H31-611 HCNA-SDN

Opis

Egzamin H31-611 HCNA-SDN swoim zakresem obejmuje podstawową wiedzę dotyczącą architektury SDN i całego ekosystem, kluczowych technologii dla sieci przyszłości, takich jak pojęcia i standardy ONF i IETF. Wiedzę dotyczącą produktów SDN, zasad sieciowania na SDN Layer 2 i Layer 3 oraz protokołów OpenFlow, Netconf i RestFul.

Przebieg egzaminu:

Egzamin dostępny w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 90 minut

Egzamin jest w całości przeprowadzany na komputerze.

Rodzaje pytania z jakimi spotkasz podczas egzaminu:

 • Pytania pojedynczego wyboru
 • Pytania wielokrotnego wyboru
 • Pytania typu prawda/fałsz

Liczba pytań egzaminacyjnych: 60 pytań

NDA Policy
Przed rozpoczęciem egzaminu kandydatowi jest przedstawiana do akceptacji umowa o nieujawnianiu informacji (NDA, non-disclosure agreement) Huawei. W przypadku wyboru „nie zgadzam się” czyli braku akceptacji NDA, kandydat nie może przystąpić do egzaminu i równocześnie nie przysługuje mu zwrot kosztów egzaminu.

Retake Policy
W przypadku niepowodzenia podczas egzaminu, kandydat przed kolejnym podejściem do egzaminu musi odczekać minimum 7 dni.

Uzyskiwanie certyfikatu

W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu w celu otrzymania certyfikatu należy o niego zaaplikować Apply for the certificate nie wcześniej jednak niż 3 dni po dacie egzaminu.

 • Certyfikat w formie elektronicznej: Huawei wysyła certyfikat w takiej formie na podany adres email w przeciągu 3 dni roboczych.
 • Certyfikat w formie papierowej: Huawei wysyła certyfikat w takiej formie na podany adres pocztowy w przeciągu 5 dni roboczych, równocześni przesyłając na adres email numer przesyłki pozwalający śledzić jej status.

Gdzie

Egzamin zdawany za pośrednictwem centrów testowych Prometric.

Wymagania

Pozytywny wynik egzaminu. Czyli osiągnięcie wyniku na poziomie przynajmniej 600 punktów na 1000 możliwych.

Cena

200 USD

Zagadnienia

Poniższe zagadnienia stanowią ogólne wytyczne dotyczące tematyki pytań która może zostać uwzględniona podczas egzaminu. Jednak należy również pamiętać, że inne powiązane zagadnienia, które nie są tutaj uwzględnione także mogą się pojawić podczas egzaminu.

SDN basic knowledge 

 • Datacom basics
 • Carrier Core/Bearer/MAN/RAN Network Architecture
 • Evolution of the traditional IP network to SDN network

SDN architecture and industrial ecosystem 

 • SDN key technologies in the future network
 • SDN principle
 • IETF 4 ONF definition of the SDN standard
 • OpenDayLight (ODL) standard
 • Open Network Operating System (ONOS) standard

HUAWEI SDN solutions and products

 • SDN routers products
 • SDN CloudEngine Switches
 • SDN Controller(SNC)
 • SDN Orchestrator(Netmatrix)

Huawei SDN Networking Application(DC)

 • Huawei WAN Network SDN Application
 • Huawei Data Center SDN Application
 • Huawei Transport SDN Application
 • Huawei Cloud SDN Application

SDN Layer 2 Networking Principles(DC)

 • Ethernet Networks in SDN
 • Optical Network Fundamentals And Application in SDN

SDN Layer 3 Networking Principles(DC)

 • IGP Protocols Introduction And Application in SDN
 • BGP Protocols Introduction And Application in SDN

SDN Interface Protocols And Principles(DC)

 • Introduction of SDN OpenFlow Protocol And Application
 • Introduction of SDN Netconf Protocol And Application
 • Introduction of SDN RestFul Protocol And Application
 • Introduction of SNMP Protocol And Application
 • Introduction of NetStream Protocol And Application

Dodatkowe informacje

Jak się przygotować:

Sugerowane

Jak w przypadku wszystkich egzaminów i certyfikacji Huawei bezpośrednią drogą przygotowującą do egzaminu jest udział w odpowiadających im autoryzowanych szkoleniach. Niemniej nie jest to krok wymagany a jedynie sugerowany.

Szkolenia przygotowujące do egzaminu H31-611 HCNA-SDN to:

HCNA-SDN Software Defined Networking

Wysoce rekomendowane

Upewnienie się, że wszystkie przedstawione zagadnienia egzaminacyjne są Ci bardzo dobrze znane zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej.

Huawei dodatkowo rekomenduje zapoznanie się z materiałami:

 • Huawei VRP Configuration Guide
 • Huawei Product Manuals

Dodatkowe zasoby pozwalające na lepsze przygotowanie się do egzaminu H31-611 HCNA-SDN

Huawei udostępnia również szereg dodatkowych zasobów pozwalających lepiej przygotować się do egzaminów i certyfikacji, przede wszystkim jest to portal poświęcony usługom edukacyjnym Huawei http://support.huawei.com/learning/en/newindex.html  (czyli miejsce, gdzie znajdują się komplet informacji na temat szkoleń, certyfikacji, egzaminów itd) a w szczególności: