CISSM Certified Information Systems Security Manager Exam

Opis

Egzamin prowadzący do uzyskania certyfikacji CISSM Certified Information Systems Security Manager obejmuje swoim zakresem zagadnienia wyznaczone przez program autoryzowanego szkolenia C)ISSM Certified Information Systems Security Manager

Przebieg egzaminu

Egzamin zdawany w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 120 minut

Pytania typu test wyboru:

 • jedna prawidłowa odpowiedź
 • wiele prawidłowych odpowiedzi
 • odpowiedzi do ręcznego uzupełnienia

Przybliżona liczba pytań: 100

Egzamin jest realizowany w formule online z dowolnego miejsca i komputera.

Po zakończeniu egzaminu, jego wynik jest prezentowanych od razu. Dodatkowo informacja o wyniku egzaminu wraz z elektronicznym certyfikatem w przypadku pozytywnego wyniku jest wysyłana drogą email na adres podany przy zakładaniu konta My Mile2 https://mile2.com/students.html

Uwaga: W przypadku niepowodzenia (nie zdanie egzaminu) Mile2 oferuje zniżkę na poprawkowy egzamin (50%), w tym celu należy się kontaktować za pośrednictwem email [email protected].

Gdzie?

Wszystkie egzaminy firmy Mile2 w tym egzamin Mile2 CISSM Certified Information Systems Security Manager jest zdawany za pośrednictwem autorskiego systemu egzaminacyjnego online MACS (Mile2® Assessment and Certification System). System egzaminacyjny dostępny jest wprost na stronie www.mile2.com , aby uzyskać do niego dostęp w pierwszej kolejności należy zalogować się na swoje konto My Mile2 a po zalogowaniu po prawej stronie w User menu znajduje się link do MACS. Przechodząc do MACS widzimy wszystkie swoje zakupione lub opłacone za pomocą voucherów dostępne egzaminy.

Rejestracja na egzamin wymaga zakupu stosownego egzaminu za pośrednictwem sklepu online https://mile2.com/mile2-online-estore/exams.html , również ta sama droga obowiązuje w przypadku posiadania voucher egzaminacyjny np. otrzymywany podczas autoryzowanego szkolenia Mile2 – kupujemy wybrany egzamin wybierając jako formę płatności voucher. Po dokonaniu zakupu egzamin jest dostępny na naszym koncie My Mile2 i jest gotowy do uruchomienia w dowolnym dogodnym czasie dla kandydata.

Wymagania

Pozytywny wynik egzaminu.

Cena

400 USD

Zagadnienia

Egzamin Mile2 CISSM Certified Information Systems Security Manager został zaprojektowany do sprawdzania wiedzy i umiejętności kandydatów z następujących obszarów:

Information Security Governance

 • The First Question
 • Information Security Governance Overview
 • Selling the Importance of Information Security
 • The First Priority for the CISM
 • Business Goals and Objectives
 • Outcomes of Information Security Governance
 • Benefits of Information Security Governance
 • Performance and Governance
 • Information Security Strategy
 • Developing Information Security Strategy
 • Elements of a Strategy
 • Objectives of Security Strategy
 • The Goal of Information Security
 • Defining Security Objectives
 • Business Linkages
 • Business Case Development
 • The Information Security Program
 • Security Program Priorities
 • Security versus Business
 • Security Program Objectives
 • What is Security?
 • Security Integration
 • Security Program
 • Architecture
 • Information Security Frameworks
 • Using an Information Security Framework
 • The Desired State of Security
 • The Maturity of the Security Program Using CMM
 • Using the Balanced Scorecard
 • The ISO27001:2013 Framework
 • Examples of Other Security Frameworks
 • Examples of Other Security Frameworks
 • Constraints and Considerations for a Security Program
 • Elements of Risk and Security
 • Risk Management
 • Information Security Concepts
 • Security Program Elements
 • Third Party Agreements
 • Roles and Responsibilities of Senior Management
 • Senior Management Commitment
 • Steering Committee
 • CISO Chief Information Security Officer
 • Responsibilities
 • Business Manager Responsibilities
 • IT Staff Responsibilities
 • Centralized versus Decentralized Security
 • Evaluating the Security Program
 • Audit and Assurance of Security
 • Evaluating the Security Program
 • Effective Security Metrics
 • Key Performance Indicators (KPIs)
 • End to End Security
 • Correlation Tools
 • Reporting and Compliance
 • Regulations and Standards
 • Effect of Regulations
 • Reporting and Analysis
 • Ethics
 • Ethical Standards
 • Ethical Responsibility

Information Risk Management and Compliance

 • Information Asset Classification
 • Roles and Responsibilities
 • Roles and Responsibilities
 • Information Classification Considerations
 • Regulations and Legislation
 • Asset Valuation
 • Valuation Process
 • Information Protection
 • Information Asset Protection
 • Definition of Risk
 • Why is Risk Important
 • Risk Management Definition
 • Risk Management Objective
 • Risk Management Overview
 • Defining the Risk Environment
 • Threats to Information and Information Systems
 • Threat Analysis
 • Aggregate Risk
 • Cascading Risk
 • Identification of Vulnerabilities
 • The Effect of Risk Impact
 • Risk Management Process
 • Risk Assessment Methodology
 • Annualized Loss Expectancy (ALE)
 • Qualitative Risk Assessment
 • Data Gathering Techniques
 • Results of Risk Assessment
 • Alignment of Risk Assessment and BIA
 • Risk Treatment
 • Risk Mitigation and Controls
 • Control Recommendations
 • Cost Benefit Analysis of Controls
 • Risk Mitigation Schematic
 • Control Types and Categories
 • Security Control Baselines
 • On-going Risk Assessment
 • Measuring Control Effectiveness
 • Building Risk Management In (Agenda)
 • Risk Related to Change Control
 • Controlling Risk in Change Control
 • Risk Management During SDLC
 • On-going Risk Management Monitoring and Analysis
 • Audit and Risk Management
 • Risk in Business Process Re-Engineering
 • Risk in Project Management
 • Risk During Employment Process
 • New Employee Initiation
 • Risk During Employment
 • Risk at Termination of Employment
 • Risks During Procurement
 • Reporting to Management
 • Documentation
 • Training and Awareness
 • Training and Awareness
 • Training for End Users

Information Security Program Development and Management

 • Definition
 • Security Strategy and Program Relationship
 • Information Security Management
 • Importance of Security Management
 • Definition
 • Effective Security Management
 • Reasons for Security Program Failure
 • Program Objectives
 • Security Program Development
 • Outcomes of Information Security Program
 • Development
 • Governance of the Security Program
 • Role of the Information Security Manager
 • Strategy
 • Policy
 • Creating Effective Policy
 • Awareness
 • Implementation
 • Monitoring
 • Compliance
 • Developing an Information Security Road Map
 • Defining Security Program Objectives
 • Inventory of Information Systems
 • Challenges in Developing an Information Security Program
 • Elements of a Security Program Road Map
 • Security Programs and Projects
 • Security Program and Project Development
 • Security Project Planning
 • Selection of Controls
 • Common Control Practices
 • Security Program Elements
 • Policies
 • Acceptable Use Policy
 • Standards
 • Procedures
 • Guidelines
 • Technology
 • Personnel Security
 • Training and Skills Matrix
 • Organizational Structure
 • Outsourced Security Providers
 • Third-party Service Providers
 • Facilities
 • Facilities Security
 • Environmental Security
 • Information Security Concepts (Agenda)
 • Access Control
 • Identification
 • Authentication
 • Authorization
 • Accounting / Auditability
 • Criticality
 • Sensitivity
 • Trust Models
 • Technology-based Security
 • Technologies
 • Security in Technical Components
 • Operations Security
 • Technologies – Access Control Lists
 • Filtering and Content Management
 • Technologies – SPAM
 • Technologies – Databases and DBMS
 • Encryption
 • Technologies – Cryptography
 • Technologies – Encryption cont.
 • Technologies – Hashing Algorithms
 • Technology – Communications OSI Model
 • Technology – Communications TCP/IP
 • Technologies – Operating Systems
 • Technology – Firewalls
 • Emerging Technologies
 • Intrusion Detection Policies and Processes
 • Intrusion Detection Systems
 • IDS / IPS
 • Password Cracking
 • Vulnerability Assessments
 • Penetration Testing
 • Third Party Security Reviews
 • Integration into Life Cycle Processes
 • Security in External Agreements
 • Security Program Implementation
 • Phased Approach
 • Challenges During Implementation
 • Evaluating the Security Program
 • Measuring Information Security Risk and Loss
 • Measuring Effectiveness of Technical Security Program
 • Measuring Effectiveness of Security Management
 • Security Project Management
 • Review of Security Compliance

Information Security Incident

 • Management
 • Learning Objectives
 • Definition
 • Goals of Incident Management and Response
 • What is an Incident – Intentional
 • What is an Incident – Unintentional
 • History of Incidents
 • Developing Response and Recovery Plans
 • Incident Management and Response
 • Importance of Incident Management and Response
 • Incident Response Functions
 • Incident Response Manager Responsibilities
 • Requirements for Incident Response Managers
 • Senior Management Involvement
 • The Desired State
 • Strategic Alignment of Incident Response
 • Detailed Plan of Action for Incident Management
 • Prepare
 • Protect
 • Detect
 • Triage
 • Response
 • Elements of an Incident Response Plan
 • Crisis Communications
 • Challenges in Developing an Incident Management
 • Plan
 • Personnel
 • Team Member Skills
 • Security Concepts and Technologies
 • Organizing, Training and Equipping the Response
 • Staff
 • Value Delivery
 • Performance Measurement
 • Reviewing the Current State of Incident Response
 • Capability
 • Audits
 • Gap Analysis – Basis for an Incident Response Plan
 • When an Incident Occurs
 • During an Incident
 • Containment Strategies
 • The Battle Box
 • Evidence Identification and Preservation
 • Post Event Reviews
 • Disaster Recovery Planning (DRP) and Business
 • Recovery Processes
 • Development of BCP and DRP
 • Plan Development
 • Recovery Strategies
 • Recovery Strategies
 • Basis for Recovery Strategy Selections
 • Disaster Recovery Sites
 • Recovery of Communications
 • Notification Requirements
 • Response Teams
 • Insurance
 • Testing Response and Recovery Plans
 • Types of Tests
 • Test Results
 • Plan Maintenance Activities
 • BCP and DRP Training

Dodatkowe informacje

Jak się przygotować?

Sugerowane:

Bezpośrednia drogą przygotowująca do egzaminu jest udział w autoryzowanym szkoleniu Mile2:

C)ISSM Certified Information Systems Security Manager

W przypadku udziału w autoryzowanym szkoleniu Mile2, jego uczestnik otrzymuje poza materiałami szkoleniowymi w formie papierowe lub/i elektronicznej również darmowy voucher egzaminacyjny na stosowny egzamin certyfikacyjny.

Wysoce rekomendowane:

Upewnienie się, że wszystkie przedstawione zagadnienia egzaminacyjne są kandydatowi bardzo dobrze znane zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej.

Inne:

Mile2 oferuje również szereg innych materiałów i form edukacji pozwalających na przygotowanie się do egzaminu CISSM Certified Information Systems Security Manager są to:

– materiały typu prep guide https://mile2.com/mile2-online-estore/prep-guides.html

– książki szkoleniowe w wersji elektronicznej https://mile2.com/mile2-online-estore/electronic-books.html

– dostęp do laboratorium ćwiczeniowego Mile2 Cyber Range https://mile2.com/mile2-online-estore/cyber-range.html

– materiały wideo z nagranymi sesjami szkoleniowymi https://mile2.com/mile2-online-estore/training-videos.html