HPE6-A76 Aruba Certified Edge Expert Exam

Opis

Egzamin HPE6-A76 Aruba Certified Edge Expert Exam, recertyfikacyjny, sprawdza czy kandydat posiada wiedzę i doświadczenie pozwalajcie na zaliczenia trzech sekcji bazujących na pojedynczych egzaminach poziomu Expert: Design Expert, Mobility Expert i ClearPass Expert. Każda z trzech sekcji podczas egzaminu musi zostać zaliczona, aby cały egzamin został uznany za zdany.

Przebieg egzaminu:

Egzamin dostępny w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 90 minut

Liczba pytań: 60

Pytania w formie testu wyboru:

 • Multiple choice (multiple responses)
 • Multiple choice (single response)
Uwaga, jeżeli pierwsze i drugie podejście do egzaminu zakończy się niepowodzeniem Aruba/HPE reguluje termin kolejnego możliwego podejścia w następujący sposób: – kolejne podejście wymaga odczekania 14 dni

Gdzie

Egzamin zdawany za pośrednictwem centrów testowych Pearson VUE

Wymagania

Przed przystąpieniem do egzaminu należy uzyskać dostęp do The Learning Center i zdobyć HPE Learner ID.  W kolejnym kroku należy stworzyć swój profil na stronie https://home.pearsonvue.com/hpe  operatora certyfikowanych egzaminów Aruba/HPE. Należy też być posiadaczem wszystkie trzy certyfikaty Aruba poziomu Expert (ACMX, ACCX, ACDX).

Cena

230 USD

Zagadnienia

Egzamin HPE6-A76 został zaprojektowany do sprawdzania wiedzy i umiejętności kandydatów z zakresu wszystkich trzech sekcji powiązanych z pojedynczymi egzaminami poziomu Expert. Kandydaci podczas egzaminu muszą zaliczyć niezależnie każdą z trzech sekcji, aby zdać egzamin. Każda z sekcji zawiera 20 pytań.

34% 70% 20

DESIGN

9% Gather and analyze data, and document customer requirements.

 • Given an outline of a customer’s needs for a complex multi-site, multi-vendor environment, determine the information required to create a solution.
20% Evaluate the requirements, and select the wired and wireless networking technologies for the design.

 • Given a scenario, evaluate the customer requirements for a complex multi-site, multi-vendor environment to identify gaps per a gap analysis and select components based on the analysis results.
 • Given a scenario, translate the business needs of a complex multi-site, multi-vendor environment into technical customer requirements.
33% Plan and design an Aruba solution per the customer requirements.

 • Given a scenario, select the appropriate products based on the customer’s technical requirements for a complex multi-site, multi-vendor environment (complex integration).
 • Given the customer requirements for a complex multi-site multi-vendor environment, design the high-level architecture.
 • Given a customer scenario, explain how a specific technology or solution would meet the customer’s requirements.
30% Produce a detailed design specification document. (Network design, Visio diagram, RF plan)

 • Given a customer scenario for a complex multi-site, multi-vendor environment, choose the appropriate components that should be included in the BOM.
 • Given the customer requirements for a complex multi-site multi-vendor environment, determine the component details and document the high-level design.
 • Given a customer scenario for a complex multi-site multi-vendor environment, determine and document the detailed network management design.
 • Given a customer scenario for a complex multi-site, multi-vendor environment, design and document a detailed network security solution.
 • Given a customer scenario, design and document the branch access solution.
 • Given a customer scenario of a complex multi-site, multi-vendor environment, design and document the logical and physical network solutions.
 • Given the customer scenario and service level agreements, document the licensing and maintenance requirements. (Note: These will be line items in BOM [Service packs, subscriptions, uptime scenarios].)
8% Recommend the solution to the customer.

 • Given the customer’s requirements, explain and justify the recommended solution.
33% 70% 20

Mobility

24% Analyze functional requirements to create a solution design and implementation plan.

 • Analyze a complex multisite highly available network to determine the physical infrastructure connectivity requirements.
 • Analyze an entire WLAN infrastructure to determine the licensing requirements.
 • Analyze an entire WLAN infrastructure to determine the architectural requirements.
 • Analyze a complex highly available multi-controller environment to determine redundancy requirements.
 • Analyze a complex highly available multi-controller environment to determine mobility requirements.
 • Analyze a scenario to determine remote access requirements.
 • Analyze a scenario to determine AirWave scalability requirements.
 • Analyze customer requirements to determine the need for QoS.
 • Analyze customer requirements to determine roles, firewall policies, and rule requirements.
 • Analyze customer requirements to determine the need for a multizone deployment.
21% Configure and validate Aruba WLAN solutions.

 • Configure and validate a WLAN to support voice and video optimization.
 • Configure a secure WLAN and integrate it with an existing infrastructure.
 • Validate client connectivity to a secure WLAN.
 • Configure and validate a complex multisite high availability mobility environment.
 • Configure a guest WLAN and validate client connectivity.
 • Configure and validate remote connectivity using RAP or a branch office solution.
20% Implement advanced services and security solutions.

 • Configure role derivation and integrate with an existing AAA server.
 • Configure and verify tunneled node.
 • Configure and validate IAP-VPN to a controller for remote access.
 • Configure advanced firewall policies.
 • Configure a WLAN with WPA2/PSK Mac authentication for role derivation.
 • Implement RFProtect.
 • Configure and validate a multizone solution.
17% Manage and monitor Aruba solutions.

 • Use AirWave and a Mobility Master to gather information about client health.
 • Create triggers and custom reports in AirWave.
 • Monitor the Spectrum Analyzer dashboard on the Mobility Controller.
 • Monitor and analyze controller health.
 • Monitor and optimize the RF environment.
 • Integrate and monitor devices with AirWave.
18% Perform advanced troubleshooting.

 • Troubleshoot controller licensing.
 • Troubleshoot controller and AP communication in a Mobility Master-Mobility Controller-Virtual Mobility Controller environment.
 • Troubleshoot client connectivity and network access.
 • Troubleshoot UCC issues.
 • Troubleshoot multizone.
33% 70% 20

ClearPass

20% Deployment and Cluster

 • Cluster Layout positioning of Publisher and Subscribers, Use of Policy Manager Zones
 • High Availability and Redundancy Design, including Virtual IP addressing and Standby Publisher
 • Licenses
 • EAP and HTTPS server Certificates
 • The Roles of Data and Management Port related to AAA traffic and HTTP Guest Traffic
 • Authentication Sources Including Active Directory
24% Guest Access Design and Implementation

 • Guest Account Management
 • Self-Registration both with and without sponsorship
 • Implimentation of both Server and Controller Initiated Captive Portal Authentication
 • Implimenting Guest Access on both wired and wireless infrastructure. Mainly focused on Aruba Networks Access layer devices. Cisco Gear will also be covered on the ACCX exam
 • Guest Access with MAC caching
24% Secure Access Design and Implementation

 • Secure Access Services and Enforcement, Role Mapping
 • Understand Service Selection Rules
 • Radius CoA and Dynamic Authorization
 • Integration of Authorization Sources and External Context Servers into Enforcement
 • Integration of Endpoint Profiling into Enforcement
12% Onboard Deployments and BYOD

 • Onboard Portal Configuration, including the Network Settings
 • Certificate Authority Configuration
 • Authentication Methods and OCSP to insure proper Certificate revocation
 • BYOD Certificate Management
12% OnGuard and Endpoint Profile

 • Design and Configuration of Posture Policies
 • Quarantine and remediation based on Posture Token and the status of the agent.
 • Configuration and enforcement of webauth service for posture
 • Integration of Posture results in secure service Enforcement
4% Administrative Access

 • Customized Operator Profiles for ClearPass Guest
 • Customized Admin Privileges for the Policy Manager
 • ClearPass Admin Login service processing and profile mapping
 • TACACS authentication from Network Access Devices
4% Reporting

 • Scheduled Insight reports
 • Manually Run Insght repoprts
 • Alerts

Dodatkowe informacje

Jak się przygotować:

Sugerowane

Jak w przypadku wszystkich egzaminów i certyfikacji Aruba/HPE bezpośrednią drogą przygotowująca do egzaminu jest udział w autoryzowanych szkoleniach. Niemniej sam udział w szkoleniach nie jest krokiem wymagany a jedynie jest sugerowanym.

Szkolenia przygotowujące do egzaminu HPE6-A76 to:

Aruba Advanced Mobility Troubleshooting & Solutions

Aruba Advanced Network Design and Solutions

Aruba Advanced ClearPass Troubleshooting & Solutions

Niemniej samo ukończenie kursów nie gwarantuje zdania egzaminu. Same egzaminy bowiem są oparte na wiedzy, którą zdobywa się w ramach praktycznego doświadczenia zawodowego.

Wysoce rekomendowane

Upewnienie się, że wszystkie przedstawione zagadnienia egzaminacyjne są Ci bardzo dobrze znane zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Poza zagadnieniami egzaminacyjnymi publikowanymi na naszej stronie zawsze aktualna lista zagadnień jest dostępna tutaj https://certification-learning.hpe.com/TR/datacard/Exam/HPE6-A76

Jak i zapoznanie się z zawartością referencyjnych materiałów study guidespractice tests, opracowywanych przez HPE Press.

Dodatkowe zasoby pozwalające na lepsze przygotowanie się do egzaminu HPE6-A76

Aruba dostarcza również szereg dodatkowych zasobów pozwalających lepiej przygotować się do egzaminów i certyfikacji, są to:

– przewodnik po certyfikacji technicznej Aruba https://www.arubanetworks.com/assets/ds/DS_TechnicalCertifications.pdf

– odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące egzaminów i certyfikacji Aruba FAQ

– społecznościowe forum dyskusyjne https://community.arubanetworks.com/t5/Discuss/ct-p/discuss

– bazę wiedzy https://community.arubanetworks.com/t5/Support/ct-p/Support-Documentation-Downloads

– informacje techniczne na temat poszczególnych produktów Aruba https://community.arubanetworks.com/t5/Products/ct-p/Products

– blogi https://community.arubanetworks.com/t5/News/ct-p/news

– spotkania i konferencje organizowane przez społeczność https://community.arubanetworks.com/t5/Events/ct-p/events#wpcf-event-categories=2