HPE6-A75 Aruba Certified Edge Professional Exam

Opis

Egzamin HPE6-A75 Aruba Certified Edge Professional Exam, recertyfikacyjny, sprawdza czy kandydat posiada wiedzę i doświadczenie pozwalajcie na zaliczenie trzech z czterech sekcji bazujących na pojedynczych egzaminach poziomu Professional: Design Professional, Mobility Professional, Switching Professional i ClearPass Professional. Każda z trzech wybranych sekcji podczas egzaminu musi zostać zaliczona, aby cały egzamin został uznany za zdany.

Przebieg egzaminu:

Egzamin dostępny w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 90 minut

Liczba pytań: 60

Pytania w formie testu wyboru:

 • Multiple choice (multiple responses)
 • Multiple choice (single response)
Uwaga, jeżeli pierwsze i drugie podejście do egzaminu zakończy się niepowodzeniem Aruba/HPE reguluje termin kolejnego możliwego podejścia w następujący sposób: – kolejne podejście wymaga odczekania 14 dni

Gdzie

Egzamin zdawany za pośrednictwem centrów testowych Pearson VUE

Wymagania

Przed przystąpieniem do egzaminu należy uzyskać dostęp do The Learning Center i zdobyć HPE Learner ID.  W kolejnym kroku należy stworzyć swój profil na stronie https://home.pearsonvue.com/hpe  operatora certyfikowanych egzaminów Aruba/HPE. Należy też być posiadaczem przynajmniej trzy z czterech certyfikacji Aruba Professional (ACMP, ACCP, ACDP, ACSP).

Cena

230 USD

Zagadnienia

Egzamin HPE6-A75 został zaprojektowany do sprawdzania wiedzy i umiejętności kandydatów z zakresu wybranych trzech z czterech sekcji powiązanych z pojedynczymi egzaminami poziomu Professional. Kandydaci podczas egzaminu wybierają trzy z czterech sekcji z których chcą otrzymać pytania. Każda z trzech sekcji musi być zaliczona niezależnie, aby zdać egzamin. Każda z sekcji zawiera 20 pytań.

33% 70% 20

Design

10% Gather and analyze data, and document customer requirements for a single-site campus environment with less than 1000 employees or subsystems of an enterprise-wide network.

 • Given an outline of a customer’s needs, determine the information required to create a solution.
18% Evaluate the requirements for a single-site campus environment with less than 1000 employees or subsystems of an enterprise-wide network, and select the wired and wireless networking technologies for the design.

 • Given a scenario, evaluate the customer requirements to identify gaps per a gap analysis, and select components based on the analysis results.
 • Given a scenario, translate the business needs of the environment into technical customer requirements.
31% Plan and design an Aruba solution per the customer requirements for a single-site campus environment with less than 1000 employees or subsystems of an enterprise-wide network.

 • Given a scenario, select the appropriate products based on the customer technical requirements.
 • Given the customer requirements, design the high-level architecture.
 • Given a customer scenario, explain how a specific technology or solution would meet the customer requirements.
33% Produce a detailed design specification document for a single-site campus environment with less than 1000 employees or subsystems of an enterprise-wide network.

 • Given a customer scenario, choose the appropriate components that should be included on the BOM.
 • Given the customer requirements, determine the component details and document the high-level design.
 • Given a customer scenario, determine and document a detailed network management design.
 • Given a customer scenario, design and document a detailed network security solution.
 • Given a customer scenario, design and document the logical and physical network solutions.
 • Given the customer scenario and service level agreements, document the licensing and maintenance requirements.
8% Recommend the solution to the customer.

 • Given the customer’s requirements, explain and justify the recommended solution.
33% 70% 20

Mobility

20% Integrate and implement Aruba Mobile First architecture components and explain their uses.

 • Integrate components of the Aruba Mobile First Architecture.
 • Differentiate between standalone mode and Master Controller Mode (MCM) features and recommend use cases.
 • Differentiate the use of packet forwarding modes (tunnel, decrypt-tunnel, split-tunnel, and bridge).
 • Differentiate between redundancy methods, and describe the benefits of L2 and L3 clustering.
 • Explain Remote Access architectures and how to integrate the architectures.
 • Describe and differentiate advanced licensing features.
20% Configure and validate Aruba WLAN secure employee and guest solutions.
• Configure Remote Access with Aruba Solutions such as RAP and VIA.
• Configure and deploy redundant controller solutions based upon a given design.
• Configure a Mesh WLAN.
38% Implement advanced services and security.
• Enable multicast DNS features to support discovery across VLAN boundaries.
• Configure role derivation, and explain and implement advanced role features.
• Configure an AAA server profile for a user or administrative access.
• Implement Mobility Infrastructure hardening features.
• Explain Clarity features and functions.
• Implement Voice WLAN based upon a given design.
• Configure primary zones and data zones to support MultiZone AP.
• Implement mobility (roaming) in an Aruba wireless environment.
• Implement tunneled node to secure ArubaOS switches.
10% Manage and monitor Aruba solutions.
• Use AirWave to monitor an Aruba Mobility Master and Mobility Controller.
• Perform maintenance upgrades and operational maintenance.
12% Troubleshoot Aruba WLAN solutions.
• Troubleshoot controller communication.
• Troubleshoot the WLAN.
• Troubleshoot Remote Access.
• Troubleshoot issues related to services and security.
• Troubleshoot role-based access, per-port based security and Airmatch.
33% 70% 20

Switching

14% Plan the wired network solution.

 • Given a scenario with an architect’s design and/or customer requirements, identify gaps between the design and customer requirements.
 • Given a scenario with an architect’s design and/or customer requirements, determine an appropriate implementation, monitoring, and management plan.
46% Install and configure the wired network solution.

 • Given an implementation plan, configure backplane stacking and VSF.
 • Given an implementation plan, explain how to configure Layer 2 technologies.
 • Given an implementation plan, explain how to configure and validate Layer 3 interfaces, services, routing protocols and overlays.
 • Explain multicast features and configuration concepts.
 • Explain ArubaOS-Switch security features and configuration concepts.
 • Explain QoS ArubaOS-Switch features and configuration concepts.
 • Explain mobility integration features and configuration concepts.
27% Troubleshoot the wired network solution.

 • Given a scenario, identify a failure such as an IP mismatch, VLAN mismatch, hardware failure, or configuration error.
 • Given an action plan to remediate an issue, determine the implications to the network state.
 • Given a scenario, determine the cause of the performance problem such as QoS issue, configuration issue with hardware and software, and end node.
 • Given a scenario, predict the outcome based on the changes to the security configuration.
 • Given a scenario with an identified security issue, determine the remediation actions.
13% Manage, maintain, optimize, and monitor the wired network solution.

 • Given a scenario, determine a strategy to implement configuration management (maintenance, auditing, backup, archiving) and to monitor the network.
 • Analyze data that represents the operational state of a network and determine the appropriate action.
33% 70% 20

ClearPass

5% Intro to ClearPass
25% ClearPass for AAA
6% External Authentication
23% Guest
17% Onboard
6% Endpoint Analysis
8% Posture
5% Operations and Admin Users
5% Clustering and Redundancy

Dodatkowe informacje

Jak się przygotować:

Sugerowane

Jak w przypadku wszystkich egzaminów i certyfikacji Aruba/HPE bezpośrednią drogą przygotowująca do egzaminu jest udział w autoryzowanych szkoleniach. Niemniej sam udział w szkoleniach nie jest krokiem wymagany a jedynie jest sugerowanym.

Szkolenia przygotowujące do egzaminu HPE6-A75 to:

Implementing Aruba Mobility

Implementing Aruba Switching

Designing Aruba Solutions

Implementing Aruba ClearPass lub Aruba ClearPass Essentials

oraz materiały szkoleniowe otrzymywane podczas tych szkoleń.

Niemniej samo ukończenie kursów nie gwarantuje zdania egzaminu. Same egzaminy bowiem są oparte na wiedzy, którą zdobywa się w ramach praktycznego doświadczenia zawodowego.

Wysoce rekomendowane

Upewnienie się, że wszystkie przedstawione zagadnienia egzaminacyjne są Ci bardzo dobrze znane zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Poza zagadnieniami egzaminacyjnymi publikowanymi na naszej stronie zawsze aktualna lista zagadnień jest dostępna tutaj https://certification-learning.hpe.com/TR/datacard/Exam/HPE6-A75

Jak i zapoznanie się z zawartością referencyjnych materiałów study guidespractice tests, opracowywanych przez HPE Press.

Dodatkowe zasoby pozwalające na lepsze przygotowanie się do egzaminu HPE6-A75

Aruba dostarcza również szereg dodatkowych zasobów pozwalających lepiej przygotować się do egzaminów i certyfikacji, są to:

– przewodnik po certyfikacji technicznej Aruba https://www.arubanetworks.com/assets/ds/DS_TechnicalCertifications.pdf

– odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące egzaminów i certyfikacji Aruba FAQ

– społecznościowe forum dyskusyjne https://community.arubanetworks.com/t5/Discuss/ct-p/discuss

– bazę wiedzy https://community.arubanetworks.com/t5/Support/ct-p/Support-Documentation-Downloads

– informacje techniczne na temat poszczególnych produktów Aruba https://community.arubanetworks.com/t5/Products/ct-p/Products

– blogi https://community.arubanetworks.com/t5/News/ct-p/news

– spotkania i konferencje organizowane przez społeczność https://community.arubanetworks.com/t5/Events/ct-p/events#wpcf-event-categories=2