HPE6-A68 Aruba Certified ClearPass Professional Exam

Opis

Egzamin HPE6-A68 Aruba Certified ClearPass Professional Exam testuje umiejętność projektowania i integracji sieci z produktami ClearPass. Kandydaci są sprawdzani pod kątem umiejętności wymaganych przy konfiguracji ClearPass do realizacji zadań związanych z zarządzaniem politykami i gośćmi, egzekwowania postaw, profilowania i przyjmowania urządzeń.

Przebieg egzaminu:

Egzamin dostępny w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 70 minut

Liczba pytań: 62

Pozytywny wynik egzaminu zapewnia uzyskanie minimum 75% prawidłowych odpowiedzi.

Uwaga, jeżeli pierwsze i drugie podejście do egzaminu zakończy się niepowodzeniem Aruba/HPE reguluje termin kolejnego możliwego podejścia w następujący sposób: – kolejne podejście wymaga odczekania 14 dni

Gdzie

Egzamin zdawany za pośrednictwem centrów testowych Pearson VUE

Wymagania

Przed przystąpieniem do egzaminu należy uzyskać dostęp do The Learning Center i zdobyć HPE Learner ID.  W kolejnym kroku należy stworzyć swój profil na stronie https://home.pearsonvue.com/hpe  operatora certyfikowanych egzaminów Aruba/HPE.

Cena

230 USD

Zagadnienia

Egzamin HPE6-A68 został zaprojektowany do sprawdzania wiedzy i umiejętności kandydatów z następujących obszarów:

  • Intro to ClearPass – 5%
  • ClearPass for AAA – 25%
  • External Authentication – 6%
  • Guest – 23%
  • Onboard – 17%
  • Endpoint Analysis – 6%
  • Posture – 8%
  • Operations and Admin Users – 5%
  • Clustering and Redundancy – 5%

Dodatkowe informacje

Jak się przygotować:

Sugerowane

Jak w przypadku wszystkich egzaminów i certyfikacji Aruba/HPE bezpośrednią drogą przygotowująca do egzaminu jest udział w autoryzowanym szkoleniu. Niemniej udział w szkoleniu nie jest krokiem wymagany a jedynie jest sugerowanym.

Szkolenie przygotowujące do egzaminu HPE6-A68 to:

Aruba ClearPass Essentials

oraz materiały szkoleniowe otrzymywane podczas tego szkolenia.

Niemniej samo ukończenie kursu nie gwarantuje zdania egzaminu. Sam egzamin bowiem jest oparty na wiedzy, którą zdobywa się w ramach praktycznego doświadczenia zawodowego.

Wysoce rekomendowane

Upewnienie się, że wszystkie przedstawione zagadnienia egzaminacyjne są Ci bardzo dobrze znane zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Poza zagadnieniami egzaminacyjnymi publikowanymi na naszej stronie zawsze aktualna lista zagadnień jest dostępna tutaj https://certification-learning.hpe.com/tr/datacard/Exam/HPE6-A68

Jak i zapoznanie się z zawartością referencyjnych materiałów study guidespractice tests, opracowywanych przez HPE Press.

Warto również zapoznać się z przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi https://certification-learning.hpe.com/TR/datasheet/Exam/HPE6-A68

Dodatkowe zasoby pozwalające na lepsze przygotowanie się do egzaminu HPE6-A68

Aruba dostarcza również szereg dodatkowych zasobów pozwalających lepiej przygotować się do egzaminów i certyfikacji, są to:

– przewodnik po certyfikacji technicznej Aruba https://www.arubanetworks.com/assets/ds/DS_TechnicalCertifications.pdf

– odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące egzaminów i certyfikacji Aruba FAQ

– społecznościowe forum dyskusyjne https://community.arubanetworks.com/t5/Discuss/ct-p/discuss

– bazę wiedzy https://community.arubanetworks.com/t5/Support/ct-p/Support-Documentation-Downloads

– informacje techniczne na temat poszczególnych produktów Aruba https://community.arubanetworks.com/t5/Products/ct-p/Products

– blogi https://community.arubanetworks.com/t5/News/ct-p/news

– spotkania i konferencje organizowane przez społeczność https://community.arubanetworks.com/t5/Events/ct-p/events#wpcf-event-categories=2