CHFA Certified Hyperledger Fabric Administrator Exam

Opis

Egzamin Certified Hyperledger Fabric Administrator (CHFA) poświadcza, że jego posiadacz jest w  stanie skutecznie zbudować bezpieczną sieć Hyperledger Sawtooth do zastosowań komercyjnych, wliczając w to instalację, konfigurację, obsługę, zarządzanie i rozwiązywanie problemów z węzłami w tej sieci.

Przebieg egzaminu:

Egzamin w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 2 godziny

Egzamin w formie: online, nadzorowanym przez zdalnego obserwatora

Wynik: minimum 62%

Darmowy: Free Retake (o ile nie została wykupiona wersja egzaminu ściśle z jednym podejściem)

Forma pytań:

CHFA jest egzaminem opartym na zadaniach praktycznych, który składa się z zestawu zadań/problemów z wykorzystaniem interfejsu linii poleceń. Egzaminy jest oceniany na podstawie otrzymanego rezultatu. Może być więcej niż jeden sposób realizacji danego zadania, chyba, że zadanie egzaminacyjne ściśle określa drogę jego wykonania. Kandydat może wybrać dowolną dostępną drogę do realizacji zadania, o ile daje ona prawidłowy wynik. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przebiegu egzaminu, kandydaci w trakcie egzaminu są zdalnie monitorowani przez Proctora poprzez streaming audio, wideo i funkcję udostępniania pulpitu. Udostępnię ekran pozwala Proctorowi na podgląd pulpitu kandydatów (nawet w przypadku stosowania wielu monitorów). Zapis sesji audio, wideo i udostępnianego pulpity są zapisywane i przechowywane przez ograniczony okres czasu na potrzeby ewentualnego dodatkowego przeglądu egzaminu (np. reklamacja).

Wynik egzaminu:

Po zakończeniu, egzaminy są oceniane automatycznie, a raport z wynikami zostaje udostępniony w przeciągu trzech (3) dni roboczych. Jeśli kandydat otrzymał wynik 62% % lub wyższy oznacza, że obowiązujący wymóg dotyczące certyfikacji zostały spełniony i tym samym kandydat otrzymuje powiadomienie o pomyślnie zakończonej Certyfikacji wraz z szczegółowym raportem wyników. Kandydat otrzymuje również certyfikat i logo/graficzny badge na własny użytek.

Powtórzenie egzaminu:

Jest dostępne jedno darmowe powtórzenie egzaminu do każdego zakupionego egzaminu (chyba, że została kupiona wersja egzaminu z jednym podejściem) w przypadku, gdy kandydat podczas pierwszego podejścia nie osiągnął wymaganego wynik, ale też nie został wykluczony z innych powodów np. odpisywanie podczas egzaminu. Podejście powtórkowe musi zostać zrealizowane nie później niż 12 miesięcy od daty zakupu egzaminu.

Gdzie

Egzamin zdawany za pośrednictwem partnera egzaminacyjnego Innovative Exams www.examslocal.com

Egzamin jest realizowany w formule online z dowolnego miejsca i komputera, z punktu widzenia technicznego aby podejść do egzaminu należy spełnić odpowiednie wymagania sprzętowe i posiadać wspierane oprogramowanie https://www.examslocal.com/ScheduleExam/Home/CompatibilityCheck . Rejestrując się na egzamin ustalany jest jego dokładny termin. Egzamin mimo, że jest zdawany za pośrednictwem Internetu jest monitorowany tzn. w czasie trwania egzaminu za pośrednictwem kamery internetowej oraz mikrofonu, kandydat zdający egzamin jest cały czas obserwowany oraz słuchany tak aby upewnić się, że nie korzysta on w trakcie egzaminu z żadnej niedozwolonej pomocy, również monitorowany jest pulpit komputera kandydata.

Po zakupie egzaminu kandydat ma 12 miesięcy od daty jego zakupu na rejestrację na konkretny termin.

Szczygłowe zasady rejestracji na egzamin CHFA Candidate Handbook

Wymagania

Poniżej znajdują się konkretne obszary (Domeny) oraz szczególne zadania, których kandydacie mogą się spodziewać podczas egzaminu:

Application Lifecycle Management – 20%

 • Install and Instantiate chaincode package
 • Configure endorsement policy
 • Define collection policy for private data
 • Modify or upgrade chaincode

Install and Configure Network – 25%

 • Modify the world state database configuration
 • Define initial multi-org configuration policy
 • Configure Ordering service (Kafka)
 • Configure Hyperledger Fabric containers
 • Define network config options (block creation options, etc)
 • Enable TLS for communication
 • Generate genesis block
 • Configure service discovery node (e.g. peer and orderer addresses)

Diagnostics and Troubleshooting – 15%

 • Query and analyse peer logs
 • Query and analyse CA logs
 • Query and analyse Orderer logs
 • Query and analyse chaincode logs

Membership Service Provider – 20%

 • Configure ACL
 • Create end user identity
 • Revoke an identity
 • Configure and start Hyperledger Fabric CA
 • Configure Hyperledger Fabric for hardware security module

Network Maintenance and Operations – 20%

 • Add a peer to existing organization
 • Create a channel
 • Add an org to a channel
 • Update channel configuration
 • Update a Hyperledger Fabric Instance

Cena

300 USD

Zagadnienia

Jak się przygotować:
The Linux Foundation jako organizacja odpowiedzialna za stworzenie egzaminu CHFA nie stawia żadnych wstępnych wymagań przed przystąpieniem do tego egzaminu, jednak należy upewnić się, że wszystkie wymienione zagadnienia egzaminacyjne są nam bardzo dobrze znane.

Tym samym:

Obowiązkowe

Zapoznanie się i upewnienie, że wszystkie wymienione zagadnienia egzaminacyjne są nam dobrze znane.

Sugerowane

W szczególności można się przygotować do egzaminu CHFA biorąc udział w autoryzowanym szkoleniu e-learning The Linux Foundation

LFS272 Hyperledger Fabric Administration

Dodatkowe informacje

Dodatkowe zasoby pozwalające na lepsze przygotowanie się do egzaminu CHFA