H13-612 HCNA-Storage-BSSN

Opis

Egzamin H13-612 HCNA-Storage-BSSN swoim zakresem obejmuje podstawy pamięci masowych; Technologię RAID i powszechnie używane typy RAID; Architekturę i aplikacje FC-SAN i IP-SAN; Podstawy protokołu SCSI, FC, iSCSI; Architekturę NAS i technologie udostępniania zasobów; Wykonywanie kopie zapasowe i odzyskiwanie danych; Odzyskiwanie danych w trybie awaryjnym; Podstawy przetwarzania danych w chmurze; Podstawy dużych zbiorów danych – Big Data. Produkty z serii OceanStor V3: funkcje sieciowe, konfiguracja i zarządzanie, a także podstawowe informacje na temat pełnej oferty pamięci masowych Huawei.

Przebieg egzaminu:

Egzamin dostępny w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 90 minut

Egzamin jest w całości przeprowadzany na komputerze.

Rodzaje pytania z jakimi spotkasz podczas egzaminu:

 • Pytania pojedynczego wyboru
 • Pytania wielokrotnego wyboru
 • Pytania typu prawda/fałsz

Próbny egzamin:

Mock Exam

NDA Policy
Przed rozpoczęciem egzaminu kandydatowi jest przedstawiana do akceptacji umowa o nieujawnianiu informacji (NDA, non-disclosure agreement) Huawei. W przypadku wyboru „nie zgadzam się” czyli braku akceptacji NDA, kandydat nie może przystąpić do egzaminu i równocześnie nie przysługuje mu zwrot kosztów egzaminu.

Retake Policy
W przypadku niepowodzenia podczas egzaminu, kandydat przed kolejnym podejściem do egzaminu musi odczekać minimum 7 dni.

Uzyskiwanie certyfikatu

W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu w celu otrzymania certyfikatu należy o niego zaaplikować Apply for the certificate nie wcześniej jednak niż 3 dni po dacie egzaminu.

 • Certyfikat w formie elektronicznej: Huawei wysyła certyfikat w takiej formie na podany adres email w przeciągu 3 dni roboczych.
 • Certyfikat w formie papierowej: Huawei wysyła certyfikat w takiej formie na podany adres pocztowy w przeciągu 5 dni roboczych, równocześni przesyłając na adres email numer przesyłki pozwalający śledzić jej status.

Gdzie

Egzamin zdawany za pośrednictwem centrów testowych Prometric.

Wymagania

Pozytywny wynik egzaminu. Czyli osiągnięcie wyniku na poziomie przynajmniej 600 punktów na 1000 możliwych.

Cena

200 USD

Zagadnienia

Poniższe zagadnienia stanowią ogólne wytyczne dotyczące tematyki pytań która może zostać uwzględniona podczas egzaminu. Jednak należy również pamiętać, że inne powiązane zagadnienia, które nie są tutaj uwzględnione także mogą się pojawić podczas egzaminu.

 • Storage system components, storage media type and features, HDD and SSD basic knowledge, backup and disaster tolerance concept.
 • RAID principle and different RAID levels (0, 1, 2,0+, 5, 6, 10) features and typical application scenario.
 • DAS, SAN, NAS concepts, features and architectures. SCSI, FC, iSCSI, CIFS, NFS technology.
 • Technologies of backup and disaster recovery.
 • Background and application scenarios of big data.
 • Status quo and key technologies of cloud computing.
 • SAN storage: OceanStor V3 products function, hardware, interface and typical network.
 • Installation and SAN storage configuration (Storage pool, LUN, hosts, mapping etc.). Using DeviceManager.
 • SAN storage connection with Windows, Linux OS platform, Ultrapath installation and configuration
 • Huawei storage products introduction and typical application.
 • Introduction to some Huawei Licensed Features.

Dodatkowe informacje

Jak się przygotować:

Sugerowane

Jak w przypadku wszystkich egzaminów i certyfikacji Huawei bezpośrednią drogą przygotowującą do egzaminu jest udział w odpowiadających im autoryzowanych szkoleniach. Niemniej nie jest to krok wymagany a jedynie sugerowany.

Szkolenia przygotowujące do egzaminu H13-612 HCNA-Storage-BSSN to:

HCNA-Storage-BSSN-Building the Structure of Storage Network

Wysoce rekomendowane

Upewnienie się, że wszystkie przedstawione zagadnienia egzaminacyjne są Ci bardzo dobrze znane zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Poza zagadnieniami egzaminacyjnymi publikowanymi na naszej stronie zawsze aktualna lista zagadnień jest dostępna tutaj http://support.huawei.com/learning/Certificate!toExamOutlineDetail?lang=en&nodeId=Node1000008855

Huawei dodatkowo rekomenduje zapoznanie się z materiałami:

 • OceanStor V3 Storage System Product Manual

Dodatkowe zasoby pozwalające na lepsze przygotowanie się do egzaminu H13-612 HCNA-Storage-BSSN

Huawei udostępnia również szereg dodatkowych zasobów pozwalających lepiej przygotować się do egzaminów i certyfikacji, przede wszystkim jest to portal poświęcony usługom edukacyjnym Huawei http://support.huawei.com/learning/en/newindex.html  (czyli miejsce, gdzie znajdują się komplet informacji na temat szkoleń, certyfikacji, egzaminów itd) a w szczególności: