HPE0-A121P Aruba Certified Design Expert Practical Exam

Opis

Egzamin HPE0-A121P Aruba Certified Design Expert Practical Exam sprawdza od strony praktycznej umiejętność projektowania bezpiecznych sieci kampusowych, przewodowych i bezprzewodowych, realizujących zdalnego dostępu i i centralne zarządzane z wykorzystaniem Aruba OS (AOS) 8 i Aruba Switches OS 16. Kandydaci tworzą rozwiązania projektowe obejmujące redundancję, sieci WLAN z SSID, polityki użytkowników i podział użytkowników na role, QoS, zastosowanie elementów bezpieczeństwa sieci, uwierzytelnianie i integrację z istniejącą infrastrukturą. Kandydaci tworzą również: zastawienie materiałowe BOM z wykorzystaniem IRIS, schemat sieci IRIS i schemat VRF do planowania RF.

Przed przystąpieniem do egzaminu HPE0-A121P ACDX należy wcześniej zaliczyć powiązany z nim egzamin pisemny HPE6-A49 ACDX.  Po zaliczeniu egzaminu pisemnego jest tylko 18 miesięcy na zdanie egzaminu praktycznego ACDX. Kandydaci, którzy nie zdadzą egzaminu praktycznego ACMX w ciągu 18 miesięcy, będą musieli poczekać na publikację kolejne wersji egzaminu.

Przebieg egzaminu:

Egzamin dostępny w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 480 minut (8 godzin)

Egzamin jest egzaminem praktycznym, bazującym na realizacji wyznaczonych zadań.

Pozytywny wynik egzaminu zapewnia uzyskanie minimum 70% prawidłowych realizacji zadań.

Uwaga, jeżeli pierwsze podejście do egzaminu zakończy się niepowodzeniem Aruba/HPE reguluje termin kolejnego możliwego podejścia w następujący sposób: – kolejne podejście wymaga odczekania 60 dni Aktualnie jest oferowana opcja Free Retake (darmowa powtórka egzaminu) w przypadku praktycznych egzaminów ACMX, ACCX, ACDX, przy spełnieniu określonych warunków, pełen opis dostępny tutaj https://community.arubanetworks.com/t5/Training-Certification-Career/Aruba-Certified-Expert-Guide-amp-Free-Retake-Offer/td-p/547547

Gdzie

Egzamin zdawany w wyznaczonych przez Aruba/HPE lokalizacjach https://inter.viewcentral.com/events/cust/search_results.aspx?cid=aruba&pid=1&lid=13&tstamp=1540484023497&event_id=555,555&postingForm=catalog.aspx

Wymagania

Przed przystąpieniem do tego egzaminu należy posiadać certyfikat ACDP Aruba Certified Design Professional LUB ważną certyfikację ACMP Aruba Certified Mobility Professional i ACSP Aruba Certified Switching Professional Professional oraz mieć zaliczony egzamin pisemny HPE6-A49 ACDX.

Cena

1200 USD

Zagadnienia

Egzamin HPE0-A121P został zaprojektowany do sprawdzania wiedzy i umiejętności kandydatów z następujących obszarów:

IRIS BOM – 45%

 • Provide a detailed Bill of Materials (BOM) listing MM, controller models, Aruba switches, line cards, transceivers, APs, AMs, SMs, Mesh APs, license types and counts. Indicate the equipment per MDF/IDF closets. Specify the necessary servers such as AirWave and ClearPass, Meridian with licensing specified for a given scenario.
 • Determine encryption and authentication including role based access control (RBAC) requirements for a Secure or Guest WLAN to meet customer requirements and Aruba best practices.
 • Design detailed Aruba firewall policies including aliases for a guest, voice and secure WLAN to meet customer requirements.

Essay Questions – 30%

 • Answer typical customer questions on Aruba solutions including enterprise Campus Design, Remote Access, VIA and RAP solutions, Aruba Instant and Cloud based solutions, AirWave and Aruba Central management solutions and Meridian features.
 • Provide a technical explanation of AP to Controller data-plane and control plane communications, Controller Discovery Mechanisms and priorities, design of Aruba mobility Solutions (Layer 2 and Layer 3 mobility). Switching features such as VSF and stacking.
 • Provide detailed and comprehensive explanation of secure and guest Aruba WLAN technologies such as AppRF, WIPS, RF Protect, and ClearPass. Additionally explain the underlying dependencies, advantages and disadvantages of each solution.
 • Explain QOS and voice prioritization technologies to optimize the network for mobile and BYOD devices.

AirWave Visual RF – 15%

 • Use the AirWave Visual RF Plan tool to create an RF design to meet the customer requirements and Aruba best practices.
 • Move APs and AMs to the appropriate high density WLAN locations on a VisualRF floor plan.
 • Create a Visual RF plan and export the RF as a customer deliverable on a given customer floor plan.

IRIS Network Diagram – 10%

 • Determine appropriate placement of Aruba equipment in IRIS topology diagram. Place the proper equipment into the MDF/IDF groups for access, distribution, core, or DMZ of the network diagram.
 • Make the connections between devices, switches to switch, switch to AP, MC, MM and servers

Dodatkowe informacje

Jak się przygotować:

Sugerowane

Jak w przypadku wszystkich egzaminów i certyfikacji Aruba/HPE bezpośrednią drogą przygotowująca do egzaminu jest udział w autoryzowanym szkoleniu. Niemniej udział w szkoleniu nie jest krokiem wymagany a jedynie jest sugerowanym.

Szkolenie przygotowujące do egzaminu HPE0-A121P to:

Aruba Advanced Network Design and Solutions

oraz materiały szkoleniowe otrzymywane podczas tego szkolenia.

Niemniej samo ukończenie kursu nie gwarantuje zdania egzaminu. Sam egzamin bowiem jest oparty na wiedzy, którą zdobywa się w ramach praktycznego doświadczenia zawodowego.

Wysoce rekomendowane

Upewnienie się, że wszystkie przedstawione zagadnienia egzaminacyjne są Ci bardzo dobrze znane zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Poza zagadnieniami egzaminacyjnymi publikowanymi na naszej stronie zawsze aktualna lista zagadnień jest dostępna tutaj https://certification-learning.hpe.com/tr/datacard/Exam/HPE0-A121P

Przewodniki VRD (Validated Reference Designs) https://community.arubanetworks.com/t5/Validated-Reference-Design/tkb-p/Aruba-VRDs

Dodatkowe zasoby pozwalające na lepsze przygotowanie się do egzaminu HPE0-A121P

Aruba dostarcza również szereg dodatkowych zasobów pozwalających lepiej przygotować się do egzaminów i certyfikacji, są to:

– przewodnik po certyfikacji technicznej Aruba https://www.arubanetworks.com/assets/ds/DS_TechnicalCertifications.pdf

– odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące egzaminów i certyfikacji Aruba FAQ

– społecznościowe forum dyskusyjne https://community.arubanetworks.com/t5/Discuss/ct-p/discuss

– bazę wiedzy https://community.arubanetworks.com/t5/Support/ct-p/Support-Documentation-Downloads

– informacje techniczne na temat poszczególnych produktów Aruba https://community.arubanetworks.com/t5/Products/ct-p/Products

– blogi https://community.arubanetworks.com/t5/News/ct-p/news

– spotkania i konferencje organizowane przez społeczność https://community.arubanetworks.com/t5/Events/ct-p/events#wpcf-event-categories=2