H12-711 HCNA-Security-CBSN

Opis

Egzamin H12-711 HCNA-Security-CBSN swoim zakresem obejmuje podstawowe zasady zabezpieczeń sieci, podstawy dotyczące zapór sieciowych, takie jak filtr pakietów, NAT, itd. oraz technologie sieci VPN, takie jak IPSec, SSL itd., a także ich implementacje w zaporach sieciowych Huawei, zarządzanie użytkownikami w zaporach sieciowych, technologia UTM i wdrożenie takich systemów, a także bezpieczeństwo terminali wraz z konfiguracją polityki bezpieczeństwa.

Przebieg egzaminu:

Egzamin dostępny w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 90 minut

Egzamin jest w całości przeprowadzany na komputerze.

Rodzaje pytania z jakimi spotkasz podczas egzaminu:

 • Pytania pojedynczego wyboru
 • Pytania wielokrotnego wyboru
 • Pytania typu prawda/fałsz

Próbny egzamin:

Mock Exam

NDA Policy
Przed rozpoczęciem egzaminu kandydatowi jest przedstawiana do akceptacji umowa o nieujawnianiu informacji (NDA, non-disclosure agreement) Huawei. W przypadku wyboru „nie zgadzam się” czyli braku akceptacji NDA, kandydat nie może przystąpić do egzaminu i równocześnie nie przysługuje mu zwrot kosztów egzaminu.

Retake Policy
W przypadku niepowodzenia podczas egzaminu, kandydat przed kolejnym podejściem do egzaminu musi odczekać minimum 7 dni.

Uzyskiwanie certyfikatu

W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu w celu otrzymania certyfikatu należy o niego zaaplikować Apply for the certificate nie wcześniej jednak niż 3 dni po dacie egzaminu.

 • Certyfikat w formie elektronicznej: Huawei wysyła certyfikat w takiej formie na podany adres email w przeciągu 3 dni roboczych.
 • Certyfikat w formie papierowej: Huawei wysyła certyfikat w takiej formie na podany adres pocztowy w przeciągu 5 dni roboczych, równocześni przesyłając na adres email numer przesyłki pozwalający śledzić jej status.

Gdzie

Egzamin zdawany za pośrednictwem centrów testowych Prometric.

Wymagania

Pozytywny wynik egzaminu. Czyli osiągnięcie wyniku na poziomie przynajmniej 600 punktów na 1000 możliwych.

Cena

200 USD

Zagadnienia

Poniższe zagadnienia stanowią ogólne wytyczne dotyczące tematyki pytań która może zostać uwzględniona podczas egzaminu. Jednak należy również pamiętać, że inne powiązane zagadnienia, które nie są tutaj uwzględnione także mogą się pojawić podczas egzaminu.

Firewall

 • Basic principles of network security.
 • Firewall classicfications, work mode, security zone, basic features and configuration.
 • Package filter technology and configuration on interface and between zones, ACL application and configuration.
 • Different types of NAT technologies and configurations, such as NAT based on source IP, NAT based on target IP, NAT between or inside zones, bidirection NAT, NAT server, target NAT.
 • Firewall dual-system hot backup technologies and configurations.
 • Firewall user management, user authentication, AAA concept.
 • VLAN technologies, WLAN technologies, WAN interface features.

VPN

 • VPN basic principles, classifications and encryption technology.
 • L2TP principles, Client-Initialized L2TP, NAS-Initialized L2TP.
 • GRE principles and configurations.
 • IPSec basic principles, AH principles, ESP principles, IKEprinciples, IPSec configurations.
 • SSL principles, Virtual gateway concept and configurations, Web proxy configurations, file sharing configurations, port forwarding configurations, network extention configurations.

UTM Technology

 • UTM concept, firewall UTM features and configurations.

Terminal Security

 • Concept, deployment and policy configurations of terminal security.

Dodatkowe informacje

Jak się przygotować:

Sugerowane

Jak w przypadku wszystkich egzaminów i certyfikacji Huawei bezpośrednią drogą przygotowującą do egzaminu jest udział w odpowiadających im autoryzowanych szkoleniach. Niemniej nie jest to krok wymagany a jedynie sugerowany.

Szkolenia przygotowujące do egzaminu H12-711 HCNA-Security-CBSN to:

HCNA-Security Certification Training

Wysoce rekomendowane

Upewnienie się, że wszystkie przedstawione zagadnienia egzaminacyjne są Ci bardzo dobrze znane zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Poza zagadnieniami egzaminacyjnymi publikowanymi na naszej stronie zawsze aktualna lista zagadnień jest dostępna tutaj http://support.huawei.com/learning/Certificate!toExamOutlineDetail?nodeId=Node1000003912

Huawei dodatkowo rekomenduje zapoznanie się z materiałami:

 • Huawei USG2200&5100&5500 Unified Security Gateway Product Documentation

Dodatkowe zasoby pozwalające na lepsze przygotowanie się do egzaminu H12-711 HCNA-Security-CBSN

Huawei udostępnia również szereg dodatkowych zasobów pozwalających lepiej przygotować się do egzaminów i certyfikacji, przede wszystkim jest to portal poświęcony usługom edukacyjnym Huawei http://support.huawei.com/learning/en/newindex.html  (czyli miejsce, gdzie znajdują się komplet informacji na temat szkoleń, certyfikacji, egzaminów itd) a w szczególności: