LFCE Linux Foundation Certified Engineer Exam

Opis

Egzamin Linux Foundation Certified Engineer jest stworzony dla inżynierów Linuksa, którzy chcą prezentować bardziej zaawansowany poziom administracji Linuksem i umiejętności inżynierskich, którzy legitymizują się przynajmniej 3-5 letnim doświadczeniem praktycznym z codziennej pracy i zarządzaniem systemami Linux. Egzamin sprawdza umiejętność pracy w wierszu poleceń i zawiera elementy symulujące scenariusze z pracy.

Przebieg egzaminu:

Egzamin w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 2 godziny

Egzamin w formie: online, nadzorowanym przez zdalnego obserwatora

Wynik: minimum 57%

Forma pytań:

LFCE jest egzaminem opartym na zadaniach praktycznych, kandydaci muszą wykonywać zadania lub rozwiązywać problemy za pomocą interfejsu linii poleceń. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przebiegu egzaminu, kandydaci w trakcie egzaminu są zdalnie monitorowani przez Proctora poprzez streaming audio, wideo i funkcję udostępniania pulpitu. Udostępnię ekran pozwala Proctorowi na podgląd pulpitu kandydatów (nawet w przypadku stosowania wielu monitorów). Zapis sesji audio, wideo i udostępnianego pulpity są zapisywane i przechowywane przez ograniczony okres czasu na potrzeby ewentualnego dodatkowego przeglądu egzaminu (np. reklamacja).

Wynik egzaminu:

Po zakończeniu, egzaminy są oceniane automatycznie, a raport z wynikami zostaje udostępniony w przeciągu trzech (3) dni roboczych. Jeśli kandydat otrzymał wynik 57% % lub wyższy oznacza, że obowiązujący wymóg dotyczące certyfikacji zostały spełniony i tym samym kandydat otrzymuje powiadomienie o pomyślnie zakończonej Certyfikacji wraz z szczegółowym raportem wyników. Kandydat otrzymuje również certyfikat i logo/graficzny badge na własny użytek.

Powtórzenie egzaminu:

Jest dostępne jedno darmowe powtórzenie egzaminu do każdego zakupionego egzaminu (chyba, że została kupiona wersja egzaminu z jednym podejściem) w przypadku, gdy kandydat podczas pierwszego podejścia nie osiągnął wymaganego wynik, ale też nie został wykluczony z innych powodów np. odpisywanie podczas egzaminu. Podejście powtórkowe musi zostać zrealizowane nie później niż 12 miesięcy od daty zakupu egzaminu.

Gdzie

Egzamin zdawany za pośrednictwem partnera egzaminacyjnego Innovative Exams www.examslocal.com

Egzamin jest realizowany w formule online z dowolnego miejsca i komputera, z punktu widzenia technicznego aby podejść do egzaminu należy spełnić odpowiednie wymagania sprzętowe i posiadać wspierane oprogramowanie https://www.examslocal.com/ScheduleExam/Home/CompatibilityCheck . Rejestrując się na egzamin ustalany jest jego dokładny termin. Egzamin mimo, że jest zdawany za pośrednictwem Internetu jest monitorowany tzn. w czasie trwania egzaminu za pośrednictwem kamery internetowej oraz mikrofonu, kandydat zdający egzamin jest cały czas obserwowany oraz słuchany tak aby upewnić się, że nie korzysta on w trakcie egzaminu z żadnej niedozwolonej pomocy, również monitorowany jest pulpit komputera kandydata.

Po zakupie egzaminu kandydat ma 12 miesięcy od daty jego zakupu na rejestrację na konkretny termin.

Szczygłowe zasady rejestracji na egzamin LFCE Linux Foundation Certification Policies & Candidate Handbook

Wymagania

Jak się przygotować:
The Linux Foundation jako organizacja odpowiedzialna za stworzenie egzaminu LFCE

założyło, że warunkiem koniecznym do podejścia do egzaminu będzie posiadanie przez kandydata co najmniej 3-5 letniego praktyczne doświadczenie w zarządzaniu środowiskiem systemów Linux. Ma to szczególne znaczenie ze względu na fakt, że wszystkie zadania egzaminacyjne są oparte o praktyczne zadania, które należy wykonać. Tym samym:

Obowiązkowe

3-5 letnie doświadczenie praktyczne w pracy ze środowiskiem Linux oraz zapoznanie się i upewnienie, że wszystkie wymienione zagadnienia egzaminacyjne są nam dobrze znane.

Sugerowane

W szczególności można się przygotować do egzaminu LFCE biorąc udział w stacjonarnym autoryzowanym szkoleniu The Linux Foundation

LFS311 Linux for System Engineers

Lub korzystając ze szkolenia w wersji e-learning

LFS211 Linux Networking and Administration

Cena

300 USD

Zagadnienia

Poniżej znajdują się konkretne obszary (Domeny) oraz szczególne zadania, których kandydacie mogą się spodziewać podczas egzaminu:

Essential Commands – 5%

 • Use version control tools
 • Manipulate file content programmatically
 • Run commands on many systems simultaneously
 • Install Linux Distribution

Operation of Running Systems – 18%

 • Monitor, tune and troubleshoot system performance
 • Update operating systems to provide required functionality and security
 • Update the kernel and ensure the system is bootable
 • Script automation tools to make work faster and more accurate
 • Train team members on new technology or changes to existing systems
 • Maintain systems via configuration management tools
 • Maintain the integrity and availability of hardware
 • Develop and test disaster recovery plans
 • Support incident management for outages/trouble
 • Produce and deliver reports on system use (processor, memory, disk, and network), outages, and user requests
 • Monitor security and conduct audits
 • Manipulate Linux system during the recovery process
 • Use udev for device detection and management
 • Configure and modify SELinux/AppArmor policies

User and Group Management – 10%

 • Connect to an external authentication source
 • Configure advanced PAM

Networking – 15%

 • Monitor, tune and troubleshoot network performance
 • Configure network traffic tunneling
 • Configure a system to perform Network Address Translation
 • Dynamically route IP traffic
 • Implement advanced packet filtering

Service Configuration – 17%

 • Implement and configure an HTTP server
 • Implement and configure time synchronization server
 • Implement and configure network logging server
 • Configure a DHCP server
 • Implement and configure an SMTP service
 • Implement and configure the HTTP proxy server
 • Configure host-based and user-based security for a service
 • Implement and configure a centralized authentication server
 • Implement and configure a PXE Boot server
 • Implement and configure an authoritative DNS server

Storage Management – 10%

 • Manage advanced LVM configuration
 • Identify storage devices using block device attributes
 • Manage Linux file system features and flags
 • Implement and configure remote block storage devices
 • Implement and configure network shares

System Design and Deployment – 25%

 • Define a capacity planning strategy
 • Conduct post deployment verifications
 • Create and maintain software packages
 • Create, configure and maintain containers
 • Deploy, configure, and maintain high availability/clustering/replication

Dodatkowe informacje

Dodatkowe zasoby pozwalające na lepsze przygotowanie się do egzaminu LFCE