CKA Certified Kubernetes Administrator Exam

Opis

Certyfikowany egzamin Certified Kubernetes Administrator (CKA) weryfikuje umiejętności, wiedzę i kompetencje do wykonywania obowiązków administratora Kubernetes.

Przebieg egzaminu:

Egzamin w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 3 godziny

Egzamin w formie: online, nadzorowanym przez zdalnego obserwatora

Wynik: minimum 74%

Darmowy: Free Retake (o ile nie została wykupiona wersja egzaminu ściśle z jednym podejściem)

Forma pytań:

CKA jest egzaminem jest egzaminem opartym na zadaniach praktycznych, kandydaci muszą wykonywać zadania lub rozwiązywać problemy za pomocą interfejsu linii poleceń Kubernetes. Egzaminy jest oceniany na podstawie otrzymanego rezultatu. Może być więcej niż jeden sposób realizacji danego zadania, chyba, że zadanie egzaminacyjne ściśle określa drogę jego wykonania. Kandydat może wybrać dowolną dostępną drogę do realizacji zadania, o ile daje ona prawidłowy wynik. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przebiegu egzaminu, kandydaci w trakcie egzaminu są zdalnie monitorowani przez Proctora poprzez streaming audio, wideo i funkcję udostępniania pulpitu. Udostępnię ekran pozwala Proctorowi na podgląd pulpitu kandydatów (nawet w przypadku stosowania wielu monitorów). Zapis sesji audio, wideo i udostępnianego pulpity są zapisywane i przechowywane przez ograniczony okres czasu na potrzeby ewentualnego dodatkowego przeglądu egzaminu (np. reklamacja).

Wynik egzaminu:

Po zakończeniu, egzaminy są oceniane automatycznie, a raport z wynikami zostaje udostępniony w przeciągu trzech (3) dni roboczych. Jeśli kandydat otrzymał wynik 74% % lub wyższy oznacza, że obowiązujący wymóg dotyczące certyfikacji zostały spełniony i tym samym kandydat otrzymuje powiadomienie o pomyślnie zakończonej Certyfikacji wraz z szczegółowym raportem wyników. Kandydat otrzymuje również certyfikat i logo/graficzny badge na własny użytek.

Powtórzenie egzaminu:

Jest dostępne jedno darmowe powtórzenie egzaminu do każdego zakupionego egzaminu (chyba, że została kupiona wersja egzaminu z jednym podejściem) w przypadku, gdy kandydat podczas pierwszego podejścia nie osiągnął wymaganego wynik, ale też nie został wykluczony z innych powodów np. odpisywanie podczas egzaminu. Podejście powtórkowe musi zostać zrealizowane nie później niż 12 miesięcy od daty zakupu egzaminu.

Gdzie

Egzamin zdawany za pośrednictwem partnera egzaminacyjnego Innovative Exams www.examslocal.com

Egzamin jest realizowany w formule online z dowolnego miejsca i komputera, z punktu widzenia technicznego aby podejść do egzaminu należy spełnić odpowiednie wymagania sprzętowe i posiadać wspierane oprogramowanie https://www.examslocal.com/ScheduleExam/Home/CompatibilityCheck . Rejestrując się na egzamin ustalany jest jego dokładny termin. Egzamin mimo, że jest zdawany za pośrednictwem Internetu jest monitorowany tzn. w czasie trwania egzaminu za pośrednictwem kamery internetowej oraz mikrofonu, kandydat zdający egzamin jest cały czas obserwowany oraz słuchany tak aby upewnić się, że nie korzysta on w trakcie egzaminu z żadnej niedozwolonej pomocy, również monitorowany jest pulpit komputera kandydata.

Po zakupie egzaminu kandydat ma 12 miesięcy od daty jego zakupu na rejestrację na konkretny termin.

Szczygłowe zasady rejestracji na egzamin CKA Candidate Handbook

Wymagania

Jak się przygotować:
The Linux Foundation oraz Cloud Native Computing Foundation (CNCF) jako organizacje odpowiedzialne za stworzenie egzaminu CKA nie stawiają żadnych wstępnych wymagań przed przystąpieniem do tego egzaminu, jednak należy upewnić się, że wszystkie wymienione zagadnienia egzaminacyjne są nam bardzo dobrze znane.

Tym samym:

Obowiązkowe

Zapoznanie się i upewnienie, że wszystkie wymienione zagadnienia egzaminacyjne są nam dobrze znane.

Sugerowane

W szczególności można się przygotować do egzaminu CKA biorąc udział w stacjonarnym autoryzowanym szkoleniu The Linux Foundation

LFS458 Kubernetes Administration

lub korzystając ze szkolenia w wersji e-learning

LFS258 Kubernetes Fundamentals

Cena

300 USD

Zagadnienia

Poniżej znajdują się konkretne obszary (Domeny) oraz szczególne zadania, których kandydacie mogą się spodziewać podczas egzaminu:

Application Lifecycle Management – 8%

 • Understand deployments and how to perform rolling update and rollbacks
 • Know various ways to configure applications
 • Know how to scale applications
 • Understand the primitives necessary to create a self-healing application

Installation, Configuration & Validation – 12%

 • Design a Kubernetes Cluster
 • Install Kubernetes Masters and Nodes
 • Configure secure cluster communications
 • Configure a highly-available Kubernetes cluster
 • Know where to get the Kubernetes release binaries
 • Provision underlying infrastructure to deploy a Kubernetes cluster
 • Choose a network solution
 • Choose your Kubernetes infrastructure configuration
 • Run end-to-end tests on your cluster
 • Analyze end-to-end test results
 • Run Node end-to-end Tests
 • Install and use kubeadm to install, configure, and manage Kubernetes clusters

Core Concepts – 19%

 • Understand the Kubernetes API primitives
 • Understand the Kubernetes cluster architecture
 • Understand Services and other network primitives

Networking – 11%

 • Understand the networking configuration on the cluster nodes
 • Understand Pod networking concepts
 • Understand Service Networking
 • Deploy and configure network load balancer
 • Know how to use Ingress rules
 • Know how to configure and use the cluster DNS
 • Understand CNI

Scheduling – 5%

 • Use label selectors to schedule Pods
 • Understand the role of DaemonSets
 • Understand how resource limits can affect Pod scheduling
 • Understand how to run multiple schedulers and how to configure Pods to use them
 • Manually schedule a pod without a scheduler
 • Display scheduler events

Security – 12%

 • Know how to configure authentication and authorization
 • Understand Kubernetes security primitives
 • Know how to configure network policies
 • Create and manage TLS certificates for cluster components
 • Work with images securely
 • Define security contexts
 • Secure persistent key value store

Cluster Maintenance – 11%

 • Understand Kubernetes cluster upgrade process
 • Facilitate operating system upgrades
 • Implement backup and restore methodologies

Logging / Monitoring – 5%

 • Understand how to monitor all cluster components
 • Understand how to monitor applications
 • Manage cluster component logs
 • Manage application logs

Storage – 7%

 • Understand persistent volumes and know how to create them
 • Understand access modes for volumes
 • Understand persistent volume claims primitive
 • Understand Kubernetes storage objects
 • Know how to configure applications with persistent storage

Troubleshooting – 10%

 • Troubleshoot application failure
 • Troubleshoot control plane failure
 • Troubleshoot worker node failure
 • Troubleshoot networking

Dodatkowe informacje

Dodatkowe zasoby pozwalające na lepsze przygotowanie się do egzaminu CKA