JSNSD OpenJS Node.js Services Developer Exam

Opis

Egzamin JSNSD OpenJS Node.js Services Developer jest egzaminem oparty na praktycznej wiedzy, zaprojektowanym by zweryfikować wiedzę kandydata z zakresu wykorzystywania środowiska uruchomieniowego Node.js w zakresie tworzeniu serwerów i usług lub mikro usług RESTful ze szczególnym naciskiem na znajomość dobrych praktyki dotyczące bezpieczeństwa.

Przebieg egzaminu:

Egzamin w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 2 godziny

Egzamin w formie: online, nadzorowanym przez zdalnego obserwatora

Wynik: egzaminy jest oceniany na podstawie otrzymanego rezultatu. Może być więcej niż jeden sposób realizacji danego zadania, chyba, że zadanie egzaminacyjne ściśle określa drogę jego wykonania. Kandydat może wybrać dowolną dostępną drogę do realizacji zadania, o ile daje ona prawidłowy wynik.

Darmowy: Free Retake (o ile nie została wykupiona wersja egzaminu ściśle z jednym podejściem)

Egzamin jest oparty na wersji oprogramowania: NodeJS Version 10.16 LTS

Forma pytań:

Egzamin JSNSD jest oparty na zadaniach praktycznych, pytaniach scenariuszowych, które symulują rzeczywiste sytuacje występujące w codziennej pracy programistycznej. Egzamin wymaga zastosowania wielu rozwiązań w tym: Remote Desktop Linux environment. Podczas egzaminu są dostępne dwa edytory: Visual Studio Code i Vim.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przebiegu egzaminu, kandydaci w trakcie egzaminu są zdalnie monitorowani przez Proctora poprzez streaming audio, wideo i funkcję udostępniania pulpitu. Udostępnię ekran pozwala Proctorowi na podgląd pulpitu kandydatów (nawet w przypadku stosowania wielu monitorów). Zapis sesji audio, wideo i udostępnianego pulpity są zapisywane i przechowywane przez ograniczony okres czasu na potrzeby ewentualnego dodatkowego przeglądu egzaminu (np. reklamacja).

Wynik egzaminu:

Po zakończeniu, egzaminy są oceniane automatycznie, a raport z wynikami zostaje udostępniony w przeciągu trzech (3) dni roboczych. Jeśli kandydat otrzymał wynik pozytywny to oznacza, że obowiązujący wymóg dotyczące certyfikacji zostały spełniony i tym samym kandydat otrzymuje powiadomienie o pomyślnie zakończonej Certyfikacji wraz z szczegółowym raportem wyników. Kandydat otrzymuje również certyfikat i logo/graficzny badge na własny użytek.

Powtórzenie egzaminu:

Jest dostępne jedno darmowe powtórzenie egzaminu do każdego zakupionego egzaminu (chyba, że została kupiona wersja egzaminu z jednym podejściem) w przypadku, gdy kandydat podczas pierwszego podejścia nie osiągnął wymaganego wynik, ale też nie został wykluczony z innych powodów np. odpisywanie podczas egzaminu. Podejście powtórkowe musi zostać zrealizowane nie później niż 12 miesięcy od daty zakupu egzaminu.

Gdzie

Egzamin zdawany za pośrednictwem partnera egzaminacyjnego Innovative Exams www.examslocal.com

Egzamin jest realizowany w formule online z dowolnego miejsca i komputera, z punktu widzenia technicznego aby podejść do egzaminu należy spełnić odpowiednie wymagania sprzętowe i posiadać wspierane oprogramowanie https://www.examslocal.com/ScheduleExam/Home/CompatibilityCheck . Rejestrując się na egzamin ustalany jest jego dokładny termin. Egzamin mimo, że jest zdawany za pośrednictwem Internetu jest monitorowany tzn. w czasie trwania egzaminu za pośrednictwem kamery internetowej oraz mikrofonu, kandydat zdający egzamin jest cały czas obserwowany oraz słuchany tak aby upewnić się, że nie korzysta on w trakcie egzaminu z żadnej niedozwolonej pomocy, również monitorowany jest pulpit komputera kandydata.

Po zakupie egzaminu kandydat ma 12 miesięcy od daty jego zakupu na rejestrację na konkretny termin.

Szczygłowe zasady rejestracji na egzamin JSNSD Candidate Handbook

Cena

300 USD

Zagadnienia

Poniżej znajdują się konkretne obszary (Domeny) oraz szczególne zadania, których kandydacie mogą się spodziewać podczas egzaminu:

 • Servers and Services – 70%
  • Implementing public facing web servers
  • Creating RESTful HTTP services
  • Consuming other HTTP services
  • Knowledge of HTTP verbs and status codes
  • Processing user input
 • Security – 30%
  • Protecting against malicious input
  • Attack mitigation

Dodatkowe informacje

Jak się przygotować:
The Linux Foundation jako organizacja odpowiedzialna za stworzenie egzaminu JSNSD

nie stawia żadnych wstępnych wymagań przed przystąpieniem do tego egzaminu, jednak należy upewnić się, że wszystkie wymienione zagadnienia egzaminacyjne są nam bardzo dobrze znane.

Tym samym:

Obowiązkowe

Zapoznanie się i upewnienie, że wszystkie wymienione zagadnienia egzaminacyjne są nam dobrze znane.

Dodatkowe zasoby pozwalające na lepsze przygotowanie się do egzaminu JSNSD