H12-311 HCNA-WLAN

Opis

Egzamin H12-311 HCNA-WLAN swoim zakresem obejmuje podstawy sieci WLAN, znajomość i konfigurację produktów Huawei WLAN, architekturę Fat AP i Fit AP, wprowadzenie do budowania sieci WLAN, funkcjonalność produktów Huawei WLAN i konfigurację bezpiecznego dostępu, planowanie sieci bezprzewodowych i rozwiązywanie problemów.

Przebieg egzaminu:

Egzamin dostępny w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 90 minut

Egzamin jest w całości przeprowadzany na komputerze.

Rodzaje pytania z jakimi spotkasz podczas egzaminu:

 • Pytania pojedynczego wyboru
 • Pytania wielokrotnego wyboru
 • Pytania typu prawda/fałsz

Próbny egzamin:

Mock Exam

NDA Policy
Przed rozpoczęciem egzaminu kandydatowi jest przedstawiana do akceptacji umowa o nieujawnianiu informacji (NDA, non-disclosure agreement) Huawei. W przypadku wyboru „nie zgadzam się” czyli braku akceptacji NDA, kandydat nie może przystąpić do egzaminu i równocześnie nie przysługuje mu zwrot kosztów egzaminu.

Retake Policy
W przypadku niepowodzenia podczas egzaminu, kandydat przed kolejnym podejściem do egzaminu musi odczekać minimum 7 dni.

Uzyskiwanie certyfikatu

W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu w celu otrzymania certyfikatu należy o niego zaaplikować Apply for the certificate nie wcześniej jednak niż 3 dni po dacie egzaminu.

 • Certyfikat w formie elektronicznej: Huawei wysyła certyfikat w takiej formie na podany adres email w przeciągu 3 dni roboczych.
 • Certyfikat w formie papierowej: Huawei wysyła certyfikat w takiej formie na podany adres pocztowy w przeciągu 5 dni roboczych, równocześni przesyłając na adres email numer przesyłki pozwalający śledzić jej status.

Gdzie

Egzamin zdawany za pośrednictwem centrów testowych Prometric.

Wymagania

Pozytywny wynik egzaminu. Czyli osiągnięcie wyniku na poziomie przynajmniej 600 punktów na 1000 możliwych.

Cena

200 USD

Zagadnienia

Poniższe zagadnienia stanowią ogólne wytyczne dotyczące tematyki pytań która może zostać uwzględniona podczas egzaminu. Jednak należy również pamiętać, że inne powiązane zagadnienia, które nie są tutaj uwzględnione także mogą się pojawić podczas egzaminu.

 • WLAN Historical
 • WLAN Standards Bodies
 • WLAN RF Principles
 • WLAN Frequency Bands
 • Huawei WLAN Product
 • VRP Introduction and Basic Configuration
 • The basic operation of the AC
 • WLAN Topologies
 • 11 Protocol
 • 11 Physical Layer Technology
 • CAPWAP Fundamentals
 • WLAN Networking and Configuration
 • Huawei WLAN Product Features Introduction
 • WLAN Roaming
 • WLAN Security Introduction
 • WLAN Access Security and Configuration Introduction
 • 11 MAC Layer Introduction
 • 11 Media Access Control, Antenna
 • WLAN Basic Network Planning Introduction
 • WLAN Planning Scheme and Typical Cases Introduction
 • Huawei WLAN Planner
 • eSight Function and Wizard Configuration Introduction
 • WLAN Troubleshooting

Dodatkowe informacje

Jak się przygotować:

Sugerowane

Jak w przypadku wszystkich egzaminów i certyfikacji Huawei bezpośrednią drogą przygotowującą do egzaminu jest udział w odpowiadających im autoryzowanych szkoleniach. Niemniej nie jest to krok wymagany a jedynie sugerowany.

Szkolenia przygotowujące do egzaminu H12-311 HCNA-WLAN to:

HCNA-WLAN Training V2.0

lub

HCNA-WLAN-IEBW Implementing Enterprise Basic WLAN Training

Wysoce rekomendowane

Upewnienie się, że wszystkie przedstawione zagadnienia egzaminacyjne są Ci bardzo dobrze znane zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Poza zagadnieniami egzaminacyjnymi publikowanymi na naszej stronie zawsze aktualna lista zagadnień jest dostępna tutaj http://support.huawei.com/learning/Certificate!toExamOutlineDetail?nodeId=Node1000006075

Huawei dodatkowo rekomenduje zapoznanie się z materiałami:

 • Huawei WLAN Product Manuals

Dodatkowe zasoby pozwalające na lepsze przygotowanie się do egzaminu H12-311 HCNA-WLAN

Huawei udostępnia również szereg dodatkowych zasobów pozwalających lepiej przygotować się do egzaminów i certyfikacji, przede wszystkim jest to portal poświęcony usługom edukacyjnym Huawei http://support.huawei.com/learning/en/newindex.html  (czyli miejsce, gdzie znajdują się komplet informacji na temat szkoleń, certyfikacji, egzaminów itd) a w szczególności: