200-601 IMINS2

Opis

Egzamin 200-601 IMINS2 sprawdza wiedzę kandydata z zakresu koncepcji i technologii powszechnie spotykanych w zautomatyzowanych środowiskach produkcyjnych. Testuje znajomość protokołów przemysłowych Common Industrial Protocol (CIP) i ProfiNET oraz zasad projektowania infrastruktury sieciowej maksymalizującej wydajność w obrębie sieci przemysłowej.

Przebieg egzaminu:

Egzamin dostępny w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 90 minut

Uwaga, dla osób, których język angielski nie jest językiem ojczystym przysługuje dodatkowe 30 min do czasu trwania egzaminu. Jeżeli chcemy skorzystać z tej opcji należy ją wskazać podczas rejestracji na egzamin. Dodatkowo przed każdym egzaminem uczestnik otrzymuje 15 minut czas na zapoznanie się z systemem egzaminacyjny.

Egzamin jest w całości przeprowadzany na komputerze, a zadania praktyczne realizowane są w symulatorze.

Rodzaje pytania z jakimi spotkasz podczas egzaminu:

 • Pytania pojedynczego wyboru
 • Pytania wielokrotnego wyboru
 • Pytania drag-and-drop
 • Pytania typu “wpisz odpowiedź” (słowo, wartość)
 • Pytania symulacyjne, gdzie zadanie polega na odpowiednim skonfigurowania urządzenia
 • Pytania symulacyjne, gdzie zadanie polega na zweryfikowania działanie urządzenia sieci i na tej podstawie udzielenia odpowiedzi

Liczba pytań egzaminacyjnych: 65-75 pytań

Uwaga, na egzaminie nie możesz się cofać do wcześniejszych pytań i tym samym trudniejsze z nich zostawić sobie na koniec. Również rodzaj pytań jak ich kolejność jest podczas egzaminu losowa.  

Na stronie Review type of exam questions znajduje się symulator systemu egzaminacyjnego za pomocą którego można się zapoznać ze wszystkimi rodzajami pytań.

Aktualne zasady obowiązujące podczas egzaminów Cisco https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/exams/policies.html

Gdzie

Egzamin zdawany za pośrednictwem centrów testowych Pearson VUE

Wymagania

Pozytywny wynik egzaminu. Cisco nie publikuje oficjalnego poziomu punktów, które gwarantują pozytywny wynik, ale należy się spodziewać, że będzie to wynik na poziomie około 860 punktów z 1000 możliwych. Po uruchomieniu egzaminu otrzymujemy konkretną informację o liczbie pytań egzaminacyjnych i wymaganym poziomie punktów przewidzianym w przypadku naszego podejścia. Cisco zachowuje swoje prawo do zmiany zasad punktacji jak i wymaganego wyniku w dowolnym momencie.

Cena

300 USD

Zagadnienia

Poniższe zagadnienia stanowią ogólne wytyczne dotyczące tematyki pytań która może zostać uwzględniona podczas egzaminu 200-601 IMINS2. Jednak należy również pamiętać, że inne tematy pokrewne mogą się także pojawić podczas egzaminu.

IP Networking 20%

 • Describe the difference between enterprise environments and industrial environments
 • Describe the components for making the data flow highly available and predictable in an industrial environment (QoS, IP addressing, protocol, and hardware resiliency)
 • Interpret and diagnose problems that are related to QoS
 • Describe the differences between redundancy and resiliency requirements / approaches between the Enterprise and the plant floor
 • Differentiate the capabilities of switch types
 • Describe the life cycle of a multicast group
 • Describe and configure the operation and use cases for NAT
 • Describe and configure the operation and use cases for static routing
 • Describe and configure VLAN trunking to a virtual switch
 • Describe and configure Layer 2 resiliency protocols (Spanning Tree, REP, Flex Links, and Etherchannels)
 • Configure switch ports ( macros, threshold alarms)

Common Industrial Protocol (CIP) Knowledge and Configuration 19%

 • Explain the CIP connection establishment process
 • Explain producer/consumer models and implicit/explicit message models
 • Recognize communication abilities and capacities in different hardware/hardware generations (revisions)
 • Identify and describe the technologies that enable CIP Motion and CIP Safety
 • Identify the applicability, limitations, and components of a DLR implementation
 • Implement multicast features for CIP within a LAN
 • Optimize RPI on a CIP connection given a set of parameters
 • Enable and configure IEEE 1588 PTP at the system level
 • Configure the Stratix using the Add On Profile (AOP) in Studio 5000

ProfiNET Knowledge and Configuration 19%

 • Describe the differences in ProfiNET support between Cisco catalyst and Cisco Industrial Ethernet (IE) switches
  • Support for VLAN 0
  • Support for ProfiNET LLDP
  • Support for GSDs (integration into SIMATIC STEP 7)
 • Describe the operation and purpose of ProfiSAFE
 • Describe the three basic ProfiNET devices and conformanceclasses
 • Describe the ProfiNET application classes and communication channels
 • Describe DHCP and how it can be used for IP addressing of devices and configuration pushes
 • Describe ring network requirements for ProfiNET
 • Enable ProfiNET on the switch
 • Enable Layer 2 QoS to ensure ProfiNET is prioritized
 • Integrate the Cisco Industrial Ethernet Switch in SIMATIC STEP 7
 • Configure and monitor ProfiNET alarm profiles on IE switches

Security 12%

 • Describe the defense in-depth approach to securing the industrial zone
 • Identify how a security component (hardware/software) applies to a network device to meet the network security definition of defense in depth
 • Describe network device hardening
 • Describe the concept and mechanisms of implementing logical segmentation
 • Identify possible options to control traffic between zones (ACLs, firewalls, VLANs)

Wireless 10%

 • Describe the differences between 802.11a/b/g/n/ac
 • Describe the components that you need to build multiple wireless networks on a single access point
 • Describe the difference between autonomous and controller-based access points and wireless workgroup bridges
 • Demonstrate a typical switchport configuration for autonomous and controller-based access points
 • Describe the limitations of using a workgroup bridge with a control communication

Troubleshooting 20%

 • Troubleshoot advanced Layer 1 problems such as mechanical deterioration, electromagnetic noise issues, and infrastructure mismatches
 • Troubleshoot VLAN trunking
 • Troubleshoot an error disabled port
 • Troubleshoot basic spanning tree port state and root priority problems
 • Troubleshoot Layer 3 problems by inspecting route tables and NAT tables
 • Troubleshoot Layer 3 problems in a VRF-lite enabled environment
 • Demonstrate the ability to find the location of a device within a multi-switch network given an IP address
 • Identify methods for troubleshooting a communication problem in a CIP environment
 • Troubleshoot CIP using an Ethernet/IP browse tool, command line, and a web browser
 • Troubleshoot device communications performance
 • Identify the source of cable and device faults in a DLR
 • Identify methods for troubleshooting a communication problem in a ProfiNET environment
 • Troubleshoot ProfiNET using SIMATIC STEP 7 to view network topology, use the switch command line

Dodatkowe informacje

Sugerowane

Jak w przypadku wszystkich egzaminów i certyfikacji Cisco bezpośrednia drogą przygotowująca do egzaminu jest udział w autoryzowanych szkoleniach zarówno stacjonarnych lub online. Niemniej nie jest to krok wymagany a jedynie sugerowany.

Szkolenia przygotowujące do egzaminu 200-601 IMINS2 to:

 • Managing Industrial Networking for Manufacturing with Cisco Technologies (IMINS2) E-Learning

Wysoce rekomendowane

Upewnienie się, że wszystkie przedstawione zagadnienia egzaminacyjne są Ci bardzo dobrze znane zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Poza zagadnieniami egzaminacyjnymi publikowanymi na naszej stronie zawsze aktualna lista zagadnień jest dostępna tutaj https://learningnetwork.cisco.com/community/certifications/ccna-industrial/imins2/exam-topics

Dodatkowe zasoby pozwalające na lepsze przygotowanie się do egzaminu 200-601 IMINS2

Cisco dostarcza również szereg dodatkowych zasobów pozwalających lepiej przygotować się do egzaminów i certyfikacji, przede wszystkim jest to Cisco Learning Center (czyli miejsce, gdzie znajdują się wszelkie dodatkowe materiały edukacyjne, grupy dyskusyjne, gry edukacyjne, webinaria itd.) a w szczególności: