H12-211 HCNA-HNTD

Opis

Egzamin H12-211 HCNA-HNTD swoim zakresem obejmuje, podstawy sieci IP, technologie TCP/IP, technologie Ethernet takie jak STP i RSTP, VLAN i agregacja linków oraz ich implementację w przełącznikach Huawei, zasady i technologie routingu, w tym RIP i OSPF dla sieci IPv4 i IPv6, technologii WAN, bezpieczeństwo opartego na protokole IP, zarządzanie siecią oraz usługi dla aplikacji oparte na protokole IPv4 i IPv6.

Przebieg egzaminu:

Egzamin dostępny w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 90 minut

Egzamin jest w całości przeprowadzany na komputerze.

Rodzaje pytania z jakimi spotkasz podczas egzaminu:

  • Pytania pojedynczego wyboru
  • Pytania wielokrotnego wyboru
  • Pytania typu prawda/fałsz

Próbny egzamin:

Mock Exam 1
Mock Exam 2

NDA Policy
Przed rozpoczęciem egzaminu kandydatowi jest przedstawiana do akceptacji umowa o nieujawnianiu informacji (NDA, non-disclosure agreement) Huawei. W przypadku wyboru „nie zgadzam się” czyli braku akceptacji NDA, kandydat nie może przystąpić do egzaminu i równocześnie nie przysługuje mu zwrot kosztów egzaminu.

Retake Policy
W przypadku niepowodzenia podczas egzaminu, kandydat przed kolejnym podejściem do egzaminu musi odczekać minimum 7 dni.

Uzyskiwanie certyfikatu

W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu w celu otrzymania certyfikatu należy o niego zaaplikować Apply for the certificate nie wcześniej jednak niż 3 dni po dacie egzaminu.

  • Certyfikat w formie elektronicznej: Huawei wysyła certyfikat w takiej formie na podany adres email w przeciągu 3 dni roboczych.
  • Certyfikat w formie papierowej: Huawei wysyła certyfikat w takiej formie na podany adres pocztowy w przeciągu 5 dni roboczych, równocześni przesyłając na adres email numer przesyłki pozwalający śledzić jej status.

Gdzie

Egzamin zdawany za pośrednictwem centrów testowych Prometric.

 

Wymagania

Pozytywny wynik egzaminu. Czyli osiągnięcie wyniku na poziomie przynajmniej 600 punktów na 1000 możliwych.

Cena

200 USD

Zagadnienia

Poniższe zagadnienia stanowią ogólne wytyczne dotyczące tematyki pytań która może zostać uwzględniona podczas egzaminu. Jednak należy również pamiętać, że inne powiązane zagadnienia, które nie są tutaj uwzględnione także mogą się pojawić podczas egzaminu.

IP Network Principles
1). Ethernet and IP based data forwarding processes.
2). TCP/IP network protocols and data encapsulation.
3). VRP commands for basic navigation and configuration.
4). IPv4 addressing principles, address design and subnetting.
5). TCP/IP supporting applications such as Ping, Tracert, FTP, and Telnet.
LAN Technologies
1). LAN switching operations.
2). Link Aggregation application and configuration.
3). VLAN and GVRP and behavior, application and configuration.
4). STP and RSTP switching behavior, application and configuration.
WAN Technologies
1). Principles and application of serial technologies in wide area networks.
2). HDLC and PPP encapsulation principles and configuration.
3). Frame Relay and PPPoE implementation at the customer edge.
Routing Technologies
1). Static and dynamic routing principles,
2). RIP and OSPF dynamic routing protocol function and implementation in VRP
Network Security
1). Traffic Filtering technologies and their application in the enterprise network
2). User management through authentication and authorization schemes.
3). IPsec VPN technologies for protecting user data.
4).How network security is ensured by using network security technologies and firewalls.
Network Management
1). Network Management protocols and technologies.
IPv6 Networks
1). IPv6 principles and technologies.
2). IPv6 routing technologies.
3). Application services for IPv6 networks.

Dodatkowe informacje

Jak się przygotować:

Sugerowane

Jak w przypadku wszystkich egzaminów i certyfikacji Huawei bezpośrednią drogą przygotowującą do egzaminu jest udział w odpowiadających im autoryzowanych szkoleniach. Niemniej nie jest to krok wymagany a jedynie sugerowany.

Szkolenia przygotowujące do egzaminu H12-211 HCNA-HNTD to:

HCNA-HNTD Huawei Networking Technologies and Device

lub

HCNA-HNTD Huawei Network Technology and Device (Fast-track)

 

Wysoce rekomendowane

Upewnienie się, że wszystkie przedstawione zagadnienia egzaminacyjne są Ci bardzo dobrze znane zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Poza zagadnieniami egzaminacyjnymi publikowanymi na naszej stronie zawsze aktualna lista zagadnień jest dostępna tutaj http://support.huawei.com/learning/Certificate!toExamOutlineDetail?nodeId=Node1000003917

Huawei dodatkowo rekomenduje zapoznanie się z materiałami:

  • Huawei VRP Configuration Guide
  • Huawei Product Manuals

Dodatkowe zasoby pozwalające na lepsze przygotowanie się do egzaminu H12-211 HCNA-HNTD

Huawei udostępnia również szereg dodatkowych zasobów pozwalających lepiej przygotować się do egzaminów i certyfikacji, przede wszystkim jest to portal poświęcony usługom edukacyjnym Huawei http://support.huawei.com/learning/en/newindex.html  (czyli miejsce, gdzie znajdują się komplet informacji na temat szkoleń, certyfikacji, egzaminów itd) a w szczególności: