HPE6-A45 Aruba Certified Switching Professional Exam

Opis

Egzamin HPE6-A45 Aruba Certified Switching Professional Exam sprawdza umiejętności z zakresu konfiguracji rozwiązań przewodowych Aruba Mobile First w złożonych, dwu i trzywarstwowych architekturach sieciowych połączonych z redundancją. Testuje również umiejętności realizacji zadanego wdrożenia zgodnie z zadanym planem wdrożenia i wykorzystaniem spójnych technologii kontroli dostępu do sieci przewodowej jak i sieci   bezprzewodowej. Weryfikuje też umiejętności związane z konfiguracją specjalizowanych aplikacji i wymagań bezpieczeństwa dla sieci LAN.

Przebieg egzaminu:

Egzamin dostępny w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 90 minut

Liczba pytań: 60

Pozytywny wynik egzaminu zapewnia uzyskanie minimum 67% prawidłowych odpowiedzi.

Uwaga, jeżeli pierwsze i drugie podejście do egzaminu zakończy się niepowodzeniem Aruba/HPE reguluje termin kolejnego możliwego podejścia w następujący sposób: – kolejne podejście wymaga odczekania 14 dni

Gdzie

Egzamin zdawany za pośrednictwem centrów testowych Pearson VUE

Wymagania

Przed przystąpieniem do egzaminu należy uzyskać dostęp do The Learning Center i zdobyć HPE Learner ID.  W kolejnym kroku należy stworzyć swój profil na stronie https://home.pearsonvue.com/hpe  operatora certyfikowanych egzaminów Aruba/HPE.

Należy również posiadać certyfikat ACSA Aruba Certified Switching Associate

Cena

230 USD

Zagadnienia

Egzamin HPE6-A45 został zaprojektowany do sprawdzania wiedzy i umiejętności kandydatów z następujących obszarów:

Plan the wired network solution – 14%

 • Given a scenario with an architect’s design and/or customer requirements, identify gaps between the design and customer requirements.
 • Given a scenario with an architect’s design and/or customer requirements, determine an appropriate implementation, monitoring, and management plan.

Install and configure the wired network solution – 46%

 • Given an implementation plan, configure backplane stacking and VSF.
 • Given an implementation plan, explain how to configure Layer 2 technologies.
 • Given an implementation plan, explain how to configure and validate Layer 3 interfaces, services, routing protocols and overlays.
 • Explain multicast features and configuration concepts.
 • Explain ArubaOS-Switch security features and configuration concepts.
 • Explain QoS ArubaOS-Switch features and configuration concepts.
 • Explain mobility integration features and configuration concepts.

Troubleshoot the wired network solution – 27%

 • Given a scenario, identify a failure such as an IP mismatch, VLAN mismatch, hardware failure, or configuration error.
 • Given an action plan to remediate an issue, determine the implications to the network state.
 • Given a scenario, determine the cause of the performance problem such as QoS issue, configuration issue with hardware and software, and end node.
 • Given a scenario, predict the outcome based on the changes to the security configuration.
 • Given a scenario with an identified security issue, determine the remediation actions.

Manage, maintain, optimize, and monitor the wired network solution – 13%

 • Given a scenario, determine a strategy to implement configuration management (maintenance, auditing, backup, archiving) and to monitor the network.
 • Analyze data that represents the operational state of a network and determine the appropriate action.

Dodatkowe informacje

Jak się przygotować:

Sugerowane

Jak w przypadku wszystkich egzaminów i certyfikacji Aruba/HPE bezpośrednią drogą przygotowująca do egzaminu jest udział w autoryzowanym szkoleniu. Niemniej udział w szkoleniu nie jest krokiem wymagany a jedynie jest sugerowanym.

Szkolenie przygotowujące do egzaminu HPE6-A45 to:

Implementing Aruba Switching

oraz materiały szkoleniowe otrzymywane podczas tego szkolenia.

Niemniej samo ukończenie kursu nie gwarantuje zdania egzaminu. Sam egzamin bowiem jest oparty na wiedzy, którą zdobywa się w ramach praktycznego doświadczenia zawodowego.

Wysoce rekomendowane

Upewnienie się, że wszystkie przedstawione zagadnienia egzaminacyjne są Ci bardzo dobrze znane zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Poza zagadnieniami egzaminacyjnymi publikowanymi na naszej stronie zawsze aktualna lista zagadnień jest dostępna tutaj https://certification-learning.hpe.com/tr/datacard/Exam/HPE6-A45

Jak i zapoznanie się z zawartością referencyjnych materiałów study guidespractice tests, opracowywanych przez HPE Press.

Warto również zapoznać się z przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi https://certification-learning.hpe.com/TR/datasheet/Exam/HPE6-A45

Dodatkowe zasoby pozwalające na lepsze przygotowanie się do egzaminu HPE6-A45

Aruba dostarcza również szereg dodatkowych zasobów pozwalających lepiej przygotować się do egzaminów i certyfikacji, są to:

– przewodnik po certyfikacji technicznej Aruba https://www.arubanetworks.com/assets/ds/DS_TechnicalCertifications.pdf

– odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące egzaminów i certyfikacji Aruba FAQ

– społecznościowe forum dyskusyjne https://community.arubanetworks.com/t5/Discuss/ct-p/discuss

– bazę wiedzy https://community.arubanetworks.com/t5/Support/ct-p/Support-Documentation-Downloads

– informacje techniczne na temat poszczególnych produktów Aruba https://community.arubanetworks.com/t5/Products/ct-p/Products

– blogi https://community.arubanetworks.com/t5/News/ct-p/news

– spotkania i konferencje organizowane przez społeczność https://community.arubanetworks.com/t5/Events/ct-p/events#wpcf-event-categories=2