CHSA Certified Hyperledger Sawtooth Administrator Exam

Opis

Egzamin Certified Hyperledger Sawtooth Administrator (CHSA) poświadcza, że jego posiadacz jest w  stanie skutecznie zbudować bezpieczną sieć Hyperledger Sawtooth do zastosowań komercyjnych, wliczając w to instalację, konfigurację, obsługę, zarządzanie i rozwiązywanie problemów z węzłami w tej sieci.

Przebieg egzaminu:

Egzamin w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 2 godziny

Egzamin w formie: online, nadzorowanym przez zdalnego obserwatora

Wynik: minimum 65%

Darmowy: Free Retake (o ile nie została wykupiona wersja egzaminu ściśle z jednym podejściem)

Forma pytań:

CHSA jest egzaminem opartym na zadaniach praktycznych, który składa się z zestawu zadań/problemów z wykorzystaniem interfejsu linii poleceń. Egzaminy jest oceniany na podstawie otrzymanego rezultatu. Może być więcej niż jeden sposób realizacji danego zadania, chyba, że zadanie egzaminacyjne ściśle określa drogę jego wykonania. Kandydat może wybrać dowolną dostępną drogę do realizacji zadania, o ile daje ona prawidłowy wynik. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przebiegu egzaminu, kandydaci w trakcie egzaminu są zdalnie monitorowani przez Proctora poprzez streaming audio, wideo i funkcję udostępniania pulpitu. Udostępnię ekran pozwala Proctorowi na podgląd pulpitu kandydatów (nawet w przypadku stosowania wielu monitorów). Zapis sesji audio, wideo i udostępnianego pulpity są zapisywane i przechowywane przez ograniczony okres czasu na potrzeby ewentualnego dodatkowego przeglądu egzaminu (np. reklamacja).

Wynik egzaminu:

Po zakończeniu, egzaminy są oceniane automatycznie, a raport z wynikami zostaje udostępniony w przeciągu trzech (3) dni roboczych. Jeśli kandydat otrzymał wynik 65% % lub wyższy oznacza, że obowiązujący wymóg dotyczące certyfikacji zostały spełniony i tym samym kandydat otrzymuje powiadomienie o pomyślnie zakończonej Certyfikacji wraz z szczegółowym raportem wyników. Kandydat otrzymuje również certyfikat i logo/graficzny badge na własny użytek.

Powtórzenie egzaminu:

Jest dostępne jedno darmowe powtórzenie egzaminu do każdego zakupionego egzaminu (chyba, że została kupiona wersja egzaminu z jednym podejściem) w przypadku, gdy kandydat podczas pierwszego podejścia nie osiągnął wymaganego wynik, ale też nie został wykluczony z innych powodów np. odpisywanie podczas egzaminu. Podejście powtórkowe musi zostać zrealizowane nie później niż 12 miesięcy od daty zakupu egzaminu.

Gdzie

Egzamin zdawany za pośrednictwem partnera egzaminacyjnego Innovative Exams www.examslocal.com

Egzamin jest realizowany w formule online z dowolnego miejsca i komputera, z punktu widzenia technicznego aby podejść do egzaminu należy spełnić odpowiednie wymagania sprzętowe i posiadać wspierane oprogramowanie https://www.examslocal.com/ScheduleExam/Home/CompatibilityCheck . Rejestrując się na egzamin ustalany jest jego dokładny termin. Egzamin mimo, że jest zdawany za pośrednictwem Internetu jest monitorowany tzn. w czasie trwania egzaminu za pośrednictwem kamery internetowej oraz mikrofonu, kandydat zdający egzamin jest cały czas obserwowany oraz słuchany tak aby upewnić się, że nie korzysta on w trakcie egzaminu z żadnej niedozwolonej pomocy, również monitorowany jest pulpit komputera kandydata.

Po zakupie egzaminu kandydat ma 12 miesięcy od daty jego zakupu na rejestrację na konkretny termin.

Szczygłowe zasady rejestracji na egzamin CHSA Candidate Handbook

Wymagania

Jak się przygotować:
The Linux Foundation jako organizacja odpowiedzialna za stworzenie egzaminu CHSA nie stawia żadnych wstępnych wymagań przed przystąpieniem do tego egzaminu, jednak należy upewnić się, że wszystkie wymienione zagadnienia egzaminacyjne są nam bardzo dobrze znane.

Tym samym:

Obowiązkowe

Zapoznanie się i upewnienie, że wszystkie wymienione zagadnienia egzaminacyjne są nam dobrze znane.

Sugerowane

W szczególności można się przygotować do egzaminu CHSA biorąc udział w autoryzowanym szkoleniu e-learning The Linux Foundation

LFS273 Hyperledger Sawtooth Administration

Cena

300 USD

Zagadnienia

Poniżej znajdują się konkretne obszary (Domeny) oraz szczególne zadania, których kandydacie mogą się spodziewać podczas egzaminu:

Install – 10%

 • Install Sawtooth packages
 • Start component services
 • Generate keys
 • Register validator
 • Configure peering
 • Verify install and fix if necessary
 • Connect transaction processor to validator
 • Create genesis block
 • Verify system meets hardware requirements

Configuration – 25%

 • Configure validator peering and network
 • Configure consensus
 • Configure logging
 • Configure REST API
 • Configure layer 3 network ports/firewall
 • Configure metrics
 • Configure transaction processor endpoint
 • Configure systemd services
 • Choose parallel / sync scheduler
 • Configure storage paths
 • Configure Sawtooth CLI

Permissioning, Identity Management, and Security – 20%

 • Identify network ID / system / peer ID
 • Permission a transaction processor
 • Policy management
 • Validator registration
 • System permissions
 • Configure validator local policy file
 • Validator key permissioning
 • Role management: transactor roles
 • Role management: network roles
 • Configure transactor permissions
 • Secure connections between components
 • Use a proxy server to authorize the REST API
 • Securing connecting between validators
 • Manage validator keys and secrets

Lifecycle – 25%

 • Create new network
 • Joining an existing network
 • Remove validator node from the network
 • Rejoin network after network failure
 • Restart validator after crash or maintenance
 • Restart components after crash or maintenance
 • Add new transaction processor
 • Changing consensus mode
 • Change network configuration
 • Update Sawtooth software
 • Update transaction processor version

Troubleshooting – 20%

 • Troubleshoot network communication
 • Troubleshoot REST API
 • Troubleshoot consensus
 • Troubleshoot transaction processor
 • Identify and resolve chain fork
 • Fix validator
 • Enable Sawtooth monitoring
 • Monitor network topology
 • Troubleshoot deployment
 • Troubleshoot resource constraints

Dodatkowe informacje

Dodatkowe zasoby pozwalające na lepsze przygotowanie się do egzaminu CHSA