CSAP Certified Security Awareness Principles Exam

Opis

Egzamin prowadzący do uzyskania certyfikacji CSAP Certified Security Awareness Principles obejmuje swoim zakresem zagadnienia wyznaczone przez program autoryzowanego szkolenia C)SAP – Certified Security Awareness Principles

Przebieg egzaminu

Egzamin zdawany w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 60 minut

Pytania typu test wyboru:

 • jedna prawidłowa odpowiedź
 • wiele prawidłowych odpowiedzi
 • odpowiedzi do ręcznego uzupełnienia

Przybliżona liczba pytań: 25

Egzamin jest realizowany w formule online z dowolnego miejsca i komputera.

Po zakończeniu egzaminu, jego wynik jest prezentowanych od razu. Dodatkowo informacja o wyniku egzaminu wraz z elektronicznym certyfikatem w przypadku pozytywnego wyniku jest wysyłana drogą email na adres podany przy zakładaniu konta My Mile2 https://mile2.com/students.html

Uwaga: W przypadku niepowodzenia (nie zdanie egzaminu) Mile2 oferuje zniżkę na poprawkowy egzamin (50%), w tym celu należy się kontaktować za pośrednictwem email [email protected]

Gdzie?

Wszystkie egzaminy firmy Mile2 a w szczególności egzamin CSAP Certified Security Awareness Principles Exam jest zdawany za pośrednictwem autorskiego systemu egzaminacyjnego online MACS (Mile2® Assessment and Certification System). System egzaminacyjny dostępny jest wprost na stronie www.mile2.com , aby uzyskać do niego dostęp w pierwszej kolejności należy zalogować się na swoje konto My Mile2 a po zalogowaniu po prawej stronie w User menu znajduje się link do MACS. Przechodząc do MACS widzimy wszystkie swoje zakupione lub opłacone za pomocą voucherów dostępne egzaminy.

Rejestracja na egzamin wymaga zakupu stosownego egzaminu za pośrednictwem sklepu online https://mile2.com/mile2-online-estore/exams.html , również ta sama droga obowiązuje w przypadku posiadania voucher egzaminacyjny np. otrzymywany podczas autoryzowanego szkolenia Mile2 – kupujemy wybrany egzamin wybierając jako formę płatności voucher. Po dokonaniu zakupu egzamin jest dostępny na naszym koncie My Mile2 i jest gotowy do uruchomienia w dowolnym dogodnym czasie dla kandydata.

Wymagania

Pozytywny wynik egzaminu.

Cena

200 USD

Zagadnienia

Egzamin CSAP Certified Security Awareness Principles Exam został zaprojektowany do sprawdzania wiedzy i umiejętności kandydatów z następujących obszarów:

Basic Security: How to secure a computer for personal internet use

 • What are the Risks?
 • Known Risks
 • Did You Know?
 • Things you NEED to know!
 • The “Hacker”
 • What is Identity Theft?
 • Fighting Identity Theft
 • Practice

User Awareness

 • User Attacks
 • User Awareness
 • Passwords
 • Generating Passwords
 • Keeping Track Of Passwords
 • eWallet
 • Encryption Tools
 • Other Password Options
 • Windows Administrator Account
 • Windows Processes
 • Task Manager
 • Processes Tab
 • Searching Processes
 • Web Research
 • Process Information
 • Bad Processes
 • Removing Suspect Processes
 • Start-Up Tuners
 • Downloads
 • The User
 • E-Mail Links

Implementing Countermeasures

 • Internet Protection Solutions
 • Choosing a Package
 • Free Anti-Virus & Spyware
 • Free Anti-Malware & Anti Spyware
 • Updating
 • Scheduling a Scan?
 • Patch Management
 • Internet Anonymizers
 • How They Work

Essential Security Awareness for Everyone

 • Why Are You Here?
 • The Employer’s Liability
 • Steps to an Effective Security Program
 • Starting at the Top
 • Why This All Matters
 • Areas of Concern
 • What’s In This For Me?

Using the Internet at Work

 • Why Can’t I Just Do What I Want?
 • Internet Acceptable Use Policy
 • The Internet at Work
 • Internet Basics
 • Internet Threats
 • Internet Access
 • Your Web Browser
 • ActiveX & Java
 • Media Files
 • E-Mail
 • Chat
 • Web Storage
 • Web Proxies
 • P2P
 • Spyware
 • Countermeasures

Accessing the Company's Network Through Your Assigned Computer

 • What’s a LAN?
 • Logging In
 • Installing Applications
 • OS Utilities
 • Network Drives
 • Sharing
 • Removable Storage
 • Email Attachments
 • Virus Scanner
 • Management Software
 • Monitoring

Accessing the Corporate Network Remotely

 • Work from Home
 • Your Home PC
 • From Your House to Work
 • Wireless
 • Hot Spots
 • Web Access for Email
 • Profile Management
 • VPNs

Social Engineering

 • What is Social Engineering?
 • Definition of Social Engineering
 • Goals of Social Engineering
 • Types of Social Engineering
 • Attacks by Phone
 • Dumpster Diving
 • On-Line Social Engineering
 • Persuasion
 • Social Engineering Roles
 • Reverse Social Engineering

Understanding and Manipulating our Target

 • How are People Motivated?
 • Avoiding Pain
 • Pursuing Pleasure
 • Baselining
 • How to Read a Person
 • Body Movements
 • What About Over the Phone?
 • Re-Framing
 • Putting on the Right “Spin”
 • Marketing
 • Alter Perceptions of Pain or Pleasure
 • Saving-Face
 • Verbal Judo
 • Putting It All Together

Researching Our Target

 • Google Hacks
 • Google Hacks Continued
 • Other Research Techniques
 • Dumpster Diving
 • Email Addresses
 • Current SOPs
 • Vendor Agreements
 • Inter-Office Memos
 • Shoulder Surfing
 • Eavesdropping
 • E-mail
 • Telephone Calls
 • Cubicles/Office Areas
 • Restaurants and Bars
 • Job Descriptions

Methods of Deception

 • Impersonation in Person
 • The Job Interview
 • The Inspector
 • Delivery Person
 • Vendors/Contractors
 • Impersonation on the Phone
 • Help Desk
 • IT Staff
 • Asking for Help

Dodatkowe informacje

Jak się przygotować?

Sugerowane:

Bezpośrednia drogą przygotowująca do egzaminu jest udział w autoryzowanym szkoleniu Mile2:

C)SAP – Certified Security Awareness Principles

W przypadku udziału w autoryzowanym szkoleniu Mile2, jego uczestnik otrzymuje poza materiałami szkoleniowymi w formie papierowe lub/i elektronicznej również darmowy voucher egzaminacyjny na stosowny egzamin certyfikacyjny.

Wysoce rekomendowane:

Upewnienie się, że wszystkie przedstawione zagadnienia egzaminacyjne są kandydatowi bardzo dobrze znane zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej.

Inne:

Mile2 oferuje również szereg innych materiałów i form edukacji pozwalających na przygotowanie się do egzaminu CSAP Certified Security Awareness Principles Exam, są to:

– materiały typu prep guide https://mile2.com/mile2-online-estore/prep-guides.html

– książki szkoleniowe w wersji elektronicznej https://mile2.com/mile2-online-estore/electronic-books.html

– dostęp do laboratorium ćwiczeniowego Mile2 Cyber Range https://mile2.com/mile2-online-estore/cyber-range.html

– materiały wideo z nagranymi sesjami szkoleniowymi https://mile2.com/mile2-online-estore/training-videos.html