HPE6-A71 Aruba Certified Mobility Professional Exam

Opis

Egzamin HPE6-A71 Aruba Certified Mobility Professional Exam weryfikuje wiedzę oraz umiejętności w zakresie projektowania sieci WLAN, wdrażania i rozwiązywania problemów Aruba Mobile First Network Solutions w złożonych, wysoce dostępnych środowiskach kampusowych i oddziałowych. Testuje także umiejętności konfiguracji specjalizowanych aplikacji i zarządzania nimi, umiejętności implementacji zaleceń bezpieczeństwa dla sieci WLAN, takich jak UCC Voice czy zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa.

Przebieg egzaminu:

Egzamin dostępny w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 90 minut

Liczba pytań: 60

Pozytywny wynik egzaminu zapewnia uzyskanie minimum 65% prawidłowych odpowiedzi. 

Uwaga, jeżeli pierwsze i drugie podejście do egzaminu zakończy się niepowodzeniem Aruba/HPE reguluje termin kolejnego możliwego podejścia w następujący sposób: – kolejne podejście wymaga odczekania 14 dni

Gdzie

Egzamin zdawany za pośrednictwem centrów testowych Pearson VUE

Wymagania

Przed przystąpieniem do egzaminu należy uzyskać dostęp do The Learning Center i zdobyć HPE Learner ID.  W kolejnym kroku należy stworzyć swój profil na stronie https://home.pearsonvue.com/hpe  operatora certyfikowanych egzaminów Aruba/HPE.

Należy również posiadać certyfikat ACMA Aruba Certified Mobility Associate

Cena

230 USD

Zagadnienia

Egzamin HPE6-A71 został zaprojektowany do sprawdzania wiedzy i umiejętności kandydatów z następujących obszarów:

Integrate and implement Aruba Mobile First architecture components and explain their uses – 20%

 • Integrate components of the Aruba Mobile First Architecture.
 • Differentiate between standalone mode and Master Controller Mode (MCM) features and recommend use cases.
 • Differentiate the use of packet forwarding modes (tunnel, decrypt-tunnel, split-tunnel, and bridge).
 • Differentiate between redundancy methods, and describe the benefits of L2 and L3 clustering.
 • Explain Remote Access architectures and how to integrate the architectures.
 • Describe and differentiate advanced licensing features.

Configure and validate Aruba WLAN secure employee and guest solutions – 20%

 • Configure Remote Access with Aruba Solutions such as RAP and VIA.
 • Configure and deploy redundant controller solutions based upon a given design.
 • Configure a Mesh WLAN.

Implement advanced services and security – 38%

 • Enable multicast DNS features to support discovery across VLAN boundaries.
 • Configure role derivation, and explain and implement advanced role features.
 • Configure an AAA server profile for a user or administrative access.
 • Implement Mobility Infrastructure hardening features.
 • Explain Clarity features and functions.
 • Implement Voice WLAN based upon a given design.
 • Configure primary zones and data zones to support MultiZone AP.
 • Implement mobility (roaming) in an Aruba wireless environment.

Manage and monitor Aruba solutions – 10%

 • Use AirWave to monitor an Aruba Mobility Master and Mobility Controller.
 • Perform maintenance upgrades and operational maintenance.

Troubleshoot Aruba WLAN solutions – 12%

 • Troubleshoot controller communication.
 • Troubleshoot the WLAN.
 • Troubleshoot Remote Access.
 • Troubleshoot issues related to services and security.
 • Troubleshoot role-based access, per-port based security and Airmatch.

Dodatkowe informacje

Jak się przygotować:

Sugerowane

Jak w przypadku wszystkich egzaminów i certyfikacji Aruba/HPE bezpośrednią drogą przygotowująca do egzaminu jest udział w autoryzowanym szkoleniu. Niemniej udział w szkoleniu nie jest krokiem wymagany a jedynie jest sugerowanym.

Szkolenie przygotowujące do egzaminu HPE6-A71 to:

Implementing Aruba Mobility

oraz materiały szkoleniowe otrzymywane podczas tego szkolenia.

Niemniej samo ukończenie kursu nie gwarantuje zdania egzaminu. Sam egzamin bowiem jest oparty na wiedzy którą zdobywa się w ramach praktycznego doświadczenia zawodowego.

Wysoce rekomendowane

Upewnienie się, że wszystkie przedstawione zagadnienia egzaminacyjne są Ci bardzo dobrze znane zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Poza zagadnieniami egzaminacyjnymi publikowanymi na naszej stronie zawsze aktualna lista zagadnień jest dostępna tutaj https://certification-learning.hpe.com/tr/datacard/Exam/HPE6-A71

Jak i zapoznanie się z zawartością referencyjnych materiałów study guidespractice tests, opracowywanych przez HPE Press.

Dodatkowe zasoby pozwalające na lepsze przygotowanie się do egzaminu HPE6-A71

Aruba dostarcza również szereg dodatkowych zasobów pozwalających lepiej przygotować się do egzaminów i certyfikacji, są to:

– przewodnik po certyfikacji technicznej Aruba https://www.arubanetworks.com/assets/ds/DS_TechnicalCertifications.pdf

– odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące egzaminów i certyfikacji Aruba FAQ

– społecznościowe forum dyskusyjne https://community.arubanetworks.com/t5/Discuss/ct-p/discuss

– bazę wiedzy https://community.arubanetworks.com/t5/Support/ct-p/Support-Documentation-Downloads

– informacje techniczne na temat poszczególnych produktów Aruba https://community.arubanetworks.com/t5/Products/ct-p/Products

– blogi https://community.arubanetworks.com/t5/News/ct-p/news

– spotkania i konferencje organizowane przez społeczność https://community.arubanetworks.com/t5/Events/ct-p/events#wpcf-event-categories=2