HPE6-A67 Aruba Certified ClearPass Associate Exam

Opis

Egzamin HPE6-A67 Aruba Certified ClearPass Associate Exam sprawdza podstawową wiedzę na temat ClearPass Policy Manager i ClearPass Guest. Egzamin ten sprawdza głównie umiejętności związane z konfiguracją ClearPass jako serwera uwierzytelniającego zarówno dla użytkowników korporacyjnych, jak i gości. Sprawdza również podstawową wiedzę na temat profilowania urządzeń i kontroli postawy.

Przebieg egzaminu:

Egzamin dostępny w języku angielskim.

Maksymalny czas trwania egzaminu: 60 minut

Liczba pytań: 40

Pozytywny wynik egzaminu zapewnia uzyskanie minimum 75% prawidłowych odpowiedzi.

Uwaga, jeżeli pierwsze i drugie podejście do egzaminu zakończy się niepowodzeniem Aruba/HPE reguluje termin kolejnego możliwego podejścia w następujący sposób: – kolejne podejście wymaga odczekania 14 dni

Gdzie

Egzamin zdawany za pośrednictwem centrów testowych Pearson VUE

Wymagania

Przed przystąpieniem do egzaminu należy uzyskać dostęp do The Learning Center i zdobyć HPE Learner ID.  W kolejnym kroku należy stworzyć swój profil na stronie https://home.pearsonvue.com/hpe  operatora certyfikowanych egzaminów Aruba/HPE.

Cena

230 USD

Zagadnienia

Egzamin HPE6-A67 został zaprojektowany do sprawdzania wiedzy i umiejętności kandydatów z następujących obszarów:

  • Overview and Active Directory – 33%
  • Guest and Onboard – 36%
  • Endpoint Analysis and Posture – 31%

Dodatkowe informacje

Jak się przygotować:

Sugerowane

Jak w przypadku wszystkich egzaminów i certyfikacji Aruba/HPE bezpośrednią drogą przygotowująca do egzaminu jest udział w autoryzowanym szkoleniu. Niemniej udział w szkoleniu nie jest krokiem wymagany a jedynie jest sugerowanym.

Szkolenie przygotowujące do egzaminu HPE6-A67 to:

Aruba ClearPass Fundamentals

oraz materiały szkoleniowe otrzymywane podczas tego szkolenia.

Niemniej samo ukończenie kursu nie gwarantuje zdania egzaminu. Sam egzamin bowiem jest oparty na wiedzy, którą zdobywa się w ramach praktycznego doświadczenia zawodowego.

Wysoce rekomendowane

Upewnienie się, że wszystkie przedstawione zagadnienia egzaminacyjne są Ci bardzo dobrze znane zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Poza zagadnieniami egzaminacyjnymi publikowanymi na naszej stronie zawsze aktualna lista zagadnień jest dostępna tutaj https://certification-learning.hpe.com/tr/datacard/Exam/HPE6-A67

Jak i zapoznanie się z zawartością referencyjnych materiałów study guidespractice tests, opracowywanych przez HPE Press.

Dodatkowe zasoby pozwalające na lepsze przygotowanie się do egzaminu HPE6-A67

Aruba dostarcza również szereg dodatkowych zasobów pozwalających lepiej przygotować się do egzaminów i certyfikacji, są to:

– przewodnik po certyfikacji technicznej Aruba https://www.arubanetworks.com/assets/ds/DS_TechnicalCertifications.pdf

– odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące egzaminów i certyfikacji Aruba FAQ

– społecznościowe forum dyskusyjne https://community.arubanetworks.com/t5/Discuss/ct-p/discuss

– bazę wiedzy https://community.arubanetworks.com/t5/Support/ct-p/Support-Documentation-Downloads

– informacje techniczne na temat poszczególnych produktów Aruba https://community.arubanetworks.com/t5/Products/ct-p/Products

– blogi https://community.arubanetworks.com/t5/News/ct-p/news

– spotkania i konferencje organizowane przez społeczność https://community.arubanetworks.com/t5/Events/ct-p/events#wpcf-event-categories=2