H31-631 HCNA-IDC

Opis

Egzamin H31-631 HCNA-IDC swoim zakresem obejmuje podstawową wiedzę z zakresu IDC. Podstawowe definicje pojęć takich jak: centrum danych, infrastruktura centrum danych, sieci w centrum danych podstawowych pojęć, systemy pamięci masowej w centrum danych, systemy bezpieczeństwa w centrum danych, system odzyskiwania danych. Oraz wiedzę na temat poszczególnych rozwiązań Huawei dedykowanych systemom IDC.

Przebieg egzaminu:

Egzamin dostępny w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 90 minut

Egzamin jest w całości przeprowadzany na komputerze.

Rodzaje pytania z jakimi spotkasz podczas egzaminu:

 • Pytania pojedynczego wyboru
 • Pytania wielokrotnego wyboru
 • Pytania typu prawda/fałsz

Liczba pytań egzaminacyjnych: 60 pytań

NDA Policy
Przed rozpoczęciem egzaminu kandydatowi jest przedstawiana do akceptacji umowa o nieujawnianiu informacji (NDA, non-disclosure agreement) Huawei. W przypadku wyboru „nie zgadzam się” czyli braku akceptacji NDA, kandydat nie może przystąpić do egzaminu i równocześnie nie przysługuje mu zwrot kosztów egzaminu.

Retake Policy
W przypadku niepowodzenia podczas egzaminu, kandydat przed kolejnym podejściem do egzaminu musi odczekać minimum 7 dni.

Uzyskiwanie certyfikatu

W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu w celu otrzymania certyfikatu należy o niego zaaplikować Apply for the certificate nie wcześniej jednak niż 3 dni po dacie egzaminu.

 • Certyfikat w formie elektronicznej: Huawei wysyła certyfikat w takiej formie na podany adres email w przeciągu 3 dni roboczych.
 • Certyfikat w formie papierowej: Huawei wysyła certyfikat w takiej formie na podany adres pocztowy w przeciągu 5 dni roboczych, równocześni przesyłając na adres email numer przesyłki pozwalający śledzić jej status.

Gdzie

Egzamin zdawany za pośrednictwem centrów testowych Prometric.

Wymagania

Pozytywny wynik egzaminu. Czyli osiągnięcie wyniku na poziomie przynajmniej 600 punktów na 1000 możliwych.

Cena

200 USD

Zagadnienia

Poniższe zagadnienia stanowią ogólne wytyczne dotyczące tematyki pytań która może zostać uwzględniona podczas egzaminu. Jednak należy również pamiętać, że inne powiązane zagadnienia, które nie są tutaj uwzględnione także mogą się pojawić podczas egzaminu.

HUAWEI IDC basic concepts

 • Basic concepts of traditional data centers
 • Basic concepts of cloud data center
 • HUAWEI FusionManger cloud mamagement system
 • Basic principles of network technology
 • Basic principles of storage technology
 • Basic principles of network security technology

HUAWEI IDC infrastructure overview

 • OceanStore product introduction , basic principles
 • CloudEngine product introduction , basic principles
 • Eudemon product introduction , basic principles
 • NIP product introduction ,basic principles

HUAWEI IDC core technology overview

 • The basic principle of virtualization technology , memory virtualization , storage virtualization , network virtualization , server virtualization
 • Storage virtualization technology ,block level storage virtualization , file level storage virtualization , etc .
 • Cloud computing technology , system model , deployment model ,business model , cloud computing vision
 • Storage technology , storage model , RAID technology , multi path technology , snapshot technology
 • ARP , VLAN , MSTP , OSPF , ISIS technology principle

The HUAWEI IDC security and disaster recovery overview

 • Disk pre-copy technology , LUN copy ,block virtualization
 • SmartQos , SmartTier , SmartThin
 • Hardware redundancy technology , safe-box technology , image-channel technology , hot swap technology , SSD caching technology , multi path technology , SAS cascade technology

HUAWEI IDC operation and maintenance management system overview

 • ManageOne program architecture
 • Overview of operation and maintenance , operation and maintenance management standards , operation and maintenance management

Dodatkowe informacje

Jak się przygotować:

Sugerowane

Jak w przypadku wszystkich egzaminów i certyfikacji Huawei bezpośrednią drogą przygotowującą do egzaminu jest udział w odpowiadających im autoryzowanych szkoleniach. Niemniej nie jest to krok wymagany a jedynie sugerowany.

Szkolenia przygotowujące do egzaminu H31-631 HCNA-IDC to:

Huawei Certified IDC Training Courses — HCDA: Huawei IDC Technology and Device

Wysoce rekomendowane

Upewnienie się, że wszystkie przedstawione zagadnienia egzaminacyjne są Ci bardzo dobrze znane zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej.

Huawei dodatkowo rekomenduje zapoznanie się z materiałami:

 • Huawei Product Manuals

Dodatkowe zasoby pozwalające na lepsze przygotowanie się do egzaminu H31-631 HCNA-IDC

Huawei udostępnia również szereg dodatkowych zasobów pozwalających lepiej przygotować się do egzaminów i certyfikacji, przede wszystkim jest to portal poświęcony usługom edukacyjnym Huawei http://support.huawei.com/learning/en/newindex.html  (czyli miejsce, gdzie znajdują się komplet informacji na temat szkoleń, certyfikacji, egzaminów itd) a w szczególności: