   • Management via wireless

Operating a Wireless Network 20%

 • Execute initial setup procedures Cisco wireless infrastructures
  • Cloud
  • Converged
  • Centralized
  • Autonomous
 • Describe the Cisco implementation of the CAPWAP discovery and join process
  • DHCP
  • DNS
  • Master-controller
  • Primary-secondary-tertiary
 • Distinguish different lightweight AP modes
 • Describe and configure the components of a wireless LAN access for client connectivity using GUI only
 • Identify wireless network and client management and configuration platform options
  • Controller GUI and CLI
  • Prime infrastructure
  • Dashboard
  • ISE
 • Maintain wireless network
  • Perform controller configuration backups
  • Perform code updates on controller, APs, and converged access switches
   • AireOS: boot loader (FUS), image
   • IOS-XE: bundle, unbundle
   • Autonomous

Configuration of Client Connectivity 16%

 • Identify authentication mechanisms
  • LDAP, RADIUS, local authentication, WebAuth, 802.1X,PSK
 • Configuring WLAN authentication mechanisms on the controller
  • WebAuth, 802.1X, PSK
  • TKIP deprecation
 • Configure client connectivity in different operating systems
  • Android, MacOS, iOS, Windows
 • Describe roaming
  • Layer 2 and Layer 3
  • Intracontroller and intercontroller
  • Centralized mobility
  • Converged mobility
 • Describe wireless guest networking
  • Anchor controller
  • Foreign controller

Performing Client Connectivity Troubleshooting 13%

 • Validating WLAN configuration settings at the infrastructure side
  • Security settings
  • SSID settings
 • Validating AP infrastructure settings
  • Port level configuration
  • Power source
  • AP and antenna orientation and position
 • Validate client settings
  • SSID
  • Security
  • Device driver version
 • Employ appropriate controller tools to assist troubleshooting
  • GUI logs
  • CLI show commands
  • Monitor pages
   • CleanAir (controller GUI)
  • Identify appropriate third-party tools to assist troubleshooting
   • OS-based Client utilities
   • Wi-Fi scanners
   • RF mapping tool

Site Survey Process 9%

 • Describe site survey methodologies and their purpose
  • Offsite (predictive / plan)
  • Onsite
   • Predeployment (AP on a stick)
   • Post deployment (validation)
  • Describe passive and active site surveys
  • Identify proper application of site survey tools
   • Spectrum analyzer
   • Site surveying software
  • Describe the requirements of client real-time and non-real-time applications

Dodatkowe informacje

Sugerowane

Jak w przypadku wszystkich egzaminów i certyfikacji Cisco bezpośrednia drogą przygotowująca do egzaminu jest udział w autoryzowanych szkoleniach zarówno stacjonarnych lub online. Niemniej nie jest to krok wymagany a jedynie sugerowany.

Szkolenia przygotowujące do egzaminu 200-355 WIFUND to:

 • Implementing Cisco Wireless Network Fundamentals (WIFUND)

Wysoce rekomendowane

Upewnienie się, że wszystkie przedstawione zagadnienia egzaminacyjne są Ci bardzo dobrze znane zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Poza zagadnieniami egzaminacyjnymi publikowanymi na naszej stronie zawsze aktualna lista zagadnień jest dostępna tutaj https://learningnetwork.cisco.com/community/certifications/wireless_ccna/wifund/exam-topics

Dodatkowe zasoby pozwalające na lepsze przygotowanie się do egzaminu 200-355 WIFUND

Cisco dostarcza również szereg dodatkowych zasobów pozwalających lepiej przygotować się do egzaminów i certyfikacji, przede wszystkim jest to Cisco Learning Center (czyli miejsce, gdzie znajdują się wszelkie dodatkowe materiały edukacyjne, grupy dyskusyjne, gry edukacyjne, webinaria itd.) a w szczególności: