HPE6-A66 Aruba Certified Design Associate Exam

Opis

Egzamin HPE6-A66 Aruba Certified Design Associate Exam sprawdza czy kandydat posiada podstawową wiedzę z zakresu projektowania sieci Aruba i zna dostępne linie produktowe Aruba, w zakresie pozwalającym na zaprojektowanie funkcjonalne i spełniające założenia projektowe sieć pod okiem doświadczonego projektanta. Kandydat powinien wykazać się również umiejętnością prawidłowej interpretacji oczekiwań klienta co do projektowanej sieci i umieć je przełożyć na konkretne rozwiązania techniczne. Kandydat powinien wiedzieć również jak korzystać z VRF i IRIS.

Przebieg egzaminu:

Egzamin dostępny w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 90 minut

Liczba pytań: 60

Pytania w formie testu wyboru:

 • Multiple choice (multiple responses), scenario based
 • Multiple choice (single response), scenario based
 • Multiple choice (multiple responses)
 • Multiple choice (single response)

Pozytywny wynik egzaminu zapewnia uzyskanie minimum 67% prawidłowych odpowiedzi.

Uwaga, jeżeli pierwsze i drugie podejście do egzaminu zakończy się niepowodzeniem Aruba/HPE reguluje termin kolejnego możliwego podejścia w następujący sposób: – kolejne podejście wymaga odczekania 14 dni

Gdzie

Egzamin zdawany za pośrednictwem centrów testowych Pearson VUE

Wymagania

Przed przystąpieniem do egzaminu należy uzyskać dostęp do The Learning Center i zdobyć HPE Learner ID.  W kolejnym kroku należy stworzyć swój profil na stronie https://home.pearsonvue.com/hpe  operatora certyfikowanych egzaminów Aruba/HPE.

Cena

230 USD

Zagadnienia

Egzamin HPE6-A66 został zaprojektowany do sprawdzania wiedzy i umiejętności kandydatów z następujących obszarów:

Gather and analyze data, and document customer requirements – 15%

 • Given an outline of a customer’s needs for a simple campus environment determine the information required to create a solution

Evaluate the requirements, and select the appropriate Aruba solution for the design – 25%

 • Given a scenario, evaluate the customer requirements for a simple campus environment identify gaps per a gap analysis, and select components based on the analysis results.
 • Given a scenario, translate the business needs of a simple campus environment into technical customer requirements.

Plan and design an Aruba solution per customer requirements – 23%

 • Given a scenario, select the appropriate products based on the customer’s technical requirements for a simple campus environment
 • Given the customer requirements for a single-site campus environment design the high-level Aruba solution
 • Given a customer scenario, explain how a specific technology or solution would meet the customer’s requirements

Produce a detailed design specification document – 25%

 • Given a customer scenario for a simple campus environment, choose the appropriate components that should be included in the BOM.
 • Given the customer requirements for a simple site environment determine the component details and document the high-level design.
 • Given a customer scenario of a simple site environment, design and document the logical and physical network solutions.
 • Given the customer scenario and service level agreements, document the licensing and maintenance requirements.

Recommend the solution to the customer – 12%

 • Given the customer’s requirements, explain and justify the recommended solution.

Dodatkowe informacje

Jak się przygotować:

Sugerowane

Jak w przypadku wszystkich egzaminów i certyfikacji Aruba/HPE bezpośrednią drogą przygotowująca do egzaminu jest udział w autoryzowanym szkoleniu. Niemniej udział w szkoleniu nie jest krokiem wymagany a jedynie jest sugerowanym.

Szkolenie przygotowujące do egzaminu HPE6-A66 to:

Aruba Design Fundamentals

oraz materiały szkoleniowe otrzymywane podczas tego szkolenia.

Niemniej samo ukończenie kursu nie gwarantuje zdania egzaminu. Sam egzamin bowiem jest oparty na wiedzy, którą zdobywa się w ramach praktycznego doświadczenia zawodowego.

Wysoce rekomendowane

Upewnienie się, że wszystkie przedstawione zagadnienia egzaminacyjne są Ci bardzo dobrze znane zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Poza zagadnieniami egzaminacyjnymi publikowanymi na naszej stronie zawsze aktualna lista zagadnień jest dostępna tutaj https://certification-learning.hpe.com/TR/datacard/Exam/HPE6-A66

Jak i zapoznanie się z zawartością referencyjnych materiałów study guidespractice tests, opracowywanych przez HPE Press.

Warto również zapoznać się z przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi https://certification-learning.hpe.com/TR/datasheet/Exam/HPE6-A66

Dodatkowe zasoby pozwalające na lepsze przygotowanie się do egzaminu HPE6-A41

Aruba dostarcza również szereg dodatkowych zasobów pozwalających lepiej przygotować się do egzaminów i certyfikacji, są to:

– przewodnik po certyfikacji technicznej Aruba https://www.arubanetworks.com/assets/ds/DS_TechnicalCertifications.pdf

– odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące egzaminów i certyfikacji Aruba FAQ

– społecznościowe forum dyskusyjne https://community.arubanetworks.com/t5/Discuss/ct-p/discuss

– bazę wiedzy https://community.arubanetworks.com/t5/Support/ct-p/Support-Documentation-Downloads

– informacje techniczne na temat poszczególnych produktów Aruba https://community.arubanetworks.com/t5/Products/ct-p/Products

– blogi https://community.arubanetworks.com/t5/News/ct-p/news

– spotkania i konferencje organizowane przez społeczność https://community.arubanetworks.com/t5/Events/ct-p/events#wpcf-event-categories=2