210-060 CICD

Opis

Egzamin 210-060 CICD sprawdza wiedzę i umiejętności kandydata z zakresu rozwiązań Cisco Unified Communications (UC). Kandydat jest testowany pod kątem znajomości interfejsów administratora i użytkownika końcowego, funkcji telefonii i mobilności oraz konserwacji rozwiązań Cisco UC.

Przebieg egzaminu:

Egzamin dostępny w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 75 minut

Uwaga, dla osób, których język angielski nie jest językiem ojczystym przysługuje dodatkowe 30 min do czasu trwania egzaminu. Jeżeli chcemy skorzystać z tej opcji należy ją wskazać podczas rejestracji na egzamin. Dodatkowo przed każdym egzaminem uczestnik otrzymuje 15 minut czas na zapoznanie się z systemem egzaminacyjny.

Egzamin jest w całości przeprowadzany na komputerze, a zadania praktyczne realizowane są w symulatorze.

Rodzaje pytania z jakimi spotkasz podczas egzaminu:

 • Pytania pojedynczego wyboru
 • Pytania wielokrotnego wyboru
 • Pytania drag-and-drop
 • Pytania typu “wpisz odpowiedź” (słowo, wartość)
 • Pytania symulacyjne, gdzie zadanie polega na odpowiednim skonfigurowania urządzenia
 • Pytania symulacyjne, gdzie zadanie polega na zweryfikowania działanie urządzenia sieci i na tej podstawie udzielenia odpowiedzi

Liczba pytań egzaminacyjnych: 55-65 pytań

Uwaga, na egzaminie nie możesz się cofać do wcześniejszych pytań i tym samym trudniejsze z nich zostawić sobie na koniec. Również rodzaj pytań jak ich kolejność jest podczas egzaminu losowa.

Na stronie Review type of exam questions znajduje się symulator systemu egzaminacyjnego za pomocą którego można się zapoznać ze wszystkimi rodzajami pytań.

Aktualne zasady obowiązujące podczas egzaminów Cisco https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/exams/policies.html

Gdzie

Egzamin zdawany za pośrednictwem centrów testowych Pearson VUE

Wymagania

Pozytywny wynik egzaminu. Cisco nie publikuje oficjalnego poziomu punktów, które gwarantują pozytywny wynik, ale należy się spodziewać, że będzie to wynik na poziomie 860 punktów z 1000 możliwych. Cisco zachowuje swoje prawo do zmiany zasad punktacji jak i wymaganego wyniku w dowolnym momencie.

Cena

300 USD

Zagadnienia

Poniższe zagadnienia stanowią ogólne wytyczne dotyczące tematyki pytań która może zostać uwzględniona podczas egzaminu 210-060 CICD. Jednak należy również pamiętać, że inne tematy pokrewne mogą się także pojawić podczas egzaminu.

Describe the Characteristics of a Cisco Unified Communications Solution 15%

 • Describe the Cisco Unified Communications components and their functions
 • Describe call signaling and media flows
 • Describe quality implications of a VoIP network

Provision End Users and Associated Devices 24%

 • Describe user creation options for Cisco Unified Communications Manager and Cisco Unified Communications Manager Express
 • Create or modify user accounts for Cisco Unified Communications Manager
 • Create or modify user accounts for Cisco Unified Communications Manager Express using the GUI
 • Create or modify endpoints for Cisco Unified Communications Manager
 • Create or modify endpoints for Cisco Unified Communications Manager Express using the GUI
 • Describe how calling privileges function and how calling privileges impact system features
 • Create or modify directory numbers
 • Enable user features and related calling privileges for extension mobility, call coverage, intercom, native presence, and unified mobility remote destination configuration
 • Enable end users for Cisco Unified IM and Presence
 • Verify user features are operational

Configure Voice Messaging and Presence 27%

 • Describe user creation options for voice messaging
 • Create or modify user accounts for Cisco Unity Connection
 • Describe Cisco Unified IM and Presence
 • Configure Cisco Unified IM and Presence

Maintain Cisco Unified Communications System 10%

 • Generate CDR and CMR reports
 • Generate capacity reports
 • Generate usage reports
 • Generate RTMT reports to monitor system activities
 • Monitor voicemail usage
 • Remove unassigned directory numbers
 • Perform manual system backup

Provide End User Support 24%

 • Verify PSTN connectivity
 • Define fault domains using information gathered from end user
 • Troubleshoot endpoint issues
 • Identify voicemail issues and resolve issues related to user mailboxes
 • Describe causes and symptoms of call quality issues
 • Reset single devices
 • Describe how to use phone applications

Dodatkowe informacje

Sugerowane

Jak w przypadku wszystkich egzaminów i certyfikacji Cisco bezpośrednia drogą przygotowująca do egzaminu jest udział w autoryzowanych szkoleniach zarówno stacjonarnych lub online. Niemniej nie jest to krok wymagany a jedynie sugerowany.

Szkolenia przygotowujące do egzaminu 210-060 CICD to:

 • Implementing Cisco Collaboration Devices (CICD)

 Wysoce rekomendowane

Upewnienie się, że wszystkie przedstawione zagadnienia egzaminacyjne są Ci bardzo dobrze znane zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Poza zagadnieniami egzaminacyjnymi publikowanymi na naszej stronie zawsze aktualna lista zagadnień jest dostępna tutaj https://learningnetwork.cisco.com/community/certifications/ccna-collaboration/cicd/exam-topics

Dodatkowe zasoby pozwalające na lepsze przygotowanie się do egzaminu 210-060 CICD

Cisco dostarcza również szereg dodatkowych zasobów pozwalających lepiej przygotować się do egzaminów i certyfikacji, przede wszystkim jest to Cisco Learning Center (czyli miejsce, gdzie znajdują się wszelkie dodatkowe materiały edukacyjne, grupy dyskusyjne, gry edukacyjne, webinaria itd.) a w szczególności: