CSWAE Certified Secure Web Application Engineer Exam

Opis

Egzamin prowadzący do uzyskania certyfikacji CSWAE Certified Secure Web Application Engineer obejmuje swoim zakresem zagadnienia wyznaczone przez program autoryzowanego szkolenia C)SWAE – Certified Secure Web Application Engineer

Przebieg egzaminu

Egzamin zdawany w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 120 minut

Pytania typu test wyboru:

 • jedna prawidłowa odpowiedź
 • wiele prawidłowych odpowiedzi
 • odpowiedzi do ręcznego uzupełnienia

Przybliżona liczba pytań: 100

Egzamin jest realizowany w formule online z dowolnego miejsca i komputera oraz w dowolnym czasie.

Egzamin ma formę „open book” co oznacza, że podczas jego zdawania można korzystać z materiałów szkoleniowy.

Po zakończeniu egzaminu, jego wynik jest prezentowanych od razu. Dodatkowo informacja o wyniku egzaminu wraz z elektronicznym certyfikatem w przypadku pozytywnego wyniku jest wysyłana drogą email na adres podany przy zakładaniu konta My Mile2 https://mile2.com/students.html

Uwaga: W przypadku niepowodzenia (nie zdanie egzaminu) Mile2 oferuje zniżkę na poprawkowy egzamin (50%), w tym celu należy się kontaktować za pośrednictwem email [email protected].

Gdzie?

Wszystkie egzaminy firmy Mile2 w tym egzamin Mile2 CSWAE Certified Secure Web Application Engineer jest zdawany za pośrednictwem autorskiego systemu egzaminacyjnego online MACS (Mile2® Assessment and Certification System). System egzaminacyjny dostępny jest wprost na stronie www.mile2.com , aby uzyskać do niego dostęp w pierwszej kolejności należy zalogować się na swoje konto My Mile2 a po zalogowaniu po prawej stronie w User menu znajduje się link do MACS. Przechodząc do MACS widzimy wszystkie swoje zakupione lub opłacone za pomocą voucherów dostępne egzaminy.

Rejestracja na egzamin wymaga zakupu stosownego egzaminu za pośrednictwem sklepu online https://mile2.com/mile2-online-estore/exams.html , również ta sama droga obowiązuje w przypadku posiadania voucher egzaminacyjny np. otrzymywany podczas autoryzowanego szkolenia Mile2 – kupujemy wybrany egzamin wybierając jako formę płatności voucher. Po dokonaniu zakupu egzamin jest dostępny na naszym koncie My Mile2 i jest gotowy do uruchomienia w dowolnym dogodnym czasie dla kandydata.

Wymagania

Pozytywny wynik egzaminu.

Cena

400 USD

Zagadnienia

Egzamin Mile2 CSWAE Certified Secure Web Application Engineer został zaprojektowany do sprawdzania wiedzy i umiejętności kandydatów z następujących obszarów:

Web Application Security

 • Web Application Security
 • Web Application Technologies and Architecture Secure Design Architecture
 • Application Flaws and Defense Mechanisms
 • Defense In-Depth
 • Secure Coding Principles

OWASP TOP 10

 • The Open Web Application Security Project (OWASP)
 • OWASP TOP 10

Threat Modeling & Risk Management

 • Threat Modeling Tools & Resources
 • Identify Threats
 • Identify Countermeasures
 • Choosing a Methodology
 • Post Threat Modeling
 • Analyzing and Managing Risk
 • Incremental Threat Modeling
 • Identify Security Requirements
 • Understand the System
 • Root Cause Analysis

Application Mapping

 • Application Mapping
 • Web Spiders
 • Web Vulnerability Assessment
 • Discovering other content
 • Application Analysis
 • Application Security Toolbox
 • Setting up a Testing Environment

Authentication and Authorization attacks

 • Authentication
 • Different Types of Authentication (HTTP, Form)
 • Client Side Attacks
 • Authentication Attacks
 • Authorization
 • Modeling Authorization
 • Least Privilege
 • Access Control
 • Authorization Attacks
 • Access Control Attacks
 • User Management
 • Password Storage
 • User Names
 • Account Lockout
 • Passwords
 • Password Reset
 • Client-Side Security
 • Anti-Tampering Measures
 • Code Obfuscation
 • Anti-Debugging

Session Management attacks

 • Session Management Attacks
 • Session Hijacking
 • Session Fixation
 • Environment Configuration Attacks

Application Logic attacks

 • Application Logic Attacks
 • Information Disclosure
 • Exploits
 • Data Transmission Attacks

Data Validation

 • Input and Output Validation
 • Trust Boundaries
 • Common Data Validation Attacks
 • Data Validation Design
 • Validating Non-Textual Data
 • Validation Strategies & Tactics
 • Errors & Exception Handling
  • Structured Exception Handling
  • Designing for Failure
  • Designing Error Messages
  • Failing Securely

AJAX attacks

 • AJAX Attacks
 • Web Services Attacks
 • Application Server Attacks

Code Review and Security Testing

 • Insecure Code Discovery and Mitigation
 • Testing Methodology
 • Client Side Testing
 • Session Management Testing
 • Developing Security Testing Scripts
 • Pen testing a Web Application

Web Application Penetration Testing

 • Insecure Code Discovery and Mitigation
 • Benefits of a Penetration Test
 • Current Problems in WAPT
 • Learning Attack Methods
 • Methods of Obtaining Information
 • Passive vs. Active Reconnaissance
 • Footprinting Defined
 • Introduction to Port Scanning
 • OS Fingerprinting
 • Web Application Penetration
 • Methodologies
 • The Anatomy of a Web Application Attack
 • Fuzzers

Secure SDLC

 • Secure-Software Development Lifecycle
 • (SDLC) Methodology
 • Web Hacking Methodology

Cryptography

 • Overview of Cryptography
 • Key Management
 • Cryptography Application
 • True Random Generators (TRNG)
 • Symmetric/Asymmetric Cryptography
 • Digital Signatures and Certificates
 • Hashing Algorithms
 • XML Encryption and Digital Signatures
 • Authorization Attacks

Dodatkowe informacje

Jak się przygotować?

Sugerowane:

Bezpośrednia drogą przygotowująca do egzaminu jest udział w autoryzowanym szkoleniu Mile2:

C)SWAE – Certified Secure Web Application Engineer

W przypadku udziału w autoryzowanym szkoleniu Mile2, jego uczestnik otrzymuje poza materiałami szkoleniowymi w formie papierowe lub/i elektronicznej również darmowy voucher egzaminacyjny na stosowny egzamin certyfikacyjny.

Wysoce rekomendowane:

Upewnienie się, że wszystkie przedstawione zagadnienia egzaminacyjne są kandydatowi bardzo dobrze znane zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej.

Inne:

Mile2 oferuje również szereg innych materiałów i form edukacji pozwalających na przygotowanie się do egzaminu CSWAE Certified Secure Web Application Engineer są to:

– materiały typu prep guide https://mile2.com/mile2-online-estore/prep-guides.html

– książki szkoleniowe w wersji elektronicznej https://mile2.com/mile2-online-estore/electronic-books.html

– dostęp do laboratorium ćwiczeniowego Mile2 Cyber Range https://mile2.com/mile2-online-estore/cyber-range.html

– materiały wideo z nagranymi sesjami szkoleniowymi https://mile2.com/mile2-online-estore/training-videos.html