CKAD Certified Kubernetes Application Developer Exam

Opis

Egzamin Certified Kubernetes Application Developer (CKAD) poświadcza, że ​​jego posiadacze mogą projektować, budować, konfigurować i uruchamiać aplikacje natywnie przystosowane do pracy chmurze na platformie Kubernetes.

Przebieg egzaminu:

Egzamin w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 2 godziny

Egzamin w formie: online, nadzorowanym przez zdalnego obserwatora

Wynik: minimum 66%

Darmowy: Free Retake (o ile nie została wykupiona wersja egzaminu ściśle z jednym podejściem)

Forma pytań:

CKAD jest egzaminem jest egzaminem opartym na zadaniach praktycznych, kandydaci muszą wykonywać zadania lub rozwiązywać problemy za pomocą interfejsu linii poleceń Kubernetes. Egzaminy jest oceniany na podstawie otrzymanego rezultatu. Może być więcej niż jeden sposób realizacji danego zadania, chyba, że zadanie egzaminacyjne ściśle określa drogę jego wykonania. Kandydat może wybrać dowolną dostępną drogę do realizacji zadania, o ile daje ona prawidłowy wynik. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przebiegu egzaminu, kandydaci w trakcie egzaminu są zdalnie monitorowani przez Proctora poprzez streaming audio, wideo i funkcję udostępniania pulpitu. Udostępnię ekran pozwala Proctorowi na podgląd pulpitu kandydatów (nawet w przypadku stosowania wielu monitorów). Zapis sesji audio, wideo i udostępnianego pulpity są zapisywane i przechowywane przez ograniczony okres czasu na potrzeby ewentualnego dodatkowego przeglądu egzaminu (np. reklamacja).

Wynik egzaminu:

Po zakończeniu, egzaminy są oceniane automatycznie, a raport z wynikami zostaje udostępniony w przeciągu trzech (3) dni roboczych. Jeśli kandydat otrzymał wynik 66% % lub wyższy oznacza, że obowiązujący wymóg dotyczące certyfikacji zostały spełniony i tym samym kandydat otrzymuje powiadomienie o pomyślnie zakończonej Certyfikacji wraz z szczegółowym raportem wyników. Kandydat otrzymuje również certyfikat i logo/graficzny badge na własny użytek.

Powtórzenie egzaminu:

Jest dostępne jedno darmowe powtórzenie egzaminu do każdego zakupionego egzaminu (chyba, że została kupiona wersja egzaminu z jednym podejściem) w przypadku, gdy kandydat podczas pierwszego podejścia nie osiągnął wymaganego wynik, ale też nie został wykluczony z innych powodów np. odpisywanie podczas egzaminu. Podejście powtórkowe musi zostać zrealizowane nie później niż 12 miesięcy od daty zakupu egzaminu.

Gdzie

Egzamin zdawany za pośrednictwem partnera egzaminacyjnego Innovative Exams www.examslocal.com

Egzamin jest realizowany w formule online z dowolnego miejsca i komputera, z punktu widzenia technicznego aby podejść do egzaminu należy spełnić odpowiednie wymagania sprzętowe i posiadać wspierane oprogramowanie https://www.examslocal.com/ScheduleExam/Home/CompatibilityCheck . Rejestrując się na egzamin ustalany jest jego dokładny termin. Egzamin mimo, że jest zdawany za pośrednictwem Internetu jest monitorowany tzn. w czasie trwania egzaminu za pośrednictwem kamery internetowej oraz mikrofonu, kandydat zdający egzamin jest cały czas obserwowany oraz słuchany tak aby upewnić się, że nie korzysta on w trakcie egzaminu z żadnej niedozwolonej pomocy, również monitorowany jest pulpit komputera kandydata.

Po zakupie egzaminu kandydat ma 12 miesięcy od daty jego zakupu na rejestrację na konkretny termin.

Szczygłowe zasady rejestracji na egzamin CKAD Candidate Handbook

Wymagania

Jak się przygotować:
The Linux Foundation oraz Cloud Native Computing Foundation (CNCF) jako organizacje odpowiedzialne za stworzenie egzaminu CKAD nie stawiają żadnych wstępnych wymagań przed przystąpieniem do tego egzaminu, jednak należy upewnić się, że wszystkie wymienione zagadnienia egzaminacyjne są nam bardzo dobrze znane.

Tym samym:

Obowiązkowe

Zapoznanie się i upewnienie, że wszystkie wymienione zagadnienia egzaminacyjne są nam dobrze znane.

Sugerowane

W szczególności można się przygotować do egzaminu CKAD biorąc udział w stacjonarnym autoryzowanym szkoleniu The Linux Foundation

LFD459 Kubernetes for App Developers

lub korzystając ze szkolenia w wersji e-learning

LFD259 Kubernetes for Developers

Cena

300 USD

Zagadnienia

Poniżej znajdują się konkretne obszary (Domeny) oraz szczególne zadania, których kandydacie mogą się spodziewać podczas egzaminu:

Core Concepts – 13%

 • Understand Kubernetes API primitives
 • Create and Configure Basic Pods

Configuration – 18%

 • Understand ConfigMaps
 • Understand SecurityContexts
 • Define an application’s resource requirements
 • Create & consume Secrets
 • Understand ServiceAccounts

Multi-Container Pods – 10%

 • Understand Multi-Container Pod design patterns (e .g. ambassador, adapter, sidecar)

Observability – 18%

 • Understand LivenessProbes and ReadinessProbes
 • Understand container logging
 • Understand how to monitor applications in Kubernetes
 • Understand debugging in Kubernetes

Pod Design – 20%

 • Understand how to use Labels, Selectors, and Annotations
 • Understand Deployments and how to perform rolling updates
 • Understand Deployments and how to perform rollbacks
 • Understand Jobs and CronJobs

Services & Networking – 13%

 • Understand Services
 • Demonstrate basic understanding of NetworkPolicies

State Persistence – 8%

 • Understand PersistentVolumeClaims for storage

Dodatkowe informacje

Dodatkowe zasoby pozwalające na lepsze przygotowanie się do egzaminu CKAD