HPE0-A122P Aruba Certified ClearPass Expert Practical Exam

Opis

9Egzamin HPE0-A122P Aruba Certified ClearPass Expert Practical Exam sprawdza od strony praktycznej umiejętność w zakresie projektowania i konfiguracji usług uwierzytelniania z wykorzystaniem ClearPass. Scenariusz egzaminacyjny testują wiele aspektów wspólnych dla wdrożeń wszelkiej wielkości sieci korporacyjnych, ale koncentruje się głownie na elementach konfiguracyjnych, które są uważane za istotne w większych środowiskach sieciowych.

Przebieg egzaminu:

Egzamin dostępny w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 480 minut (8 godzin)

Egzamin jest egzaminem praktycznym, bazującym na realizacji wyznaczonych zadań.

Pozytywny wynik egzaminu zapewnia uzyskanie minimum 75% prawidłowych realizacji zadań.

Uwaga, jeżeli pierwsze podejście do egzaminu zakończy się niepowodzeniem Aruba/HPE reguluje termin kolejnego możliwego podejścia w następujący sposób: – kolejne podejście wymaga odczekania 60 dni Aktualnie jest oferowana opcja Free Retake (darmowa powtórka egzaminu) w przypadku praktycznych egzaminów ACMX, ACCX, ACDX, przy spełnieniu określonych warunków, pełen opis dostępny tutaj https://community.arubanetworks.com/t5/Training-Certification-Career/Aruba-Certified-Expert-Guide-amp-Free-Retake-Offer/td-p/547547

Gdzie

Egzamin zdawany w wyznaczonych przez Aruba/HPE lokalizacjach https://inter.viewcentral.com/events/cust/search_results.aspx?cid=aruba&pid=1&lid=13&tstamp=1537822137955&event_id=304,304&postingForm=catalog.aspx

Wymagania

Przed przystąpieniem do tego egzaminu należy posiadać certyfikat ACCP Aruba Certified ClearPass Professional.

Cena

1200 USD

Zagadnienia

Egzamin HPE0-A122P został zaprojektowany do sprawdzania wiedzy i umiejętności kandydatów z następujących obszarów:

ClearPass Design and Basic Setup – 25%

 • The most significant step towards completing the exam is to ensure that the design of the ClearPass servers and the basic set up of the servers is in line with the customers’ requirements (as per the exam scenario).
 • This includes understanding ClearPass clustering, certificates, integration with external servers and network devices.
 • Redundancy is also a major component of the ACCX exam.

Aruba Controller/IAP Employee, Guest, NAC and BYOD – 51%

 • The exam will test candidates on their understanding of Microsoft Active Directory integration, machine authentication, RADIUS accounting, CoA, posture checks, guest web login, self-registration, sponsor approval, MAC caching and device onboarding.
 • Candidates should understand the requirements for successfully deploying these features, including any configuration necessary on ClearPass, the Aruba controller or Instant AP.
 • This exam will test candidates on MDM and SQL server integration with ClearPass. However, candidates will not be expected to configure an MDM server or SQL server in the exam.
 • In addition, the exam will expect candidates to understand how Aruba devices interact with redundant ClearPass servers.

Cisco Wired and WLAN Controller- Employee and Guest – 16%

 • Given a scenario, select the appropriate products based on the customer technical requirements.
 • Given the customer requirements, design the high-level architecture.
 • Given a customer scenario, explain how a specific technology or solution would meet the customer requirements.

Produce a detailed design specification document for a single-site campus environment with less than 1000 employees or subsystems of an enterprise-wide network – 33%

 • This exam tests candidates on the integration of Cisco wireless controllers with ClearPass, including Microsoft Active Directory integration, machine authentication, RADIUS accounting and CoA, guest web login, self-registration and sponsor approval.
 • Candidates should understand the requirements for successfully deploying these features including any configuration on ClearPass or the Cisco controller.
 • The exam tests candidates on their understanding of Wired 802.1X and MAC authentication integration with Cisco Switches and ClearPass.
 • This exam expects candidates to have a comprehensive understanding of device profiling, wired integration requirements and how Cisco devices interact with redundant ClearPass servers.

Admin Accessing and Reporting – 8%

 • An understanding of ClearPass as a management authentication server for network devices.
 • ClearPass Policy Manager and Guest management authentication are required.
 • In addition, an understanding of how to use the ClearPass Insight tool is expected.

Dodatkowe informacje

Jak się przygotować:

Sugerowane

Jak w przypadku wszystkich egzaminów i certyfikacji Aruba/HPE bezpośrednią drogą przygotowująca do egzaminu jest udział w autoryzowanym szkoleniu. Niemniej udział w szkoleniu nie jest krokiem wymagany a jedynie jest sugerowanym.

Szkolenie przygotowujące do egzaminu HPE0-A122P to:

Aruba Advanced ClearPass Troubleshooting & Solutions

oraz materiały szkoleniowe otrzymywane podczas tego szkolenia.

Niemniej samo ukończenie kursu nie gwarantuje zdania egzaminu. Sam egzamin bowiem jest oparty na wiedzy, którą zdobywa się w ramach praktycznego doświadczenia zawodowego.

Wysoce rekomendowane

Upewnienie się, że wszystkie przedstawione zagadnienia egzaminacyjne są Ci bardzo dobrze znane zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Poza zagadnieniami egzaminacyjnymi publikowanymi na naszej stronie zawsze aktualna lista zagadnień jest dostępna tutaj https://certification-learning.hpe.com/tr/datacard/Exam/HPE0-A122P

Zaleca się zapoznanie się dostępnymi poradami technicznymi dotyczącymi ClearPass (dostępnymi na stronie pomocy technicznej Aruba). Podczas egzaminu kandydaci mają dostęp do wybranych porad technicznych i przewodników:  https://community.arubanetworks.com/t5/Security/ct-p/security

Od kandydatów podczas egzaminu oczekuje się umiejętności konfiguracji następujących produktów dziejących w oparciu o podane wersje oprogramowania:

 • ClearPass 6.7
 • Aruba VMC 8.3
 • Aruba IAP 8.3
 • Cisco WLC 8.0
 • Cisco 3560 Switch IPSERVICES 15.0(2) SE5

Podczas egzaminu kandydaci będą mieć zapewnione częściowo gotowe konfiguracje dla Aruba VMC, Aruba Instant, Cisco WLC i przełączników Cisco. Jednak kandydaci mogą wykonać dalszą konfigurację tych urządzeń, aby zrealizować cele egzaminu. Ponadto w labie egzaminacyjnym mogą być obecne inne urządzenia, takie jak przewodowe telefony i laptopy z systemem Windows 10. Przewodowe telefony również udostępniane są wraz ze wstępną ich konfiguracją. Oczekuje się, że kandydaci będzie wiedzieć, jak używać laptopów z systemem Windows 10 jako urządzeń klienckich z ClearPass.

Dodatkowe zasoby pozwalające na lepsze przygotowanie się do egzaminu HPE0-A122P

Aruba dostarcza również szereg dodatkowych zasobów pozwalających lepiej przygotować się do egzaminów i certyfikacji, są to:

– przewodnik po certyfikacji technicznej Aruba https://www.arubanetworks.com/assets/ds/DS_TechnicalCertifications.pdf

– odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące egzaminów i certyfikacji Aruba FAQ

– społecznościowe forum dyskusyjne https://community.arubanetworks.com/t5/Discuss/ct-p/discuss

– bazę wiedzy https://community.arubanetworks.com/t5/Support/ct-p/Support-Documentation-Downloads

– blogi https://community.arubanetworks.com/t5/News/ct-p/news

– spotkania i konferencje organizowane przez społeczność https://community.arubanetworks.com/t5/Events/ct-p/events#wpcf-event-categories=2