HPE6-A49 Aruba Certified Design Expert Written Exam

Opis

Egzamin HPE6-A49 Aruba Certified Design Expert Written Exam weryfikuje wiedzę, umiejętności i zdolność kandydatów do analizowania złożonych wymagań klienta dotyczących korporacyjnych sieci kampusowych, przewodowych i bezprzewodowych, jedno i wielooddziałowych. Oraz tworzenia projektu architektury takich sieci integrujących poszczególne wymagane rozwiązania.

Egzamin pisemny HPE6-A49 ACDX należy zdać przed egzaminem praktycznym. Po zdaniu egzaminu pisemnego zostaje tylko 18 miesięcy na zdanie egzaminu praktycznego ACDX. Kandydaci, którzy nie zdadzą egzaminu praktycznego ACDX w ciągu 18 miesięcy, będą musieli poczekać na publikację kolejne wersji egzaminu. HPE zaleca zarejestrowanie się na egzamin praktyczny ACDX w ciągu 12 miesięcy od zdania egzaminu pisemnego, aby mieć pewność, że uda się zaliczyć część pisemną w wyznaczonym terminie 18 miesięcy.

Przebieg egzaminu:

Egzamin dostępny w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 120 minut

Liczba pytań: 60

Pozytywny wynik egzaminu zapewnia uzyskanie minimum 70% prawidłowych odpowiedzi.

Uwaga, jeżeli pierwsze i drugie podejście do egzaminu zakończy się niepowodzeniem Aruba/HPE reguluje termin kolejnego możliwego podejścia w następujący sposób: – kolejne podejście wymaga odczekania 14 dni

Gdzie

Egzamin zdawany za pośrednictwem centrów testowych Pearson VUE

Wymagania

Przed przystąpieniem do egzaminu należy uzyskać dostęp do The Learning Center i zdobyć HPE Learner ID.  W kolejnym kroku należy stworzyć swój profil na stronie https://home.pearsonvue.com/hpe  operatora certyfikowanych egzaminów Aruba/HPE.

Należy również posiadać certyfikat ACDP Aruba Certified Design Professional LUB certyfikaty ACMP Aruba Certified Mobility Professional i ACSP Aruba Certified Switching Professional

Cena

230 USD

Zagadnienia

Egzamin HPE6-A49 został zaprojektowany do sprawdzania wiedzy i umiejętności kandydatów z następujących obszarów:

Gather and analyze data, and document customer requirements – 9%

 • Given an outline of a customer’s needs for a complex multi-site, multi-vendor environment, determine the information required to create a solution.

Evaluate the requirements, and select the wired and wireless networking technologies for the design – 20%

 • Given a scenario, evaluate the customer requirements for a complex multi-site, multi-vendor environment to identify gaps per a gap analysis and select components based on the analysis results.
 • Given a scenario, translate the business needs of a complex multi-site, multi-vendor environment into technical customer requirements.

Plan and design an Aruba solution per the customer requirements – 33%

 • Given a scenario, select the appropriate products based on the customer’s technical requirements for a complex multi-site, multi-vendor environment (complex integration).
 • Given the customer requirements for a complex multi-site multi-vendor environment, design the high-level architecture.
 • Given a customer scenario, explain how a specific technology or solution would meet the customer’s requirements.

Produce a detailed design specification document. (Network design, Visio diagram, RF plan) – 30%

 • Given a customer scenario for a complex multi-site, multi-vendor environment, choose the appropriate components that should be included in the BOM.
 • Given the customer requirements for a complex multi-site multi-vendor environment, determine the component details and document the high-level design.
 • Given a customer scenario for a complex multi-site multi-vendor environment, determine and document the detailed network management design.
 • Given a customer scenario for a complex multi-site, multi-vendor environment, design and document a detailed network security solution.
 • Given a customer scenario, design and document the branch access solution.
 • Given a customer scenario of a complex multi-site, multi-vendor environment, design and document the logical and physical network solutions.
 • Given the customer scenario and service level agreements, document the licensing and maintenance requirements. (Note: These will be line items in BOM [Service packs, subscriptions, uptime scenarios].)

Recommend the solution to the customer – 8%

 • Given the customer’s requirements, explain and justify the recommended solution.

 

Dodatkowe informacje

Jak się przygotować:

Sugerowane

Jak w przypadku wszystkich egzaminów i certyfikacji Aruba/HPE bezpośrednią drogą przygotowująca do egzaminu jest udział w autoryzowanym szkoleniu. Niemniej udział w szkoleniu nie jest krokiem wymagany a jedynie jest sugerowanym.

Szkolenie przygotowujące do egzaminu HPE6-A49 to:

Aruba Advanced Network Design and Solutions

oraz materiały szkoleniowe otrzymywane podczas tego szkolenia.

Niemniej samo ukończenie kursu nie gwarantuje zdania egzaminu. Sam egzamin bowiem jest oparty na wiedzy, którą zdobywa się w ramach praktycznego doświadczenia zawodowego.

Wysoce rekomendowane

Upewnienie się, że wszystkie przedstawione zagadnienia egzaminacyjne są Ci bardzo dobrze znane zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Poza zagadnieniami egzaminacyjnymi publikowanymi na naszej stronie zawsze aktualna lista zagadnień jest dostępna tutaj https://certification-learning.hpe.com/tr/datacard/Exam/HPE6-A49

Jak i zapoznanie się z zawartością referencyjnych materiałów study guidespractice tests, opracowywanych przez HPE Press.

Warto również zapoznać się z przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi https://certification-learning.hpe.com/TR/datasheet/Exam/HPE6-A49

Dodatkowe zasoby pozwalające na lepsze przygotowanie się do egzaminu HPE6-A49

Aruba dostarcza również szereg dodatkowych zasobów pozwalających lepiej przygotować się do egzaminów i certyfikacji, są to:

– przewodnik po certyfikacji technicznej Aruba https://www.arubanetworks.com/assets/ds/DS_TechnicalCertifications.pdf

– odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące egzaminów i certyfikacji Aruba FAQ

– społecznościowe forum dyskusyjne https://community.arubanetworks.com/t5/Discuss/ct-p/discuss

– bazę wiedzy https://community.arubanetworks.com/t5/Support/ct-p/Support-Documentation-Downloads

– informacje techniczne na temat poszczególnych produktów Aruba https://community.arubanetworks.com/t5/Products/ct-p/Products

– blogi https://community.arubanetworks.com/t5/News/ct-p/news

– spotkania i konferencje organizowane przez społeczność https://community.arubanetworks.com/t5/Events/ct-p/events#wpcf-event-categories=2