HPE6-A47 Aruba Certified Design Professional Exam

Opis

Egzamin HPE6-A47 Aruba Certified Design Professional Exam weryfikuje wiedzę oraz umiejętności, które są niezbędne przy projektowaniu sieci w oparciu o podane wymagania i założenia architektoniczne. Równocześnie testuje to, czy kandydat potrafi projektować korporacyjne rozwiązania sieciowe bezprzewodowe i przewodowe dla sieci kampusowych zarówno w przypadku przedsiębiorstw z jedną lokalizacją jak i przedsiębiorstw z rozległą siecią składającą się z wielu podsieci, oddziałów i zdalnych połączeń.

Przebieg egzaminu:

Egzamin dostępny w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 90 minut

Liczba pytań: 60

Pozytywny wynik egzaminu zapewnia uzyskanie minimum 68% prawidłowych odpowiedzi.

Uwaga, jeżeli pierwsze i drugie podejście do egzaminu zakończy się niepowodzeniem Aruba/HPE reguluje termin kolejnego możliwego podejścia w następujący sposób: – kolejne podejście wymaga odczekania 14 dni

Gdzie

Egzamin zdawany za pośrednictwem centrów testowych Pearson VUE

Wymagania

Przed przystąpieniem do egzaminu należy uzyskać dostęp do The Learning Center i zdobyć HPE Learner ID.  W kolejnym kroku należy stworzyć swój profil na stronie https://home.pearsonvue.com/hpe  operatora certyfikowanych egzaminów Aruba/HPE.

Cena

230 USD

Zagadnienia

Egzamin HPE6-A47 został zaprojektowany do sprawdzania wiedzy i umiejętności kandydatów z następujących obszarów:

Gather and analyze data, and document customer requirements for a single-site campus environment with less than 1000 employees or subsystems of an enterprise-wide network – 10%

 • Given an outline of a customer’s needs, determine the information required to create a solution.

Evaluate the requirements for a single-site campus environment with less than 1000 employees or subsystems of an enterprise-wide network, and select the wired and wireless networking technologies for the design – 18%

 • Given a scenario, evaluate the customer requirements to identify gaps per a gap analysis, and select components based on the analysis results.
 • Given a scenario, translate the business needs of the environment into technical customer requirements.

Plan and design an Aruba solution per the customer requirements for a single-site campus environment with less than 1000 employees or subsystems of an enterprise-wide network – 31%

 • Given a scenario, select the appropriate products based on the customer technical requirements.
 • Given the customer requirements, design the high-level architecture.
 • Given a customer scenario, explain how a specific technology or solution would meet the customer requirements.

Produce a detailed design specification document for a single-site campus environment with less than 1000 employees or subsystems of an enterprise-wide network – 33%

 • Given a customer scenario, choose the appropriate components that should be included on the BOM.
 • Given the customer requirements, determine the component details and document the high-level design.
 • Given a customer scenario, determine and document a detailed network management design.
 • Given a customer scenario, design and document a detailed network security solution.
 • Given a customer scenario, design and document the logical and physical network solutions.
 • Given the customer scenario and service level agreements, document the licensing and maintenance requirements.

Recommend the solution to the customer – 8%

 • Given the customer’s requirements, explain and justify the recommended solution.

 

Dodatkowe informacje

Jak się przygotować:

Sugerowane

Jak w przypadku wszystkich egzaminów i certyfikacji Aruba/HPE bezpośrednią drogą przygotowująca do egzaminu jest udział w autoryzowanym szkoleniu. Niemniej udział w szkoleniu nie jest krokiem wymagany a jedynie jest sugerowanym.

Szkolenie przygotowujące do egzaminu HPE6-A47 to:

Designing Aruba Solutions

oraz materiały szkoleniowe otrzymywane podczas tego szkolenia.

Niemniej samo ukończenie kursu nie gwarantuje zdania egzaminu. Sam egzamin bowiem jest oparty na wiedzy którą zdobywa się w ramach praktycznego doświadczenia zawodowego.

Wysoce rekomendowane

Upewnienie się, że wszystkie przedstawione zagadnienia egzaminacyjne są Ci bardzo dobrze znane zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Poza zagadnieniami egzaminacyjnymi publikowanymi na naszej stronie zawsze aktualna lista zagadnień jest dostępna tutaj https://certification-learning.hpe.com/tr/datacard/Exam/HPE6-A47

Jak i zapoznanie się z zawartością referencyjnych materiałów study guidespractice tests, opracowywanych przez HPE Press.

Warto również zapoznać się z przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi https://certification-learning.hpe.com/TR/datasheet/Exam/HPE6-A47

Dodatkowe zasoby pozwalające na lepsze przygotowanie się do egzaminu HPE6-A47

Aruba dostarcza również szereg dodatkowych zasobów pozwalających lepiej przygotować się do egzaminów i certyfikacji, są to:

– przewodnik po certyfikacji technicznej Aruba https://www.arubanetworks.com/assets/ds/DS_TechnicalCertifications.pdf

– odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące egzaminów i certyfikacji Aruba FAQ

– społecznościowe forum dyskusyjne https://community.arubanetworks.com/t5/Discuss/ct-p/discuss

– bazę wiedzy https://community.arubanetworks.com/t5/Support/ct-p/Support-Documentation-Downloads

– informacje techniczne na temat poszczególnych produktów Aruba https://community.arubanetworks.com/t5/Products/ct-p/Products

– blogi https://community.arubanetworks.com/t5/News/ct-p/news

– spotkania i konferencje organizowane przez społeczność https://community.arubanetworks.com/t5/Events/ct-p/events#wpcf-event-categories=2