210-455 CLDADM

Opis

Egzamin 210-455 CLDADM sprawdza wiedzę i umiejętności kandydata z zakresu podstaw administracji Cisco Cloud, w tym dostarczanie, zarządzanie, monitorowanie, raportowanie i modele zwrotu kosztów.

Przebieg egzaminu:

Egzamin dostępny w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 90 minut

Uwaga, dla osób, których język angielski nie jest językiem ojczystym przysługuje dodatkowe 30 min do czasu trwania egzaminu. Jeżeli chcemy skorzystać z tej opcji należy ją wskazać podczas rejestracji na egzamin. Dodatkowo przed każdym egzaminem uczestnik otrzymuje 15 minut czas na zapoznanie się z systemem egzaminacyjny.

Egzamin jest w całości przeprowadzany na komputerze, a zadania praktyczne realizowane są w symulatorze.

Rodzaje pytania z jakimi spotkasz podczas egzaminu:

 • Pytania pojedynczego wyboru
 • Pytania wielokrotnego wyboru
 • Pytania drag-and-drop
 • Pytania typu “wpisz odpowiedź” (słowo, wartość)
 • Pytania symulacyjne, gdzie zadanie polega na odpowiednim skonfigurowania urządzenia
 • Pytania symulacyjne, gdzie zadanie polega na zweryfikowania działanie urządzenia sieci i na tej podstawie udzielenia odpowiedzi

Liczba pytań egzaminacyjnych: 55-65 pytań

Uwaga, na egzaminie nie możesz się cofać do wcześniejszych pytań i tym samym trudniejsze z nich zostawić sobie na koniec. Również rodzaj pytań jak ich kolejność jest podczas egzaminu losowa.

Na stronie Review type of exam questions znajduje się symulator systemu egzaminacyjnego za pomocą którego można się zapoznać ze wszystkimi rodzajami pytań.

Aktualne zasady obowiązujące podczas egzaminów Cisco https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/exams/policies.html

Gdzie

Egzamin zdawany za pośrednictwem centrów testowych Pearson VUE

Wymagania

Pozytywny wynik egzaminu. Cisco nie publikuje oficjalnego poziomu punktów, które gwarantują pozytywny wynik, ale należy się spodziewać, że będzie to wynik na poziomie 890 punktów z 1000 możliwych. Cisco zachowuje swoje prawo do zmiany zasad punktacji jak i wymaganego wyniku w dowolnym momencie.

Cena

300 USD

Zagadnienia

Poniższe zagadnienia stanowią ogólne wytyczne dotyczące tematyki pytań która może zostać uwzględniona podczas egzaminu 210-455 CLDADM. Jednak należy również pamiętać, że inne tematy pokrewne mogą się także pojawić podczas egzaminu.

Cloud Infrastructure Administration and Reporting 21%

 • Configure users/groups and role-based access control in the portal, including basic troubleshooting
  • Describe default roles
  • Configure new user with single role
  • Describe multirole user profiles
  • Configure a user profile
 • Perform virtual machine operations
  • Configure live migrations of VMs from host to host
  • Edit VM
  • Configure VM snapshots
  • Describe reverting a VM to a snapshot
 • Deploy virtual app containers
  • Provide basic support and troubleshoot app container with firewall, networking, and load balancer

Chargeback and Billing Reports 10%

 • Describe the chargeback model
  • Describe chargeback features
  • Describe budget policy
  • Describe cost models
  • Describe adding a cost model to a tenant
 • Generate various reports for virtual and physical accounts
  • Execute billing reports
  • Execute a system utilization reporting
  • Execute a snapshot report

Cloud Provisioning 26%

 • Describe predefined Cisco UCS Director-based services within the Cisco Prime Service Catalog
  • Describe the configuration of service names and icons
  • Describe order permissions
   • RBAC
  • Describe template formats
   • Storage
   • Compute
   • Network
   • Virtualization
  • Describe provisioning verification
   • Describe how to place an order for a service from the Cisco Primer Service Catalog as an end-user
   • Verify that provisioning is done correctly
   • Access VMs and applications that have been provisioned
  • Deploy preconfigured templates and make minor changes to the service catalog offerings that do not affect workflows or services
   • Describe the deployment of templates: storage, compute, network, and virtualization
   • Describe differences between the templates
   • Describe the need to convert between templates

Cloud Systems Management and Monitoring 26%

 • Identify the components of Cisco Prime Service Catalog
  • End-user store front
  • Stack designer
  • Heat orchestration
 • Describe the components of Cisco UCS Director
  • Describe infrastructure management and monitoring
  • Describe orchestration
  • Describe the portal
  • Describe the Bare Metal Agent
 • Describe Cisco UCS Performance Manager
  • Describe capacity planning
  • Describe bandwidth monitoring
  • Describe how host groups facilitate dynamic monitoring
 • Describe the components of Cisco IAC
  • Describe Cisco Process Orchestrator
  • Describe Cisco Prime Service Catalog
  • Describe Cisco Server Provisioner
 • Perform cloud monitoring using Cisco Prime Service Catalog, Cisco UCS Director, Cisco Prime infrastructure
  • Describe fault monitoring
  • Describe performance monitoring
  • Describe monitoring of provisioning outcomes
 • Create monitoring dashboards
  • Configure custom dashboards
  • Configure threshold settings

Cloud Remediation 17%

 • Configure serviceability options
  • Configure syslog
  • Configure NTP
  • Configure DNS
  • Configure DHCP
  • Configure SMTP
 • Interpret Logs for root cause analysis
  • Analyze fault logs
  • Analyze admin logs
  • Analyze application logs
 • Configure backups
  • Configure database backup
  • Configure database restore

Dodatkowe informacje

Sugerowane

Jak w przypadku wszystkich egzaminów i certyfikacji Cisco bezpośrednia drogą przygotowująca do egzaminu jest udział w autoryzowanych szkoleniach zarówno stacjonarnych lub online. Niemniej nie jest to krok wymagany a jedynie sugerowany.

Szkolenia przygotowujące do egzaminu 210-455 CLDADM to:

 • Introducing Cisco Cloud Administration (CLDADM)

lub

 • Introducing Cisco Cloud Administration (CLDADM) E-Learning

 Wysoce rekomendowane

Upewnienie się, że wszystkie przedstawione zagadnienia egzaminacyjne są Ci bardzo dobrze znane zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Poza zagadnieniami egzaminacyjnymi publikowanymi na naszej stronie zawsze aktualna lista zagadnień jest dostępna tutaj https://learningnetwork.cisco.com/community/certifications/ccna-cloud/cldadm/exam-topics

Dodatkowe zasoby pozwalające na lepsze przygotowanie się do egzaminu 210-455 CLDADM

Cisco dostarcza również szereg dodatkowych zasobów pozwalających lepiej przygotować się do egzaminów i certyfikacji, przede wszystkim jest to Cisco Learning Center (czyli miejsce, gdzie znajdują się wszelkie dodatkowe materiały edukacyjne, grupy dyskusyjne, gry edukacyjne, webinaria itd.) a w szczególności: