HPE6-A48 Aruba Certified Mobility Expert Written Exam

Opis

Egzamin HPE6-A48 Aruba Certified Mobility Expert Written Exam weryfikuje wiedzę oraz umiejętności w zakresie projektowania, wdrażania i konfiguracji sieci WLAN w złożonych, wielooddziałowych środowiskach, w konfiguracjach wysokiej dostępności, z wykorzystaniem linii produktowych Aruba Controller, Access Point i AirWave. Testuje także zdolność do projektowania, wdrażania, monitorowania, rozwiązywania problemów i utrzymywania kompleksowych rozwiązań sieci kampusowych i oddziałowych WLAN oraz rozwiązywania problemów w istniejącej infrastrukturze klienta.

Egzamin pisemny HPE6-A48 ACMX należy zdać przed egzaminem praktycznym. Po zdaniu egzaminu pisemnego zostaje tylko 18 miesięcy na zdanie egzaminu praktycznego ACMX. Kandydaci, którzy nie zdadzą egzaminu praktycznego ACMX w ciągu 18 miesięcy, będą musieli poczekać na publikację kolejne wersji egzaminu. HPE zaleca zarejestrowanie się na egzamin praktyczny ACMX w ciągu 12 miesięcy od zdania egzaminu pisemnego, aby mieć pewność, że uda się zaliczyć część pisemną w wyznaczonym terminie 18 miesięcy.

Przebieg egzaminu:

Egzamin dostępny w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 120 minut

Liczba pytań: 60

Pozytywny wynik egzaminu zapewnia uzyskanie minimum 72% prawidłowych odpowiedzi.

Uwaga, jeżeli pierwsze i drugie podejście do egzaminu zakończy się niepowodzeniem Aruba/HPE reguluje termin kolejnego możliwego podejścia w następujący sposób: – kolejne podejście wymaga odczekania 14 dni

Gdzie

Egzamin zdawany za pośrednictwem centrów testowych Pearson VUE

Wymagania

Przed przystąpieniem do egzaminu należy uzyskać dostęp do The Learning Center i zdobyć HPE Learner ID.  W kolejnym kroku należy stworzyć swój profil na stronie https://home.pearsonvue.com/hpe  operatora certyfikowanych egzaminów Aruba/HPE.

Należy również posiadać certyfikat ACMP Aruba Certified Mobility Professional

Cena

230 USD

Zagadnienia

Egzamin HPE6-A48 został zaprojektowany do sprawdzania wiedzy i umiejętności kandydatów z następujących obszarów:

Analyze functional requirements to create a solution design and implementation plan – 24%

  • Analyze a complex multisite highly available network to determine the physical infrastructure connectivity requirements.
  • Analyze an entire WLAN infrastructure to determine the licensing requirements.
  • Analyze an entire WLAN infrastructure to determine the architectural requirements.
  • Analyze a complex highly available multi-controller environment to determine redundancy requirements.
  • Analyze a complex highly available multi-controller environment to determine mobility requirements.
  • Analyze a scenario to determine remote access requirements.
  • Analyze a scenario to determine AirWave scalability requirements.
  • Analyze customer requirements to determine the need for QoS.
  • Analyze customer requirements to determine roles, firewall policies, and rule requirements.
  • Analyze customer requirements to determine the need for a multizone deployment.

Configure and validate Aruba WLAN solutions – 21%

  • Configure and validate a WLAN to support voice and video optimization.
  • Configure a secure WLAN and integrate it with an existing infrastructure.
  • Validate client connectivity to a secure WLAN.
  • Configure and validate a complex multisite high availability mobility environment.
  • Configure a guest WLAN and validate client connectivity.
  • Configure and validate remote connectivity using RAP or a branch office solution.

Implement advanced services and security solutions – 20%

  • Configure role derivation and integrate with an existing AAA server.
  • Configure and verify tunneled node.
  • Configure and validate IAP-VPN to a controller for remote access.
  • Configure advanced firewall policies.
  • Configure a WLAN with WPA2/PSK Mac authentication for role derivation.
  • Implement RFProtect.
  • Configure and validate a multizone solution.

Manage and monitor Aruba solutions – 17%

  • Use AirWave and a Mobility Master to gather information about client health.
  • Create triggers and custom reports in AirWave.
  • Monitor the Spectrum Analyzer dashboard on the Mobility Controller.
  • Monitor and analyze controller health.
  • Monitor and optimize the RF environment.
  • Integrate and monitor devices with AirWave.

Perform advanced troubleshooting – 18%

  • Troubleshoot controller licensing.
  • Troubleshoot controller and AP communication in a Mobility Master-Mobility Controller-Virtual Mobility Controller environment.
  • Troubleshoot client connectivity and network access.
  • Troubleshoot UCC issues.
  • Troubleshoot multizone.

Dodatkowe informacje

Jak się przygotować:

Sugerowane

Jak w przypadku wszystkich egzaminów i certyfikacji Aruba/HPE bezpośrednią drogą przygotowująca do egzaminu jest udział w autoryzowanym szkoleniu. Niemniej udział w szkoleniu nie jest krokiem wymagany a jedynie jest sugerowanym.

Szkolenie przygotowujące do egzaminu HPE6-A48 to:

Aruba Advanced Mobility Troubleshooting & Solutions

oraz materiały szkoleniowe otrzymywane podczas tego szkolenia.

Niemniej samo ukończenie kursu nie gwarantuje zdania egzaminu. Sam egzamin bowiem jest oparty na wiedzy, którą zdobywa się w ramach praktycznego doświadczenia zawodowego.

Wysoce rekomendowane

Upewnienie się, że wszystkie przedstawione zagadnienia egzaminacyjne są Ci bardzo dobrze znane zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Poza zagadnieniami egzaminacyjnymi publikowanymi na naszej stronie zawsze aktualna lista zagadnień jest dostępna tutaj https://certification-learning.hpe.com/tr/datacard/Exam/HPE6-A48

Jak i zapoznanie się z zawartością referencyjnych materiałów study guidespractice tests, opracowywanych przez HPE Press.

Warto również zapoznać się z przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi https://certification-learning.hpe.com/TR/datasheet/Exam/HPE6-A48

Dodatkowe zasoby pozwalające na lepsze przygotowanie się do egzaminu HPE6-A48

Aruba dostarcza również szereg dodatkowych zasobów pozwalających lepiej przygotować się do egzaminów i certyfikacji, są to:

– przewodnik po certyfikacji technicznej Aruba https://www.arubanetworks.com/assets/ds/DS_TechnicalCertifications.pdf

– odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące egzaminów i certyfikacji Aruba FAQ

– społecznościowe forum dyskusyjne https://community.arubanetworks.com/t5/Discuss/ct-p/discuss

– bazę wiedzy https://community.arubanetworks.com/t5/Support/ct-p/Support-Documentation-Downloads

– informacje techniczne na temat poszczególnych produktów Aruba https://community.arubanetworks.com/t5/Products/ct-p/Products

– blogi https://community.arubanetworks.com/t5/News/ct-p/news

– spotkania i konferencje organizowane przez społeczność https://community.arubanetworks.com/t5/Events/ct-p/events#wpcf-event-categories=2