CIHE Certified Incident Handling Engineer Exam

Opis

Egzamin prowadzący do uzyskania certyfikacji CIHE Certified Incident Handling Engineer obejmuje swoim zakresem zagadnienia wyznaczone przez program autoryzowanego szkolenia C)IHE – Certified Incident Handling Engineer

Przebieg egzaminu

Egzamin zdawany w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 120 minut

Pytania typu test wyboru:

 • jedna prawidłowa odpowiedź
 • wiele prawidłowych odpowiedzi
 • odpowiedzi do ręcznego uzupełnienia

Przybliżona liczba pytań: 100

Egzamin jest realizowany w formule online z dowolnego miejsca i komputera oraz w dowolnym czasie.

Egzamin ma formę „open book” co oznacza, że podczas jego zdawania można korzystać z materiałów szkoleniowy.

Po zakończeniu egzaminu, jego wynik jest prezentowanych od razu. Dodatkowo informacja o wyniku egzaminu wraz z elektronicznym certyfikatem w przypadku pozytywnego wyniku jest wysyłana drogą email na adres podany przy zakładaniu konta My Mile2 https://mile2.com/students.html

Uwaga: W przypadku niepowodzenia (nie zdanie egzaminu) Mile2 oferuje zniżkę na poprawkowy egzamin (50%), w tym celu należy się kontaktować za pośrednictwem email [email protected].

Gdzie?

Wszystkie egzaminy firmy Mile2 w tym egzamin Mile2 CIHE Certified Incident Handling Engineer jest zdawany za pośrednictwem autorskiego systemu egzaminacyjnego online MACS (Mile2® Assessment and Certification System). System egzaminacyjny dostępny jest wprost na stronie www.mile2.com , aby uzyskać do niego dostęp w pierwszej kolejności należy zalogować się na swoje konto My Mile2 a po zalogowaniu po prawej stronie w User menu znajduje się link do MACS. Przechodząc do MACS widzimy wszystkie swoje zakupione lub opłacone za pomocą voucherów dostępne egzaminy.

Rejestracja na egzamin wymaga zakupu stosownego egzaminu za pośrednictwem sklepu online https://mile2.com/mile2-online-estore/exams.html , również ta sama droga obowiązuje w przypadku posiadania voucher egzaminacyjny np. otrzymywany podczas autoryzowanego szkolenia Mile2 – kupujemy wybrany egzamin wybierając jako formę płatności voucher. Po dokonaniu zakupu egzamin jest dostępny na naszym koncie My Mile2 i jest gotowy do uruchomienia w dowolnym dogodnym czasie dla kandydata.

Wymagania

Pozytywny wynik egzaminu.

Cena

400 USD

Zagadnienia

Egzamin Mile2 CIHE Certified Incident Handling Engineer został zaprojektowany do sprawdzania wiedzy i umiejętności kandydatów z następujących obszarów:

Incident Handling Explained

 • Security Events
 • Logs
 • Alerts
 • What is an Incident?
 • Security Incident
 • Indication of Compromise
 • What is Incident Handling?
 • Difference between IH and IR
 • Common Tools
 • IPS vs WAF
 • SOC
 • Six Step Approach to Incident Handling

Threats, Vulnerabilities and Exploits

 • Vulnerabilities
 • Exploits
 • Threat
 • Incident Classification

Preparation

 • Policies & Procedures
 • The Team
 • Identify Incident Handling Team
 • Roles of the Incident Handling Team
 • IH Team Makeup
 • Team Organization
 • Incident Communication
 • Incident Reporting
 • Incident Response Training and Awareness
 • Underlining Technologies
 • Anti-virus
 • SEIM
 • User Identity
 • Ticketing Systems
 • Digital Forensics
 • eDiscovery
 • Data Backup and Recovery
 • Underlining Technologies
 • Technical Baselines
 • System Hardening

First Response

 • Responder Toolkit
 • Responder’s System
 • What to look for
 • Attention
 • Volatility
 • First things first
 • Review
 • Goal
 • Challenges
 • Categorize Incidents
 • Incident Signs
 • Basic Steps
 • Receive
 • Examples of Electronic Signs
 • Examples of Human Signs
 • Analyze
 • Analysis
 • Incident Documentation
 • Incident Prioritization
 • Incident Notification

Containment

 • Containment
 • Goals
 • Delaying Containment
 • Choosing a Containment Strategy
 • On-site Response
 • Secure the Area
 • Conduct Research
 • Procedures for Containment
 • Make Recommendations
 • Establish Intervals
 • Capture Digital Evidence
 • Change Passwords

Eradication

 • Eradication
 • Goals
 • Procedures for Eradication
 • Determine Cause

Recovery

 • Recovery
 • Goals Procedure for Recovery

Follow-Up

 • Follow-up
 • Goals Procedures of Follow-up

Dodatkowe informacje

Jak się przygotować?

Sugerowane:

Bezpośrednia drogą przygotowująca do egzaminu jest udział w autoryzowanym szkoleniu Mile2:

C)IHE – Certified Incident Handling Engineer

W przypadku udziału w autoryzowanym szkoleniu Mile2, jego uczestnik otrzymuje poza materiałami szkoleniowymi w formie papierowe lub/i elektronicznej również darmowy voucher egzaminacyjny na stosowny egzamin certyfikacyjny.

Wysoce rekomendowane:

Upewnienie się, że wszystkie przedstawione zagadnienia egzaminacyjne są kandydatowi bardzo dobrze znane zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej.

Inne:

Mile2 oferuje również szereg innych materiałów i form edukacji pozwalających na przygotowanie się do egzaminu CIHE Certified Incident Handling Engineer są to:

– materiały typu prep guide https://mile2.com/mile2-online-estore/prep-guides.html

– książki szkoleniowe w wersji elektronicznej https://mile2.com/mile2-online-estore/electronic-books.html

– dostęp do laboratorium ćwiczeniowego Mile2 Cyber Range https://mile2.com/mile2-online-estore/cyber-range.html

– materiały wideo z nagranymi sesjami szkoleniowymi https://mile2.com/mile2-online-estore/training-videos.html