CDRE Certified Disaster Recovery Engineer Exam

Opis

Egzamin prowadzący do uzyskania certyfikacji CDRE Certified Disaster Recovery Engineer obejmuje swoim zakresem zagadnienia wyznaczone przez program autoryzowanego szkolenia C)DRE – Certified Disaster Recovery Engineer

Przebieg egzaminu

Egzamin zdawany w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 120 minut

Pytania typu test wyboru:

 • jedna prawidłowa odpowiedź
 • wiele prawidłowych odpowiedzi
 • odpowiedzi do ręcznego uzupełnienia

Przybliżona liczba pytań: 100

Egzamin jest realizowany w formule online z dowolnego miejsca i komputera oraz w dowolnym czasie.

Egzamin ma formę „open book” co oznacza, że podczas jego zdawania można korzystać z materiałów szkoleniowy.

Po zakończeniu egzaminu, jego wynik jest prezentowanych od razu. Dodatkowo informacja o wyniku egzaminu wraz z elektronicznym certyfikatem w przypadku pozytywnego wyniku jest wysyłana drogą email na adres podany przy zakładaniu konta My Mile2 https://mile2.com/students.html

Uwaga: W przypadku niepowodzenia (nie zdanie egzaminu) Mile2 oferuje zniżkę na poprawkowy egzamin (50%), w tym celu należy się kontaktować za pośrednictwem email [email protected].

Gdzie?

Wszystkie egzaminy firmy Mile2 w tym egzamin Mile2 CDRE Certified Disaster Recovery Engineer jest zdawany za pośrednictwem autorskiego systemu egzaminacyjnego online MACS (Mile2® Assessment and Certification System). System egzaminacyjny dostępny jest wprost na stronie www.mile2.com , aby uzyskać do niego dostęp w pierwszej kolejności należy zalogować się na swoje konto My Mile2 a po zalogowaniu po prawej stronie w User menu znajduje się link do MACS. Przechodząc do MACS widzimy wszystkie swoje zakupione lub opłacone za pomocą voucherów dostępne egzaminy.

Rejestracja na egzamin wymaga zakupu stosownego egzaminu za pośrednictwem sklepu online https://mile2.com/mile2-online-estore/exams.html , również ta sama droga obowiązuje w przypadku posiadania voucher egzaminacyjny np. otrzymywany podczas autoryzowanego szkolenia Mile2 – kupujemy wybrany egzamin wybierając jako formę płatności voucher. Po dokonaniu zakupu egzamin jest dostępny na naszym koncie My Mile2 i jest gotowy do uruchomienia w dowolnym dogodnym czasie dla kandydata.

Wymagania

Pozytywny wynik egzaminu.

Cena

400 USD

Zagadnienia

Egzamin Mile2 CDRE Certified Disaster Recovery Engineer został zaprojektowany do sprawdzania wiedzy i umiejętności kandydatów z następujących obszarów:

Disaster Recovery Overview

 • Introduction to Business Continuity Planning
 • What is a Disaster?
 • What is a Critical Business Function?
 • Business Continuity Planning (BCP)
 • Importance of BCP
 • Disaster Recovery Planning (DRP)
 • Emergency Response
 • BC/DR Trends
 • Purpose of BC/DR Program
 • BCP Overview
 • Challenges to Effective BCP
 • BCP Planning Phases
 • Where does Project Initiation fit into the Process?
 • Project Initiation Phase
 • BC/DR Program Life Cycle

Business Impact Analysis

 • BCP Planning Model
 • BCP Planning Phases
 • Where does BIA fit into the Process?
 • What is a BIA?
 • BIA Scope, Goal, and Objectives
 • BIA Terminology
 • Maximum Tolerable Downtime
 • Recovery Point Objective
 • Recovery Time Objective
 • Recovery Time Examples
 • BIA Process
 • BIA Process- Disaster Mode Staffing
 • BIA Process: Capacity & Performance Objectives
 • BIA Tools
 • Kick off Meeting
 • Preparing for the BIA Interviews
 • Conducting the Interviews
 • BIA
 • Notes on Data Collection
 • Identify Dependencies
 • Finalize Data Analysis
 • BIA Report
 • Presentation to Senior Management

Risk Analysis

 • BCP Planning Model
 • BCP Planning Phases
 • Where does the Risk Analysis fit into the Process?
 • Functional Requirements
 • Threats to Business Process
 • Causes of Unplanned Downtime
 • Risk Examples
 • Risk Analysis Terminology
 • Risk Analysis Activities
 • Exposure Inventory
 • Business Process Inventory
 • Business Process Documentation
 • Statement of Risk
 • ALE Annualized Loss Expectancy
 • Statement of Risk
 • Risk Control Definition
 • Identifying Existing Controls
 • Physical Controls
 • Risk Analysis
 • Risk Assessment Report
 • Compiling a Risk Assessment Report

Design & Development Phase (BCP Strategies)

 • BCP Planning Model
 • BCP Planning Phases
 • Where does BCP Strategies
 • fit into the Process?
 • Strategy Process
 • BCP Strategies
 • Summary
 • BCP Planning Phases
 • Where does BIA fit into the Process?
 • Design & Development Phase
 • BCP Design
 • Emergency Response & Operations
 • Emergency Response Components
 • Develop ER Procedures
 • ER Sources for Assistance
 • BCP Design
 • Alternate Recovery Site
 • Selecting Vendors
 • for DR/BC Services
 • Site Recovery & Resumption
 • Restoration of Primary Site
 • Return to Primary Site
 • Continuity Strategy: Insurance
 • Evaluate Insurance Terms
 • BCP Design

IT Recovery Strategies

 • BCP Planning Model
 • BCP Planning Phases
 • Where does IT Strategy fit into the Process?
 • IT Recovery Strategy Process
 • IT Recovery Strategies
 • Examples of IT Recovery
 • Tape Vault Facilities
 • Disk Backups
 • Replicated Disk Backups
 • Deduplicated & Replicated Backups
 • Backups: Replicated & Deduplicated
 • Data Archiving
 • Systems Replication
 • Application Redundancy
 • Telecommunications Strategies
 • Alternate Recovery Sites
 • Internal or Vendor BC/DR Services
 • Selecting Vendors for BC/DR Services
 • Evaluating Vendors of DR/BC Resources
 • Critical Factors
 • IT Recovery Strategies Assessment
 • IT Recovery Strategies
 • Summary
 • BCP Planning Phases
 • Where does IT Strategy fit into the Process?
 • DR Plan Development
 • DRP Design
 • DR Plan Development
 • DR Plan Design

Testing and Exercise

 • BCP Planning Model
 • BCP Planning Phases
 • Where does Testing and Drills fit into the Process?
 • Testing & Exercise Phase
 • Testing & Drills
 • Progression of Testing Types
 • Testing Participants
 • Test Script Example
 • Testing Post-Mortem

Maintenance and Updating

 • BCP Planning Model
 • BCP Planning Phases
 • Where does Maintenance fit into the Process?
 • Maintenance Policies and Procedures
 • Plan Maintenance
 • Maintenance & Schedule Budgets
 • Software Tools for Maintenance
 • Input Criteria for Plan Maintenance
 • Plan Distribution & Security

Execution Phase

 • BCP Planning Model
 • BCP Planning Phases
 • Where does the Execution Phase fit into the Process?
 • Execution Phase
 • Escalation Procedures
 • Disaster Declaration Procedures
 • Public Relations/Spokesperson Role
 • Typical Audiences
 • Audience Messages
 • Sources of Information
 • Incident Command Centre (ICC)
 • ICC Chain of Command
 • ICC Organization
 • Be Prepared to Work with Public Authorities
 • Executing the Plan

Cyber Attacks

 • Computer Crime & Cyber Attacks
 • Cyber Attack Scenarios
 • Northeast Cyber Attack Scenario
 • Economic Impact of Malicious Code Attacks
 • Including Cyber Attacks in Definitions of Terrorism
 • Domestic and International Terrorism
 • Department of Homeland Security Key Assets
 • Cyberspace Security Strategies
 • Expectations of Cyber Attacks
 • Cyber Attacks
 • Information Warfare
 • Considerations for Developing Information Warfare Procedures
 • Protection Against Cyber Attacks
 • Cyber Attacks
 • Evolving Privacy Laws
 • How Computer Systems are Attacked
 • Types of Computer Attacks
 • Developing Procedure in the wake of a Security Breach
 • Cyber Attacks
 • Developing Procedures for Working with Law Enforcement
 • Cyber Attacks
 • Developing Procedures to Determine Economic Losses
 • Cyber Attacks
 • Developing Procedures to Ease IT Recovery
 • Types of Systems and Networks
 • Recovery of Small Computer Systems
 • Recovery of Large Computer Systems
 • Network Recovery
 • Establishing a Computer
 • Incident Response Team
 • Cyber Attacks
 • Pandemics
 • What is Pandemic Influenza?

Pandemics

 • Quick Facts
 • Why use BCP/DRP for Pandemic Influenza?
 • Planning Approach
 • Critical Services
 • Additional Impacts of Pandemic
 • Areas to Plan for
 • Pandemics
 • Planning Issues per Stage
 • Stage 4 Communications
 • HR Policies
 • Stage 3 HR Travel Policies
 • Stage 3 Government Relations
 • Stage 3 Physical Resources
 • Stage 3 & 4 Physical Resources
 • Stage 4 Physical Resources

Dodatkowe informacje

Jak się przygotować?

Sugerowane:

Bezpośrednia drogą przygotowująca do egzaminu jest udział w autoryzowanym szkoleniu Mile2:

C)DRE – Certified Disaster Recovery Engineer

W przypadku udziału w autoryzowanym szkoleniu Mile2, jego uczestnik otrzymuje poza materiałami szkoleniowymi w formie papierowe lub/i elektronicznej również darmowy voucher egzaminacyjny na stosowny egzamin certyfikacyjny.

Wysoce rekomendowane:

Upewnienie się, że wszystkie przedstawione zagadnienia egzaminacyjne są kandydatowi bardzo dobrze znane zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej.

Inne:

Mile2 oferuje również szereg innych materiałów i form edukacji pozwalających na przygotowanie się do egzaminu CDRE Certified Disaster Recovery Engineer są to:

– materiały typu prep guide https://mile2.com/mile2-online-estore/prep-guides.html

– książki szkoleniowe w wersji elektronicznej https://mile2.com/mile2-online-estore/electronic-books.html

– dostęp do laboratorium ćwiczeniowego Mile2 Cyber Range https://mile2.com/mile2-online-estore/cyber-range.html

– materiały wideo z nagranymi sesjami szkoleniowymi https://mile2.com/mile2-online-estore/training-videos.html