210-451 CLDFND

Opis

Egzamin 210-451 CLDFND sprawdza wiedzę i umiejętności kandydata z zakresu charakterystyki usług typu Cloud i modeli ich wdrażania, w tym Cisco InterCloud. Podstaw infrastruktury Cisco Cloud, tj. Cisco UCS i wirtualizacji serwerów, Unified Fabric w tym architekturę sieci Data Center i wirtualizację infrastruktury oraz Unified Storage, w tym zintegrowane rozwiązania infrastrukturalne.

Przebieg egzaminu:

Egzamin dostępny w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 90 minut

Uwaga, dla osób, których język angielski nie jest językiem ojczystym przysługuje dodatkowe 30 min do czasu trwania egzaminu. Jeżeli chcemy skorzystać z tej opcji należy ją wskazać podczas rejestracji na egzamin. Dodatkowo przed każdym egzaminem uczestnik otrzymuje 15 minut czas na zapoznanie się z systemem egzaminacyjny.

 

Egzamin jest w całości przeprowadzany na komputerze, a zadania praktyczne realizowane są w symulatorze.

Rodzaje pytania z jakimi spotkasz podczas egzaminu:

 • Pytania pojedynczego wyboru
 • Pytania wielokrotnego wyboru
 • Pytania drag-and-drop
 • Pytania typu “wpisz odpowiedź” (słowo, wartość)
 • Pytania symulacyjne, gdzie zadanie polega na odpowiednim skonfigurowania urządzenia
 • Pytania symulacyjne, gdzie zadanie polega na zweryfikowania działanie urządzenia sieci i na tej podstawie udzielenia odpowiedzi

Liczba pytań egzaminacyjnych: 55-65 pytań

Uwaga, na egzaminie nie możesz się cofać do wcześniejszych pytań i tym samym trudniejsze z nich zostawić sobie na koniec. Również rodzaj pytań jak ich kolejność jest podczas egzaminu losowa.

Na stronie Review type of exam questions znajduje się symulator systemu egzaminacyjnego za pomocą którego można się zapoznać ze wszystkimi rodzajami pytań.

Aktualne zasady obowiązujące podczas egzaminów Cisco https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/exams/policies.html

Wymagania

Pozytywny wynik egzaminu. Cisco nie publikuje oficjalnego poziomu punktów, które gwarantują pozytywny wynik, ale należy się spodziewać, że będzie to wynik na poziomie 890 punktów z 1000 możliwych. Cisco zachowuje swoje prawo do zmiany zasad punktacji jak i wymaganego wyniku w dowolnym momencie.

Cena

300 USD

Zagadnienia

Poniższe zagadnienia stanowią ogólne wytyczne dotyczące tematyki pytań która może zostać uwzględniona podczas egzaminu 210-451 CLDFND. Jednak należy również pamiętać, że inne tematy pokrewne mogą się także pojawić podczas egzaminu.

Cloud Characteristics and Models 14%

 • Describe common cloud characteristics
  • On-demand self service
  • Elasticity
  • Resource pooling
  • Metered service
  • Ubiquitous network access (smartphone, tablet, mobility)
  • Multi-tenancy
 • Describe Cloud Service Models
  • Infrastructure as a Service (IaaS)
  • Software as a Service (SaaS)
  • Platform as a Service (PaaS)

Cloud Deployment 16%

 • Describe cloud deployment models
  • Public
  • Private
  • Community
  • Hybrid
 • Describe the Components of the Cisco Intercloud Solution
  • Describe the benefits of Cisco Intercloud
  • Describe Cisco Intercloud Fabric Services

Basic Knowledge of Cloud Compute 24%

 • Identify key features of Cisco UCS
  • Cisco UCS Manager
  • Cisco UCS Central
  • B-Series
  • C-Series
  • Server identity (profiles, templates, pools)
 • Describe Server Virtualization
  • Basic knowledge of different OS and hypervisors

Basic Knowledge of Cloud Networking 22%

 • Describe network architectures for the data center
  • Cisco Unified Fabric
   • Describe the Cisco Nexus product family
   • Describe device virtualization
  • SDN
   • Separation of control and data
   • Programmability
   • Basic understanding Open Daylight
  • ACI
   • Describe how ACI solves the problem not addressed by SDN
   • Describe benefits of leaf/spine architecture
   • Describe the role of APIC Controller
  • Describe Infrastructure Virtualization
   • Difference between vSwitch and DVS
   • Cisco Nexus 1000V components
    • VSM
    • VEM
    • VSM appliance
   • Difference between VLAN and VXLAN
   • Virtual networking services
   • Define Virtual Application Containers
    • Three-tier application container
    • Custom container

Basic Knowledge of Cloud Storage 24%

 • Describe storage provisioning concepts
  • Thick
  • Thin
  • RAID
  • Disk pools
 • Describe the difference between all the storage access technologies
  • Difference between SAN and NAS; block and file
  • Block technologies
  • File technologies
 • Describe basic SAN storage concepts
  • Initiator, target, zoning
  • VSAN
  • LUN
 • Describe basic NAS storage concepts
  • Shares / mount points
  • Permissions
 • Describe the various Cisco storage network devices
  • Cisco MDS family
  • Cisco Nexus family
  • UCS Invicta (Whiptail)
 • Describe various integrated infrastructures
  • FlexPod (NetApp)
  • VBlock (VCE)
  • VSPEX (EMC)
  • OpenBlock (Red Hat)

Dodatkowe informacje

Sugerowane

Jak w przypadku wszystkich egzaminów i certyfikacji Cisco bezpośrednia drogą przygotowująca do egzaminu jest udział w autoryzowanych szkoleniach zarówno stacjonarnych lub online. Niemniej nie jest to krok wymagany a jedynie sugerowany.

Szkolenia przygotowujące do egzaminu 210-451 CLDFND to:

 • Understanding Cisco Cloud Fundamentals (CLDFND)

lub

 • Understanding Cisco Cloud Fundamentals (CLDFND) E-Learning

Wysoce rekomendowane

Upewnienie się, że wszystkie przedstawione zagadnienia egzaminacyjne są Ci bardzo dobrze znane zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Poza zagadnieniami egzaminacyjnymi publikowanymi na naszej stronie zawsze aktualna lista zagadnień jest dostępna tutaj https://learningnetwork.cisco.com/community/certifications/ccna-cloud/cldfnd/exam-topics

Dodatkowe zasoby pozwalające na lepsze przygotowanie się do egzaminu 210-451 CLDFND

Cisco dostarcza również szereg dodatkowych zasobów pozwalających lepiej przygotować się do egzaminów i certyfikacji, przede wszystkim jest to Cisco Learning Center (czyli miejsce, gdzie znajdują się wszelkie dodatkowe materiały edukacyjne, grupy dyskusyjne, gry edukacyjne, webinaria itd.) a w szczególności: